Kuudestaan ry:n rahoittama, Lakeudenportin kansalaisopiston toteuttama Liikunnasta hyvinvointia -hanke liikuttaa Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Ajatuksena on aktivoida alueen tahoja sisällyttämään liikunnallisia aktiviteetteja toimintaansa ja kannustaa kaikenikäisiä pitämään myös omatoimisesti huolta kunnostaan. Erilaisten tapahtumien ja ohjattujen ryhmien avulla aktivoidaan väkeä myös kesäkuukausina.

 

Liis Ranta-Knuuttilan vetämä Liikunnasta hyvinvointia -hanke kannustaa kaikkia liikkumaan ja toisaalta tarjoaa jo nyt liikuntaa aktiivisesti harrastaville uusia liikuntamuotoja, jotka mahdollistavat kehittymisen ja monipuolisemman harrastamisen.

-Ajatuksena on tuoda liikuntaa osaksi uusien toimijoiden, esimerkiksi kyläyhdistysten, tarjontaa sekä kannustaa jo nyt kokoontuvia liikkuvia ryhmiä seuraamaan jäsentensä kunnon kehittymistä ja monipuolistamaan toimintaansa, Ranta-Knuuttila kertoo.

Hankkeen tavoitteena on selkiyttää hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden palveluja, poistaa päällekkäisyyksiä sekä lisätä aitoa yhteistoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyisivät. Palvelujen lisääntyminen ja monipuolistuminen tuovat elinvoimaa ja vetovoimaa keskustoihin ja kylille. Ranta-Knuuttilalla on monipuolinen osaaminen liikunnan alalla. Hän on työskennellyt kymmenen vuotta kansalaisopistossa liikunnan tuntiopettajana. Kattava osaaminen tuo hankkeen toteuttamiseen paljon mahdollisuuksia.

-Ydinajatuksena on liikunnan avulla parantaa alueen asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.  Tempauksilla ja tapahtumilla lisätään alueen asukkaiden tietoa hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista, kuten liikunnasta, ravinnosta, unesta, lihashuollosta ja mielenterveydestä, jolloin osallistujat tulevat paremmin tietoiseksi omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja omaavat paremmat valmiudet omasta terveydestä huolehtimiseen, hankevetäjä kuvailee.

 

Hankevetäjä Liis Ranta-Knuuttilalla on pitkä kokemus työstä liikunnan parissa. 

 

Kesän aikana tapahtumia, opastusta ja työpajoja eri ikäisille

Hankkeella järjestetään monipuolisesti tapahtumia ja opastusta kaikenikäisille alueen asukkaille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Esimerkiksi työpajat kokoontuvat useampaan kertaan kesän mittaan. Kuortaneella työpajatoiminta on suunnattu ikäihmisille.

-Matalan kynnyksen kokoontumisissa esimerkiksi tutustutaan uusiin liikuntalajeihin, pelataan, pyöräillään ja parannetaan lihaskuntoa. Kokoontumiset ovat jo alkaneet, mutta vielä ehtii hyvin mukaan, Ranta-Knuuttila kertoo.

Nuorille järjestetään Alavudella ja Ähtärissä fysiikkavalmennusta. Kestävyyspainotteiseen valmennukseen osallistuu aktiivisesti liikkuvia nuoria, joille valmennus mahdollistaa kehittymisen omassa lajissaan. Lisäksi Alavudella järjestetään viiden kerran mittainen opastus triathloniin.

-Triathloniin osallistuvan ei tarvitse olla huippukuntoinen. Tarkoituksena on tehdä laji tutuksi ja tuoda osallistujille keinoja optimoida kokonaissuoritusta, kun yhdellä kertaa suoritetaan kolmea eri liikuntalajia, Ranta-Knuuttila kertoo.

Soinissa järjestetään 3.7 vesiliikuntapäivä, jossa myös Kylille-hanke on mukana. Koko perheen tapahtumassa lapsille järjestetään uimaopetusta ja aikuisille vesijumppaa sekä perehdytään vesiturvallisuuteen. Lisäksi kyläyhdistysten kanssa on kesän mittaan tulossa tapahtumia, joissa turvallisuus- ja liikuntateema yhdistyvät. Alavuden eläkeliiton kanssa järjestetään yhdessä ohjattua liikuntaa ikäihmisille.

Alavuden Rantapuistossa järjestetään 7.7 Lettuja ja liikuntaa lapsille -tapahtuma yhteistyössä MLL:n kanssa. Tapahtumassa liikutetaan lapsia kolmen erilaisen lajin puitteissa; luvassa on keppihevosrata, pyöräilyn taitorata ja lapsille sopiva kuntorata. Vastaavia tilaisuuksia on tulossa myös muihin kuntiin, päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Syksyllekin on jo suunnitteilla monenlaista yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. Hankkeen tulevia tapahtumia on jatkossa mahdollista seurata hankkeen verkkosivuilla: www.lihyhanke.com.