Your Culture, My culture -hanke

Your Culture, My Culture -hankkeen toteuttajana toimii Kuudestaan ry yhteistyössä puolalaisten Leader-ryhmien: Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcuckan, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiejcn ja Lokalna Grupa Działania Kwartet na Przedgórzun kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen nuorten matkailualaan liittyvää ja kansainvälistä osaamista. Nuoret oppivat arvostamaan kotiseutuaan uudella tavalla, saavat uusia kansainvälisiä ystäviä, rohkeutta toimia kansainvälisessä ympäristössä ja motivaatiota opiskella kieliä.

Hankkeessa pyritään siihen, että nuoret pääsisivät tutustumaan monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin ja esimerkkeihin yritystoiminnasta. Lapset ja nuoret myös tutustuvat kotiseutuunsa uudella tavalla;  esimerkiksi kulttuuriperintöön, historiaan ja kauniiseen luontoon. Lisäksi lapset ja nuoret oppivat ruokaperinteistä ja elintarvikkeista, joita alueellamme valmistetaan.

Kuvateksti, valokuvaaja

Kuvateksti, valokuvaaja

Hanke käynnistyi kansainvälisillä toimilla

Toukokuulla 2022 puolalainen ryhmä vieraili Suomessa. Ryhmä tutustui muun muassa Alavuden, Soinin ja Ähtärin alueilla Leader-rahaa saaneisiin kohteisiin, suomalaiseen elämäntapaan ja ruokakulttuuriin, alueella tuotettaviin elintarvikkeisiin sekä luonnonantimien hyödyntämiseen. Lisäksi ryhmä tutustui tarkemmin Kuudestaan ry:n toimintaan.

Paikalliset nuoret matkailualan opiskelijat esittelivät puolalaisille vieraille aluetta ja sen matkailukohteita sekä mahdollisuuksia jokaisena vuodenaikana.  Lisäksi kertoivat mm. paikallisesta ruokakulttuurista, ravintoloista ja luonnon antimista. Nuoret valitsivat kohteen lähiseudulta; Ohrakosken sekä vetivät retken sinne.  Nuoret kertoivat myös, millaista nuorten elämä Kuusiokunnissa on.

Nuorten opintomatka Puolassa

14.-18.9.2022 toteutettiin hankkeen kansainvälinen nuorten leiri, kun puolalaiset ja suomalaiset nuoret kokoontuivat Puolan Odolionissa. Leiriä valmisteltiin yhteistyössä kolmen puolalaisen Leader-ryhmän kanssa. Leirille osallistui noin 30 nuorta kummastakin maasta. Leirin aikana tutustuttiin ruokakulttuuriin ja -perinteisiin Suomessa ja Puolassa. Lisäksi tutustuttiin turismiin ja matkailun vetonauloihin molemmissa maissa. Myös perinnetanssit ja -leikit sekä erilaiset tehtävät, joiden kautta tutustuttiin hankkeeseen osallistuvien kotiseutuihin olivat tärkeä osa leiriä.

Kuvateksti, valokuvaaja

Hankkeen vuosi 2023

Hankkeen vuosi 2023 tulee keskittymään paikallisiin toimiin, esimerkiksi hankkeen aiheita käsitteleviin kerhoihin ja leireihin. Lisäksi matkailuteemaa käsitellään Kuudestaan ry:n Erasmus+ -rahoituksella toteutettavissa nuorisovaihdoissa.

Mikäli haluat osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin tai sinulla on ideoita hankkeen toimenpiteiksi, ota yhteyttä.

Jenni Savolainen
jenni.savolainen(at)kuudestaan.net
puh. 040 051 3744