Hanke­toiminnan aikana

Mitä tulee ottaa huomioon hankkeen aikana?

Hankkeen toteuttaminen

Vastuu hankkeen toteuttamisesta on hankkeen hakijalla. Toteuttamiseen liittyy velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon hanketta toteutettaessa. Alla löydät tarkemmat ohjeet hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttajan muistilista

  1. Toteuta hanke suunnitelman mukaisesti
  2. Hankesuunnitelman muutosten osalta varmista muutoshakemuksen tarve
  3. Seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin riittävyyttä
  4. Raportoi hankkeen tulokset

Kuvateksti, valokuvaaja

Hankkeen eteneminen

Tutustu viranomais­päätökseen

Lue viranomaispäätös huolellisesti läpi. Kiinnitä huomiota päätöksen erityisehtoihin ja tarkasta hankkeen hyväksytyt kustannukset. Huolehdi, että muut hankkeen vastuuhenkilöt tutustuvat päätöksen ehtoihin. Toimita päätöksestä kopio kirjanpitäjälle.

Huolehdi hankkeen määräajoista

Viranomaispäätöksestä käy ilmi hankkeen tarkemmat määräajat. Tarkasta päätöksestä hankkeen toteutusaika ja maksun hakemiseen liittyvät määräajat. Hankkeen toteutusaikaan voi hakea jatkoa, mikäli hanketta ei ehdi toteuttaa toteutusajan puitteissa.

Kysy neuvoa, me autamme!

Ole yhteydessä toimistoomme, mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeen toteuttamisesta. Neuvomme koko hankeprosessin ajan.