Kuudestaan ry:n hallitukseen uusia jäseniä

Kevään vuosikokouksessa Kuudestaan ry:n hallitukseen valittiin uusia jäseniä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pauli Suutala Alavudelta. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään ensimmäisiä kauden 2023-2027 rahoitushakemuksia 23.8.

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2023 puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 

Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja/tai yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).

Hallituksen kokoonpano kaudella 2023 – 2024

Alavuden edustajat                  Varsinainen jäsen                          Varajäsen

                                                                      Ulla Björn                                                    Mari Ylinen

                                                                      Markku Ylinen                                            Minna Liikala

                                                                      Pauli Suutala, varapuheenjohtaja           Juha Veittiaho

 

Kuortaneen edustajat             Varsinainen jäsen                              Varajäsen

                                                                      Aapo Petäjäniemi                                      Teemu Puolijoki

                                                                      Jouni Uusipaasto                                      Jani Peräkangas

                                                                      Kristiina Vainiola                                      Jari Takanen

 

Soinin edustajat                        Varsinainen jäsen                               Varajäsen

                                                                      Suvi Vuorenmaa                                         Johanna Rannanjärvi

                                                                      Tiina Silvonen                                             Sami Sironen

                                                                      Maria Leppälä                                             Jaana Hyvösaho

 

Ähtärin edustajat                      Varsinainen jäsen                                 Varajäsen

                                                                       Seppo Karjala                                                Jarmo Pienimäki

                                                                       Johanna Kankaanpää, puheenjohtaja     Tuulikki Kortteinen

                                                                       Paula Leino                                                    Mikko Annala

 

Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallituksen tiedossa olevat kokoukset:

◊ Ähtäri, 23.8.

Elokuun kokouksen käsittelyyn tulevien hakemusten tulee olla Hyrrässä ja valmiina kaikkine tarvittavine liitteineen viimeistään 9.8.2023.

◊ Soini, 27.9.

Hakemukset tulee jättää Hyrrään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä sekä lähettää hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, jotta saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.