Erasmus+ nuorisovaihto

Kuudestaan ry:llä Erasmus+ -ohjelman rahoitusta nuorisovaihtoihin tulevina vuosina

Nuoriin halutaan panostaa yhä enemmän maaseudun kehittämistyössä. Kansainvälinen kasvatus on luonteva tehtävä Leader-ryhmille. Kuluvalla ohjelmakaudella Leader Kuudestaan on toteuttanut nuorille suunnattuja kehittämishankkeita.

Alueemme nuorilta useimmiten nousee toive mahdollisuudesta kansainvälistyä, kotimaassa ja ulkomailla. Ennen koronapandemian alkua vuosina 2017–2019 Leader Kuudestaan toteutti yli kymmenen kansainvälistä leiriä. Koronan jälkeen vuodesta 2022 eteenpäin Erasmus+ -ohjelman nuorisovaihtoja ja Leader-rahoitteisia leirejä on toteutettu toiset kymmenen. Yhdistyksen pitkäjänteisen kansainvälisen nuorisotyön mahdollistaa Kuudestaan ry:lle myönnetty Erasmus+  ohjelman akkreditointi.

Kuudestaan ry järjestää:

  • Viikon mittaisia nuorisovaihtoja n. 14-17  vuotiaille nuorille, joiden kotipaikka on Alavus, Kuortane, Soini tai Ähtäri (Kuudestaan toimialueen kunnat).
  • Vaihtoja järjestetään kotimaassa ja EU-maissa.
  • Vaihtoihin osallistuu n. 25 nuorta ja 4 aikuista ohjaajaa kahdesta EU-maasta, Suomesta ja kumppanimaasta.
  • Vaihtoja toteutettu mm. Espanjaan, Portugaliin, Puolaan, Ranskaan ja Viroon. Uusia maita ja yhteistyökumppaneita Suomesta sekä ympäri Eurooppaa etsitään jatkuvasti verkostojen kautta.
  • Mikäli vaihdot kiinnostavat, ota yhteyttä: jenni.savolainen(at)kuudestaan.net tai WhatsAppilla: 050-4325056.
  • Mikäli nuorisovaihdon toteuttaminen yhteistyössä kiinnostaa, ota niin ikään yhteyttä Jenniin.

Kansainvälisiä kokemuksia arvostetaan

Erasmus+ -ohjelman vaihdot on toteutettu yhteistyössä paikallisen nuorten parissa toimivien organisaatioiden ja kuntien, muiden suomalaisten Leader-ryhmien sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, kuten eurooppalaisten Leader-ryhmien kanssa. Lisäksi Leader-rahoituksella on toteutettu nuorille suunnattuja kansainvälisiä kehittämishankkeita, joissa nuorisovaihdot ovat olleet tärkeässä roolissa.

Moni haluaa vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä erityisesti lentomatkustamista vähentämällä ja osa nuorista pohtii tarkkaan matkustamistaan. Hyvin suunniteltu nuorisovaihto tarjoaa osallistujilleen usein tavallista lomamatkaa opettavaisemman kokemuksen; tutustumisen kohdemaan ihmisiin ja elämäntapaan sekä paljon uutta tietoa yhdessä valitusta teemasta sekä kokemuksen kansainvälisestä yhteistyöstä. Vaihtoa myös suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä ennen varsinaista matkaa, jolloin osallistujat pääsevät oppimaan uutta ja ystävystymään jo ennen varsinaista vaihtojaksoa.

Nuorille vastuuta ja päätäntävaltaa vaihtojen kaikissa vaiheissa

Vaihtoa suunnitellaan, valmistellaan ja kohdemaata pohditaan aina yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat aikuisten ryhmänjohtajien avustuksella pareittain vetovastuussa tietyistä ohjelmaosuuksista vaihdon aikana. Nuoret myös keräävät ennen vaihtoa omarahoitusosuutta yhteisillä tempauksilla. Erasmus+ -vaihdot on pystytty tähän saakka järjestämään siten, että perheille nuorisovaihdoista on koitunut korkeintaan 50 euron kustannus, enemmistössä vaihdoista kustannuksia ei ole koitunut lainkaan. Näin pyritään toimimaan myös jatkossa, mikäli matkustuskustannukset eivät merkittävästi nouse.

Nuorille halutaankin tuoda vaihtojen kautta ikimuistoisia elämyksiä, rohkeutta toimia kansainvälisessä ympäristössä sekä oppia siitä, että yhteisellä tekemisellä ja vaivannäöllä on mahdollista saavuttaa ikimuistoisia kokemuksia ja elämyksiä.

Erasmus+ -ohjelman akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisen kansainvälisen nuorisotyön

Leader Kuudestaan on yksi kahdeksasta suomalaisesta nuorten parissa toimivasta organisaatiosta, jolle myönnettiin Erasmus+ akkreditointi ensimmäisellä hakukierroksella keväällä 2021. Muita akkreditoituja organisaatioita olivat muun muassa Helsingin kaupunki ja Nuorisokeskus Villa Elba. Myönnetty akkreditointi takaa Kuudestaan ry:lle ja yhdistyksen yhteistyökumppaneille vuosittaisen rahoituksen nuorisovaihtoihin vuosina 2021–2027.

Akkreditoiduille organisaatioille rahoituksen saaminen on varmaa, sillä he ovat hakemuksessa ja aiempien nuorisovaihtojen muodossa todentaneet toimintansa laadun. Aiemmin jokaiseen nuorisovaihtoon on haettu rahoitusta erikseen. Akkreditoidut organisaatiot ilmoittavat vuosittain kansalliselle toimistolle rahoitusehdotuksensa. Organisaation saama vuosittainen budjetti on 25 000–100 000 euroa riippuen esimerkiksi toteutettavien hankkeiden määrästä.

Osallistujia haetaan avoimella hakumenettelyllä

Kuudestaan toimialueen nuoret ovat olleet hyvin kiinnostuneita nuorisovaihdoista ja tulevina vuosina vaihtoihin tullaan hakemaan osallistujia avoimella hakumenettelyllä. Vaihdon toteuttaminen on mahdollista myös esimerkiksi harrastusporukan, kuten urheilujoukkueen kanssa.