Maksun hakeminen

Hanke päättyy vasta sen jälkeen, kun hankkeen loppumaksuhakemus on saanut hyväksytyn maksupäätöksen.

Muista hakea maksua

Viranomaispäätöksen ehdoista käy ilmi hankkeen maksun hakemisen määräajat. Maksun hakemisen määräajat riippuvat hanketyypistä ja hankkeen toteutusajasta.

Sähköinen Hyrrä-järjestelmä ei lähetä erillistä muistutusta määräaikojen umpeen menosta. Pyrimme muistuttamaan asiakkaitamme maksun hakemisesta hyvissä ajoin, mutta maksun hakeminen on aina ensisijaisesti hankkeen toteuttajan vastuulla.

Määräajat ja ELY-keskukseen lähettäminen

 • Tarkasta viranomaispäätöksestä maksun hakemisen määräajat.
 • Maksua on haettava viimeistään neljän kuukauden sisällä toteutusajan päättymisestä.
 • Hankkeiden maksuhakemusten käsittelystä vastaa ELY-keskus. Maksuhakemukseen liittyvää neuvontaa voi kysyä myös Kuudestaan ry:ltä ennen maksuhakemuksen lähettämistä ELY-keskukseen.

Maksun hakeminen

Yleisiä ohjeita maksun hakemisesta

 • Maksuhakemus löytyy Hyrrän Päätös-välilehdeltä
 • Ole tarkkana, että valitset oikean maksuhakemustyypin
  • Maksuerää haetaan silloin, kun hankkeeseen syntyy vielä kuluja maksun jälkeen.
  • Loppulaskua haetaan, kun hanke on kokonaisuudessaan valmis, eikä hankkeelle synny enää kustannuksia. Ensimmäinen maksuhakemus voi olla loppulasku, mikäli hanke on valmis ja hankkeen kaikki kustannukset ovat syntyneet ennen ensimmäistä maksuhakemusta.

Hakeminen tapahtuu Hyrrässä

 • Maksuhakemus täytetään huolellisesti ja hakemukseen liitetään tarvittavat
  liitteet. Lopuksi hakemus allekirjoitetaan Allekirjoitus -välilehdellä ja lähetetään
  ELY-keskukseen klikkaamalla Lähetä – painiketta.
 • ELY-keskuksen maksatusasiantuntija voi pyytää hakemukseen lisätietoja erillisellä
  lisätietopyynnöllä. Lisätietopyynnöstä tulee ilmoitus hakemuksen vastuuhenkilön
  sähköpostiin.
 • ELY-keskus tekee maksupäätöksen, jonka jälkeen tuki maksetaan Ruokaviraston
  ja Kuudestaan ry:n toimesta.
 • Huolehdi hankkeen pysyvyysehdosta maksupäätöksen jälkeen.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

Pakolliset liitteet kaikilta hakijoilta

 • Ote kirjanpidon pääkirjasta maksua haettavalta ajalta sekä aikavälille sijoittuvista
  kuluista. Ota huomioon, ettei pääkirjaotteella saa olla muita merkintöjä.
 • Hankkeeseen liittyvät menotositteet eli laskut.
 • Maksutositteet jokaisen menotositteen osalta. Maksutositteeksi soveltuu
  esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote.
 • Seurantatiedot toteumatietojen osalta, jotka täytetään Hyrrä-järjestelmään.