Jaana Sippolalla takana 20 vuotta maaseudun kehittämistyötä Kuudestaan ry:ssä

Kuudestaan ry:n hallitus muisti pitkäaikaista kehittämissuunnittelijaa, Jaana Sippolaa Suomen kylien hopeisella ansiomerkillä. Jaana Sippola on tehnyt 20 vuotta erinomaista maaseudun kehittämistyötä Kuudestaan ry:n palveluksessa.

Jaanan terveiset;

On hienoa työskennellä maaseudun asioiden edistämiseksi juuri Etelä-Pohjanmaalla, koska täällä on ymmärretty, kuinka itse voidaan vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin juuri hankerahoituksen avulla. Ja vaikka itse olen karjalainen, on minut otettu vastaan täällä tosi hyvin. Toki olen asunut täällä jo yli 23 vuotta.

Suurimman osan Kuudestaan ry:ssä työskentelyajastani olen tehnyt yhteistyötä kylien kanssa. Olen itse ollut aktiivisesti oman kylän kyläyhdistyksen toiminnassa mukana näiden vuosien ajan ja tunnen siis kylien asiat omakohtaisesti erittäin hyvin. Ehkä se tuo uskottavuutta työhöni, sillä olenhan kyläläinen itsekin. Urheiluseuratoiminta on myös todella tuttua poikieni harrastusten myötä, jolloin olin myös seuratoiminnassa aktiivisesti mukana. Pienillä paikkakunnilla pitää itse toimia aktiivisesti, jos toimintaa halutaan pitää yllä ja kehittää sitä. Ja niin täällä toimitaankin.

Hanketoiminta on muuttunut byrokraattisemmaksi niistä ajoista, kun aloitin täällä työt. Sähköinen hakujärjestelmä tuo joillekin haastetta, mutta aina niistä on selvitty. Aina meiltä saa apua ja se asia ei ole muuttunut näiden vuosien aikana. Rahoitus on lisääntynyt ja monipuolistunut meidän toiminnassa. Alkuun meillä ei ollut yritystukia ollenkaan.

Vuodet ovat menneet todella nopeasti, mutta työ on edelleen tosi innostavaa ja motivoivaa sekä monipuolista. Maailma muuttuu ja uusia teemojakin nousee pintaan, kuten viime vuosina varautumisasiat, joita sitten kyläläisten kanssa ollaan käsitelty. Parasta työssäni on aina olleet ihmiset, joiden kanssa yhdessä asioita viedään eteenpäin. On helppokin työskennellä, kun kylätoimijat ovat tulleet tutuiksi näiden vuosien aikana ja yhteydenpito puolin ja toisin on luontevaa.

Kiitos kaikille näistä yhteisistä vuosista.

Jaana

 

Kuudestaan ry:n hallitus puheenjohtajiston, Johanna Kankaanpään ja Pauli Suutalan johdolla muisti Jaana Sippolaa hallituksen kokouksen yhteydessä.