Leader Kuudestaan

Leader on rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa paikkakunnan parhaaksi

Leader Kuudestaan tarjoaa rahoitusta yhteisöille, yrityksille ja nuorten omiin hankkeisiin. Leader-toiminta-alueeseen kuuluvat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri. Aktivoimme alueen asukkaita kehittämään kotiseutuaan ja neuvomme hankehakijoita prosessin eri vaiheissa. Leader-toiminnassa voi olla mukana monin tavoin: esimerkiksi hanketoteuttajana, yhdistyksen tai hallituksen jäsenenä tai osallistumalla nuorisovaihtoon!  

Yhdistyksen yleistavoitteita ovat maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen, toimintaedellytysten parantaminen ja työpaikkojen luominen. Haluamme kannustaa toimijoita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Leader Kuudestaan on yksi Suomen 52 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa omaa paikallistaohjelmaansa: Elinvoimainen, hyvinvoiva ja kehittyvä Kuudestaan seutu 2027. Käynnissä oleva ohjelmakausi kattaa vuodet 2023-2027. Ohjelmaa toteutetaan myöntämällä rahoitustayrityksille ja yhteisöille investointeihin ja kehittämiseen.  

Kuudestaan ry:n toimisto sijaitsee Alavudella,
Fasadin kolmannessa kerroksessa osoitteessa: Taitotie 1, 63300 Alavus. Sivutoimipiste sijaitsee Kuortaneen kunnantalolla osoitteessa Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Strategia ohjaa toimintaa

Leader Kuudestaan ry:n paikallinen kehittämisstrategia kattaa vuodet 2023-2027. Strategia ja sen painopisteet sekä niistä johdetut valintakriteerit ohjaavat hankerahoitusta sekä Kuudestaan ry:n toimintaa tulevina vuosina, osana Suomen CAP-suunnitelman toteuttamista yhteistyössä alueen kuntien, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 

Strategiamme painopisteet ja tavoitteet kumpuavat alueen nykytilasta. Strategia jakautuu kahteen eri painopisteeseen, jotka tuovat esiin alueemme kehittämistarpeet ja tavoitteet; 

Kehittyvät elinkeinot, yrittäjyys ja työvoiman saatavuus 

 • Aktivointi yrittäjyyteen ja yrittäjyyden 
  kehittäminen. 
 •  Muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen. 

 

Laadukas vapaa-aika ja viihtyisä elinympäristö 

 • Asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin 
  kehittäminen ja vahvuuksien esille 
  nostaminen kaikkia käytössä olevia 
  menetelmiä hyödyntäen / 
  Älykkäät kylät -toimintatapa. 
 •  Nuoret alueen voimavarana. 

Leader Kuudestaan ry on rekisteröity yhdistys ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka vain maaseudun kehittämisestä kiinnostunut henkilö, yritys tai yhteisö. Jäsenille lähetetään yhdistyksen sähköinen uutiskirje ja tietoa mm. koulutuksista ja mahdollisuuksista, joita Leader kotiseudullamme tarjoaa. Jäseneksi liittymällä osallistut kotiseutusi kehittämiseen!

Jäsenmaksut:  

 • Yksityishenkilöt 0 euroa (kannatusmaksu 10 euroa voi maksaa tilille FI58 4108 0011 1836 32) 
 • Yritykset ja yhdistykset 20 euroa 
 • Kunnat 500 euroa  

Liittymällä jäseneksi hyväksyn rekisterinpitäjäntietosuojaselosteen. 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat Kuudestaan ry:n hallituksen vahvistamat säännöt.