KYLILLE III -hankkeessa on ollut monipuolista toimintaa

Kuudestaan ry:n toimialueella: Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä on kylien toimintaa aktivoitu lähes koko Leader-yhdistyksen olemassaolon ajan. On tärkeää, että kylissä on elämää ja yhteisöllisyyttä, jotta alueella elämisen edellytykset pysyvät hyvinä. Reilun kymmenen viime vuoden ajan kylien aktivointia on tehty erilaisten kylien kehittämishankkeiden avulla. Koska yhdistystoimijat järjestävät toimintaa kylillä vapaa-ajallaan, on ollut tarpeen antaa heille […]

Kuha-Suomen Kalaleader tähtää lähikalan ja -palveluiden kehittämiseen

Leader Kuudestaan muodostaa yhdessä seitsemän muun Leader-ryhmän (Pirkan Helmi, Joutsenten reitti, Aisapari, Pohjois-Satakunta, PoKo, Kantri ja Linnaseutu) kanssa Kuha-Suomen Kalaleaderin eli kalatalouden paikallisen toimintaryhmän. Kuha-Suomen Kalaleader rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tutun Leader-toimintamallin mukaisesti.  ”Järvestä lautaselle”-strategian keihäänkärjet ovat lähikalan, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun sekä vesiviljelyn toimintaedellytysten kehittämisessä. Kuha-Suomen kalatalousryhmän toiminta rahoitetaan Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahastosta (EMKVR) […]

Päättyneen ohjelmakauden tulosten pohjalta on hyvä jatkaa työtä maaseudun kehittämisen parissa

Uuden, vuoden 2023 alusta alkaneen ohjelmakauden rahoitushakujen avautumista odotellessa on hyvä katsahtaa vielä päättyneen ohjelmakauden tuloksiin. Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) Leader Kuudestaan ry:n rahoittamilla hankkeilla on saavutettu vaikuttavia tuloksia. Aluetta on kehitetty aktiivisesti sekä yritys- että hanketukia hyödyntäen. Hanketukia Leader Kuudestaan myönsi ohjelmakauden aikana 238 kappaletta. Lukumäärään lasketaan mukaan niin kehittämis- kuin investointihankkeet […]

Tartu Maisemaan -taidenäyttelyyn voi tutustua Töysä-salissa 30.4.2023 saakka

Tartu Maisemaan -hankkeen nuorten taiteilijoiden teoksista koostuva taidenäyttely on avoinna Töysä-salissa 30.4.2023 saakka. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Toukokuussa taidenäyttelyyn pääsee tutustumaan Alavuden kirjastossa, syksyllä ovat vuorossa muut alueen kunnat.  Tartu Maisemaan on nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä Alajärven kaupungin, Nelimarkka-museon ja Leader Aisaparin kanssa. Yksi hankkeen teemoista on taidekasvatus. Hankkeen aikana on […]

Luonnontuotteet huoltovarmuuden tukena

Luonnontuotteista liiketoimintaa -hanke eli SUVI-hanke järjesti Ähtärissä tiistaina 21.2.2023 huoltovarmuusteemaisen seminaarin. Tapahtumassa käsiteltiin metsiin perustuvia luonnontuotteita huoltovarmuuden tukena. SUVI-hanke teki uuden avauksen. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, kun Venäjän sota alkoi Ukrainassa noin vuosi sitten. Toiminnanjohtaja Paula Erkkilä avasi tilaisuuden hotelli Mesikämmenessä. Ministeri Savolan etätervehdys Puolustusministeri Mikko Savola toi valtiovallan tervehdyksen hotelli Mesikämmenessä järjestettyyn tilaisuuteen. […]

Leader Kuudestaan allekirjoitti sopimuksen MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan […]

Vahva kehittämistyö jatkuu

  Leader Kuudestaan ry:llä on kehittämistoimintaan varattuna 7,5 miljoonan euron rahoituskehys vuosille 2023-2027. Maa- ja metsätalousministeriön valintakomitea on myöntänyt Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella toimivalle Leader Kuudestaan ry:lle 4,9 miljoonan euron julkisen rahoituspotin paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön vuosille 2023–2027. Tällä julkisella rahoituksella pystytään toteuttamaan 7,5 miljoonan euron kehittämistoimet vuosina 2023-2027. Leader-ryhmien jakama rahoitus muodostuu […]

Vuonna 2022 nuoret pääsivät jälleen kansainvälistymään

Vuonna 2022 päästiin koronatauon jälkeen aloittamaan jälleen kansainväliset leirit ja opintomatkat. Kansainväliset nuorten leirit järjestettiin Puolassa, Irlannissa ja Espanjassa. Lisäksi puolalainen ryhmä teki opintomatkan Kuudestaan ry:n alueelle. Toukokuussa Kuudestaan ry:n alueelle saatiin  opintomatkalle mm. yrittäjistä ja kuntien virkamiehistä koostunut ryhmä Puolasta. Ryhmä tutustui Leader-toimintaan Kuudestaan ry:n alueella ja vieraili Alavuden Öljynpuristamolla. Lisäksi paikalliset Leader-tukea saaneet […]

Leader Kuudestaan kehitti kotiseutua monipuolisesti

Kun kuluvan vuoden loppuun päättyvään ohjelmakauteen valmistauduttiin kymmenisen vuotta sitten, maailma näyttäytyi kovin toisenlaisena. Viime vuodet ovat radikaalisti muuttaneet toimintaympäristöä ja tuoneet uusia tarpeita, joihin kehittämistyöllä on mahdollista vastata. Rahoituksen kysyntä on Kuudestaan alueella säilynyt suurena ja tarpeet monipuolisina läpi ohjelmakauden ja siitä saamme kiittää alueen aktiivisia hanketoimijoita.   Innostavia innovaatioita ja monipuolisia yritystukia Vuosina […]

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistämässä

Esteettömyys ja saavutettavuus niin fyysisessä maailmassa kuin verkossa ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Kuudestaan ry:n toimialueen vammaisjärjestöt ovat nostaneet esille huolen siitä, että alueen palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulisi kehittää.  Ähtärin Zoo Resort Oy:n Palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen -hankkeessa vastataan tähän toiveeseen tekemällä […]