Kuudestaan ry:n omat hankkeet

Kuvateksti, valokuvaaja

Your Culture, My Culture

Your Culture, My Culture -hankkeen toteuttajana toimii Kuudestaan ry yhteistyössä puolalaisten Leader-ryhmien: Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcuckan, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiejcn ja Lokalna Grupa Działania Kwartet na Przedgórzun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen nuorten matkailualaan liittyvää ja kansainvälistä osaamista. Nuoret oppivat arvostamaan kotiseutuaan uudella tavalla, saavat uusia kansainvälisiä ystäviä, rohkeutta toimia kansainvälisessä ympäristössä ja motivaatiota opiskella kieliä.

Hankkeessa pyritään siihen, että nuoret pääsisivät tutustumaan monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin ja esimerkkeihin yritystoiminnasta. Lapset ja nuoret myös tutustuvat kotiseutuunsa uudella tavalla;  esimerkiksi kulttuuriperintöön, historiaan ja kauniiseen luontoon. Lisäksi lapset ja nuoret oppivat ruokaperinteistä ja elintarvikkeista, joita
alueellamme valmistetaan.

Tartu Maisemaan

Tartu maisemaan – Grab the Landscape on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä Alajärven kaupungin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria valokuvauksen ja tekstintuoton pariin, samalla hyödyntäen uusia tekniikoita ja parantaen nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeessa yksi keskeinen kohde, josta kuvia otetaan ja tekstiä tuotetaan, on oma kotiseutu. Hanke herätteleekin lapsia ja nuoria näkemään oman kotiseudun uusin silmin ja vahvistamaan heidän kotiseutuidentiteettiään. Lisäksi kehitetään lasten ja nuorten taitoja ja kykyjä vastaanottaa nykyajassa vallitsevaa tietotulvaa ja parannetaan heidän osaamistaan viestien vastaanottajina ja median kuluttajina. Hankkeen keskeisenä teemana on myös tuoda lapsille ja nuorille tietoutta oman talouden hallinnasta sekä pyrkiä käytännönläheisin keinoin kasvattamaan nuorten talousosaamista.  Hankkeen teemoja käsitellään mm. Erasmus+ -ohjelman kansainvälisillä leireillä, joita toteutetaan yhteistyössä ympäri Eurooppaa tulevien kumppanien sekä suomalaisten Leader-ryhmien kanssa.

Kylille-hanke

Haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Meillä on tarjota kylille tukea myös suoraan rahallisesti, mikäli kylät sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset voivat hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Suvi-hanke

Leader Kuudestaan, Leader Yhyres ja virolainen Põlvamaa Partnerluskogu aloittivat yhteistyön luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämiseksi ja alan tiedonvaihdon lisäämiseksi viime vuoden lopulla. Käytännön toimia paikallisesti Leader-ryhmien alueilla tekevät Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Leader-rahoituksella, päärahoittajina ovat Leader Kuudestaan ja Leader Yhyres.

Digiviestintä haltuun

Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti.

Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeohjelmien käyttöä.