Tulevaisuuden kylä 2.0 -hanke käynnistyy tiedotustilaisuudella 14.2.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen Tulevaisuuden kylä 2.0 -hanke käynnistyy alkuvuodesta. 14.2.2024 Seinäjoella järjestetään maakunnallinen tiedotustilaisuus. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittamassa, maakunnan laajuisessa yhteistyöhankkeessa valitaan pilottikyliä tai kyläryhmiä toteuttamaan uusia, innovatiivisia toimintamalleja. Hankkeen kolme pääteemaa ovat energiakylät, digitaalisten palvelujen kylät sekä imagokylät. Hankkeen avulla eteläpohjalaisilla kylillä on loistava mahdollisuus lähteä kehittämään omaa kylää tulevaisuuden mallikyläksi!

Kylissä pyritään omavaraisuuteen, kestävyyteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeessa kokeiltavat mallit voivat energiakylät-teemassa liittyä esimerkiksi energiakartoituksiin ja jätteen vähentämiseen. Digitaalisten palvelujen kylät -teemassa voidaan puolestaan kehittää muun muassa tiedonsaantia kylillä sekä kehittää digitaalisia taitoja tai tarjota esimerkiksi yhteisöllisiä, digitaalisia alustoja ja foorumeita.  Imagokylät-teeman alla kylissä luodaan selkeä ja houkutteleva imago, joka korostaa kunkin kylän ainutlaatuista identiteettiä ja vahvuuksia. Tavoitteeseen voidaan pyrkiä esimerkiksi toteuttamalla strategisia markkinointikampanjoita ja järjestämällä yhteisöllisiä tapahtumia ja festivaaleja.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa pilottikylistä muodostetaan maakunnallisia ja seudullisia teemaryhmiä, joissa ideoidaan ja kokeillaan uusia toimintatapoja. Parhaat käytännöt jaetaan alueelle ja monistetaan muihin kyliin.

Hanke pyrkii rakentamaan suunnitelmia ja malleja, jotka tukevat kylien ja kuntien kehittymistä, edistäen yhteisöllisyyttä, energiaomavaraisuutta, digitaalisten palveluiden saatavuutta sekä kylän vahvaa ja houkuttelevaa imagoa. Kylät verkostoituvat, jakavat parhaita käytäntöjä ja edistävät yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hankkeen lopullinen tavoite on luoda ”Mallikylä 2030”, joka on älykäs, innovatiivinen, yhteisöllinen ja identiteetiltään vahva ja houkutteleva ympäristö asukkailleen.

Hanke käynnistyy tiedotustilaisuudella

14.2. järjestetään tiedotus – ja aktivointitilaisuus, jossa esitellään teemat asiantuntijoiden johdolla ja kylätoimijat voivat ilmoittautua heitä kiinnostaviin teemoihin. Kuhunkin teemaan otetaan mukaan enintään kuusi pilottikylää tai kyläryhmää / kuntaa. Hankkeen tuotoksena saadaan jokaiselle pilottikylälle Älykäs kylä -suunnitelma ja kokemuksia kokeilluista toimintamalleista. Mallit voivat olla paikallisia, seudullisia tai koko maakunnan kokoisia.

Tilaisuus aloitetaan ruokailulla klo 17:30, jonka jälkeen klo 18-20 teemojen asiantuntijat avaavat toimenpiteitä ja teemojen sisältöjä. Ilmoittautumiset tilaisuuteen ja lisätietoja hankkeesta; jaana.sippola@kuudestaan.net tai puh. 040 571 0184