Kuudestaan ry:n paikallinen kehittämisstrategia ohjelmakaudelle 2023-2027 on lähtenyt maa- ja metsätalousministeriöön. Strategia on samalla myös hakemuksemme Leader-ryhmäksi EU-ohjelmakaudelle 2023-2027.

Lämmin kiitos strategian valmisteluun osallistuneille, mm. vastauksista kyselyihin, osallistumisesta työryhmätyöskentelyyn, työpajoihin ja seminaariin.

Tutustu strategiaan linkistä:

https://kuudestaan.net/wp-content/uploads/2023/07/leader_kuudestaan_strategia_WEB_high.pdf