Talkoolaiset tärkeässä roolissa kalastusseuran hankkeessa

Niinimaan kalastusseura toteuttaa parhaillaan hienosti talkooväkeä kerännyttä yleishyödyllistä investointihanketta Alavudella. Hankkeessa sekä Kuotesjärvelle että Hunnakkojärvelle rakennetaan vahvarakenteiset, esteettömät laiturit ja veneenlaskupaikat, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa, mm. kalastusharrastuksen edistämistä ja järvien niittoa. Lisäksi laiturit keräävät innokkaita uimareita järville. Rakennustyössä on ollut mukana kaikenikäisiä talkoolaisia, yhteensä yli 20 yhdistyksen jäsentä, joista osa perheineen. Yhteishenkeä nostattavissa talkoissa jokaiselle löytyi oma työtehtävä.

-Hunnakkojärven laituri on jo käyttökunnossa, hitsauksessa viimeistelytöitä on vielä jäljellä sekä alueen sepelöintiä ja pientä fiksausta. Laituri on ollut jo kovassa käytössä ja yhdet seuran vuotuiset kalastuskilpailutkin laiturilla on jo ehditty hyvällä menestyksellä järjestää. Myös esteettömyyden osalta laituri on todettu oikein toimivaksi, seuran puheenjohtaja Juha Taijala kertoo hankkeen vaiheista.

Vielä työtä riittää, sillä ensi keväänä ja kesänä hankkeella tullaan toteuttamaan Hunnakkojärvelle myös veneenlaskuluiskat. Lisäksi samanlainen laituri ja veneenlaskupaikka rakennetaan Kuotesjärvelle.

 

Talkootyö tärkeässä roolissa

Laiturien rakentamisen mahdollistaa aktiivinen talkoolaisten joukko. Mukaan on saatu hienosti kaikenikäisiä talkoolaisia, yli 20 yhdistyksen jäsentä, joista osa perheineen. Taijala on tyytyväinen talkooväen määrään ja työn tuloksiin.

-Mukaan on saatu myös uutta innokasta väkeä ja päästy tutustumaan uusiin ihmisiin. Tällainen talkoohenki ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys.

Oman työnsä yhdistysväeltä vaatii luonnollisesti myös Leader-hankkeen toteuttaminen kaikkine vaiheineen. Hanke on sujunut jouhevasti, vaikka luonnollisesti vaatii oman työpanoksensa seura-aktiiveilta.

Hankkeen jälkeen

Seura sitoutuu ylläpitämään ja huoltamaan laitureita hankkeen jälkeen. Tarkoituksena on järjestää yhteisiä talkoopäiviä, joissa laitureista ja ranta-alueista pidetään yhdessä huolta.  Ylläpidon helpottamiseksi ja mahdollisten ongelmien välttämiseksi seura on hankkinut valvontakamerat laitureille. Lisäksi kalastusseuran muu työ jatkuu: vesikasvillisuuden niitto seuran välineistöillä sekä kalastukseen liittyvät aktiviteetit, kuten kalastuskilpailut toteutuvat entistä paremmissa puitteissa.

Laiturit ja veneenlaskupaikat mahdollistavat monenlaista käyttöä ja toimintaa seuran jäsenten ohella paikallisille asukkaille ja alueella vieraileville. Lisäksi ne parantavat turvallisuutta, kun pelastushenkilöstön on tarvittaessa helpompi päästä järvelle. Toiveissa on, että laiturien käyttö jatkuu yhtä aktiivisena, kuin se on Hunnakkojärvellä alkanutkin.