Kuudestaan ry:llä on ollut vuoden 2019 aikana käynnissä Turvallisuutta kyliin-teemahanke, jolla on rahoitettu kylien turvallisuutta ja energiatehokkuutta tukevia hankintoja. Hankkeella pyritään lisäämään maaseudun asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä sekä panostetaan yhteisessä käytössä oleviin tiloihin. Hakemuksissa toivottiin investointien hyödyttävän mahdollisimman suurta joukkoa. Julkisen tuen osuus hankinnoille oli 65 %.

 

Alahankkeita toteutti viisi alueen toimijaa:

-Alastaipaleen kyläseura hankki defibrillaattorin, valvontakameran ja sähköisen lukon.

-Eläkeliiton Töysän yhdistys hankki pyörätuolin, rollaattorit, kainalosauvat, megafonin ja mikrofonit.

-Hakojärven Kyläyhdistys hankki defibrillaattorin.

-Kätkänjoen Kyläseura hankki defibrillaattorin.

-Töysän Nuorisoseura hankki lämpöelementtilasit.

 

Esimerkiksi Kätkänjoen Kyläseuran investointina hankittu defibrillaattori lisää huomattavasti turvallisuutta, sillä kylätalolla käy paljon ihmisiä erilaisissa tapahtumissa. Kesällä 2019 pelkästään kesäteatteriesityksiä kävi katsomassa 1600 ihmistä. Ambulanssilla kestää hätätilanteessa 20 minuuttia ehtiä paikan päälle. Hankinta piti myös sisällään defibrillaattorin käyttöön liittyvän koulutuksen. Myös muut defibrillaattorin hankkineet kylät ovat olleet tyytyväisiä hankintaan sekä sen sisältämään koulutukseen ja pitävät sitä konkreettisena tapana lisätä turvallisuutta.

Eläkeliiton Töysän yhdistys ry panosti turvallisuuteen hankkimalla apuvälineitä, kuten kokoontaitettavan pyörätuolin ja taitettavia rollaattoreita vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin. Hankinnat ovat olleet eläkeläisyhdistykselle hyödyllisiä ja palaute ikäihmisiltä on ollut erittäin positiivista.

Teemahankkeeseen olisi toivottu enemmänkin hakemuksia, mutta toteutuneiden hankkeiden osalta hankintoihin ja hakijoiden aktiivisuuteen ollaan hyvin tyytyväisiä. Hakijoita on ilahduttanut erityisesti käytännön työtä helpottavan ja prosessia nopeuttavan kertakorvausmenettelyn käyttö maksatuksessa. Turvallisuus ja varautuminen ovat teemahankkeen ansiosta parantuneet oleellisesti kaikissa viidessä kohteessa.