Maakunnan kylät koolla ystävänpäivänä

Tulevaisuuden kylät 2.0 -hanke kokosi maakunnan kylät ystävänpäivänä yhteen hankkeen aloitustilaisuuteen Seinäjoelle. Hankkeessa on kolme teemaa; imagokylät, digitaaliset kylät ja energiakylät. Tilaisuuden aluksi kylät kuulivat hankkeen toimenpiteistä, lisäksi kuultiin kaikkien kolmen teeman asiantuntijoita. Tämän jälkeen salin täytti innostunut puheensorina, kun kylätoimijat verkostoituivat keskenään ja kävivät teemojen pisteillä antamassa ideoitaan ja jututtamassa teemojen asiantuntijoita. Viimeiseksi käytiin […]

Kotiseudun metsätarinat talteen Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa

Ähtäri Zoo Resort Oy:n Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa syvennettiin luonnontuntemusta, tallennettiin kotiseudun tarinoita ja luotiin uutta näkökulmaa lähiulkoilureiteille. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Sedu. Hankkeen aikana järjestettiin asiantuntijoiden ohjaamia luontoretkiä, jotka toimivat samalla aineistonkeruuretkinä. Nyt hankkeen julkaisut ja kotiseudun tarinat ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilla. – Alavuden, Soinin ja Ähtärin seudulle Etelä-Pohjanmaan peltolakeuksien suunnasta tultaessa peltoaukeat […]

Nuorisovaihdoissa luodaan elämänmittaisia muistoja

Nuoriin halutaan panostaa yhä enemmän maaseudun kehittämistyössä. Kansainvälinen kasvatus on luonteva tehtävä pääosin EU-rahoituksella toimiville Leader-ryhmille. Kuudestaan ry on toteuttanut reilussa vuodessa 10 kansainvälistä leiriä. Säännöllisen ja pitkäjänteisen kansainvälisen nuorisotyön mahdollistaa Erasmus+ -ohjelman akkreditointi, jonka ansiosta Kuudestaan ry:ssä voidaan toteuttaa keskimäärin neljä nuorisovaihtoa vuodessa. Nuorisovaihdot tarjoavat osallistujille huikeita kokemuksia ja elämyksiä sekä uusia ystävyyssuhteita. Kuudestaan […]

Henkilöstömuutoksia Kuudestaan ry:ssä

Kuudestaan ry:n taloussuunnittelija Päivi Rintala on vaihtanut työnantajaa. Rekrytointi talousasiantuntijan tehtäviin on parhaillaan käynnissä. Kehittämissuunnittelija Jenni Savolainen jäi helmikuussa vanhempainvapaalle. Viestinnän, kansainvälisyyden ja nuorten parissa työskentelee Sanni Rinne, jonka luotsaama Green Adventure -hanke käynnistyi tammikuussa. Kuvassa takana Paula Erkkilä ja Jaana Sippola. Eturivissä Päivi Rintala, Jenni Savolainen ja Sanni Rinne. 

Etsimme talousasiantuntijaa!

Leader Kuudestaan ry toimii maaseudun kehittäjänä Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella. Leader-toiminnan päärahoitus tulee Euroopan unionin maaseuturahastosta. Yhdistys toteuttaa ja rahoittaa EU osarahoitteisia hankkeita, jotka toteuttavat yhdistyksen paikallista kehittämisstrategiaa. Talousasiantuntijan työtehtäviin kuuluu taloushallinnon tehtävät sekä omien hankkeiden ja toimintarahan maksuhakemusten laatiminen sekä maksatusneuvonta Leader-ryhmän rahoittamille hankkeille. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. toimisto-, raportointi- ja yhteyshenkilötehtäviä […]

Tulevaisuuden kylä 2.0 -hanke käynnistyy tiedotustilaisuudella 14.2.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen Tulevaisuuden kylä 2.0 -hanke käynnistyy alkuvuodesta. 14.2.2024 Seinäjoella järjestetään maakunnallinen tiedotustilaisuus. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittamassa, maakunnan laajuisessa yhteistyöhankkeessa valitaan pilottikyliä tai kyläryhmiä toteuttamaan uusia, innovatiivisia toimintamalleja. Hankkeen kolme pääteemaa ovat energiakylät, digitaalisten palvelujen kylät sekä imagokylät. Hankkeen avulla eteläpohjalaisilla kylillä on loistava mahdollisuus lähteä kehittämään omaa kylää tulevaisuuden mallikyläksi! Kylissä pyritään omavaraisuuteen, kestävyyteen […]

Jaana Sippolalla takana 20 vuotta maaseudun kehittämistyötä Kuudestaan ry:ssä

Kuudestaan ry:n hallitus muisti pitkäaikaista kehittämissuunnittelijaa, Jaana Sippolaa Suomen kylien hopeisella ansiomerkillä. Jaana Sippola on tehnyt 20 vuotta erinomaista maaseudun kehittämistyötä Kuudestaan ry:n palveluksessa. Jaanan terveiset; On hienoa työskennellä maaseudun asioiden edistämiseksi juuri Etelä-Pohjanmaalla, koska täällä on ymmärretty, kuinka itse voidaan vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin juuri hankerahoituksen avulla. Ja vaikka itse olen karjalainen, on minut otettu […]

Talkoolaiset tärkeässä roolissa kalastusseuran hankkeessa

Niinimaan kalastusseura toteuttaa parhaillaan hienosti talkooväkeä kerännyttä yleishyödyllistä investointihanketta Alavudella. Hankkeessa sekä Kuotesjärvelle että Hunnakkojärvelle rakennetaan vahvarakenteiset, esteettömät laiturit ja veneenlaskupaikat, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa, mm. kalastusharrastuksen edistämistä ja järvien niittoa. Lisäksi laiturit keräävät innokkaita uimareita järville. Rakennustyössä on ollut mukana kaikenikäisiä talkoolaisia, yhteensä yli 20 yhdistyksen jäsentä, joista osa perheineen. Yhteishenkeä nostattavissa talkoissa jokaiselle […]

Leader Kuudestaan allekirjoitti sopimuksen MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan […]

Rakennustyöt Riihimäen yritystoiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin

Nuori kuortanelainen rakennusalan ammattilainen, Arttu Riihimäki on ehtinyt toimia yrittäjänä puolisen vuotta. Pitkän kokemuksen rakennustyömailta omaavan yrittäjän kesä on täyttynyt monipuolisista, pihapuolen remontteihin painottuvista töistä. Alkuun yrittäjää on auttanut myös Kuudestaan ry:n alle 30-vuotiaille yrittäjille suunnattu Ensiaskel-yritystuki, jolla Riihimäki on hankkinut käytetyn peräkärryn yritystoiminnan tarpeisiin. Ensiaskel-tukea on mahdollista hakea kahteen otteeseen ja Riihimäen toinen hakemus […]