Kylätoiminta

Kylien toiminta on usein yhdistysten varassa ja yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jonka vuoksi toimijoille tarvitaan tukea ja ideoita kylien pitämiseksi elävänä. Yhdessä tekemisellä on suuri sosiaalinen merkitys, jonka merkitystä ei tule unohtaa. Yhdistystoiminta ja yhdessä tekeminen lisäävät sosiaalista pääomaa ja vähentävät syrjäytyneisyyttä. Yhdistystoiminta tuo myös turvaa kylän asukkaille, kun oman kylän väki on tuttua ja tiedetään, keneltä voi tarpeen tullen pyytää apua.

Kylillä on paljon erilaisia kokoontumistiloja, joita käytetäänkin kylien omassa toiminnassa, mutta myös juhlatiloina. Kylät tarvitsevat toimintaa, mutta aktiivisetkin toimijat ja kylät tarvitsevat kokoontumistilat, joissa toimia. Yhdistykset ovat pitäneet huolta kokoontumistiloista ja remontoineet niitä talkoilla.

Kuvateksti, valokuvaaja

Kylien kehittäminen 

Haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Meillä on tarjota kylille tukea myös suoraan hankerahana, mikäli kylät sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset voivat hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

 
Tutustu uuteen Tulevaisuuden kylä 2.0 -hankkeeseen:
 
 

Ollaan yhteydessä!

Jaana Sippola
jaana.sippola(at)kuudestaan.net
puh. 040 571 0184

Kuvateksti, valokuvaaja