Vauhtia valokuituun -hanke lisää alueen asukkaiden ja yritysten tietoisuutta valokuidun eduista ja mahdollisuuksista. Lisäksi hanke edesauttaa valokuituverkkojen rakentamishankkeiden lähtemistä käyntiin sekä niille sopivien toteutustapojen löytymistä. Hankkeen valokuitutiedottajana aloittaneeseen Piia Korhoseen voi olla yhteydessä, jos on kiinnostunut esimerkiksi valokuituinfotilaisuuden järjestämisestä tai valokuitutarvekartoituksen tekemisestä.

Vauhtia valokuituun -hankkeella järjestetään alueen kylillä valokuituiltoja, joissa verkko-operaattorit kertovat valokuituverkon rakentamisesta, liittymähinnoittelusta ja valokuituliittymän palveluista. Lisäksi tehdään kartoituskyselyitä, joiden avulla selvitetään valokuituun liittymisestä kiinnostuneiden talouksien määrä kylillä.

Lisääntyvien sähköisten palvelujen myötä maailma on muuttumassa yhä digitaalisemmaksi, ja siksi nopea internetyhteys on kansalaisten perusoikeus. Valokuidulla on vaikutusta maaseutukylien elinvoimaan, kehittämismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Lisäksi se kohottaa kuntien kilpailukykyä.

Tietoverkoissa liikkuva tiedon määrä kymmenkertaistuu seuraavien viiden vuoden aikana, joten kupariverkot tai mobiiliyhteydet eivät riitä vastaamaan kysyntään. Verkon toimintaongelmat konkretisoituvat yhteyden pätkimisenä ja hidasteluna, mikä voi johtaa heikot tietoliikenneyhteydet omaavien alueiden eriytymiseen. Valokuitu on sijoitus tulevaisuuteen, koska sillä saadaan vähintään 50 vuodeksi vakaa, häiriötön, huippunopea internetyhteys, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on lähes rajaton. Kuluttaja saa vastinetta rahoilleen, sillä tuleva ja lähtevä verkon siirtonopeus on sama, eikä siihen vaikuta esimerkiksi verkon käyttäjämäärä tai sää. Tällä hetkellä operaattorit tarjoavat valokuituun jopa 10000 Mb/s nopeutta.

Alueesta riippuen valokuituverkkoa rakennetaan markkinalähtöisesti tai tuettuna. Tukea ei myönnetä alueille, joilla on jo verkkoa vaan sitä on saatavissa vain alueille, jonne ei rakenneta verkkoa markkinaehtoisesti. Traficomin myöntämä tuki edellyttää kuntien maksuosuutta, joka on tällä alueella joko 8 % tai 22 %. Kuntien olisi hyvä budjetoida tukien vaatimat kuntaosuudet jo tämän vuoden syksyllä, sillä nykyisen tukikauden (2022–2023) viimeisten hankehakemusten on oltava valmiina ensi vuoden alussa. Traficom maksaa takautuvasti puolet kunnan osuudesta. Julkinen tuki kaikista kustannuksista on noin puolet.

Vauhtia valokuituun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa Etelä-Pohjanmaalla ne alueet, joilla voisi olla edellytykset valokuidun rakentamiselle. Juuri nyt on hyvä mahdollisuus saada rahoitusta kunnan tai kylän laajakaistayhteyksien rakentamiseen.

Piia Korhonen on aloittanut hankkeen valokuitutiedottajana. Hän toimii sekä Kuudestaan ry:n että Aisaparin toiminta-alueilla. 

piia.korhonen(at)kuudestaan.net, 040 186 7433

Leader Aisapari/Leader Kuudestaan

 

Tutustu myös Vauhtia valokuituun -hankkeella  tehtyyn videoon;