Kuudestaan ry:n omat hankkeet

Your Culture, My Culture

Your Culture, My Culture -hankkeen toteuttajana toimii Kuudestaan ry yhteistyössä puolalaisten Leader-ryhmien: Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcuckan, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiejcn ja Lokalna Grupa Działania Kwartet na Przedgórzun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen nuorten matkailualaan liittyvää ja kansainvälistä osaamista. Nuoret oppivat arvostamaan kotiseutuaan uudella tavalla, saavat uusia kansainvälisiä ystäviä, rohkeutta toimia kansainvälisessä ympäristössä ja motivaatiota opiskella kieliä.

Hankkeessa pyritään siihen, että nuoret pääsisivät tutustumaan monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin ja esimerkkeihin yritystoiminnasta. Lapset ja nuoret myös tutustuvat kotiseutuunsa uudella tavalla;  esimerkiksi kulttuuriperintöön, historiaan ja kauniiseen luontoon. Lisäksi lapset ja nuoret oppivat ruokaperinteistä ja elintarvikkeista, joita
alueellamme valmistetaan.

Green Adventures

Green Adventures – Vihreä seikkailu on Kuudestaan ry:n oma nuorisohanke, jota toteutetaan vuoden 2024 aikana. Hankkeen pääteemoina ovat nuorten luontosuhteen kehittäminen, kotiseudun vahvuuksien esille nostaminen sekä osallisuuden ja tiimityöskentelyn vahvistaminen. Myös kansainvälisyys on mukana hankkeessa Erasmus+ vaihtojen muodossa.

Hankkeen tavoitteena on innostaa ja rohkaista alueen lapsia ja nuoria lähtemään ulos luontoon! Tutkailemaan lähimetsien ihmeellisyyksiä, vuodenaikojen vaihtelua sekä metsässä liikkumisen vaikutuksia niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. Tarkoituksena on järjestää retkiä ja tapahtumia tietyin teemoin.  Syksylle on suunnitteilla luontokerho perheen pienimmille sekä nuorisolle on luvassa mm. Nuku yö ulkona- tapahtuma. Tapahtumia ideoidaan ja järjestetään yhdessä alueemme nuorisotoimien ja 4H- yhdistysten kanssa.

Hankkeen teemoja käsitellään myös Erasmus+ -ohjelman kansainvälisillä leireillä, joita toteutetaan yhteistyössä ympäri Eurooppaa tulevien kumppaneiden sekä suomalaisten Leader-ryhmien kanssa.

Kylille-hanke

Haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Meillä on tarjota kylille tukea myös suoraan rahallisesti, mikäli kylät sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset voivat hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

 

 

Suvi-hanke

Leader Kuudestaan, Leader Yhyres ja virolainen Põlvamaa Partnerluskogu aloittivat yhteistyön luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämiseksi ja alan tiedonvaihdon lisäämiseksi viime vuoden lopulla. Käytännön toimia paikallisesti Leader-ryhmien alueilla tekevät Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Leader-rahoituksella, päärahoittajina ovat Leader Kuudestaan ja Leader Yhyres.

Digiviestintä haltuun

Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti.

Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeohjelmien käyttöä.

Tulevaisuuden kylä 2.0

Vuoden 2024 alusta alkoi koko maakunnan kattava Tulevaisuuden kylä 2.0 hanke, jossa on kolme eri teemaa; Energiakylät, Digitaalisten palvelujen kylät ja Imagokylät. Hankkeessa kylät voivat osallistua haluamaansa teemaryhmään kehittämään kylää yhdessä asiantuntijoiden avulla. Kylät valitaan mukaan kevään 2024 aikana.

Tutustu hankkeeseen lataamalla allaoleva tiedosto:

Tulevaisuuden kylä 2.0