Kuudestaan ry on yksi kahdeksasta suomalaisesta nuorten parissa toimivasta organisaatiosta, jolle myönnettiin Erasmus+ akkreditointi ensimmäisellä hakukierroksella. Myönnetty akkreditointi takaa Kuudestaan ry:lle ja yhteistyökumppaneille vuosittaisen rahoituksen nuorisovaihtojen toteuttamiseen vuosina 2021-2027.Akkreditoiduille organisaatioille rahoituksen saaminen on varmaa, sillä he ovat hakemuksessa ja aiempien nuorisovaihtojen muodossa todentaneet toimintansa laadun.Akkreditoidut organisaatiot ilmoittavat vuosittain kansalliselle toimistolle rahoitusehdotuksensa. Organisaation saama vuosittainen budjetti on 25 000-100 000 euroa riippuen muun muassa toteutettavien hankkeiden määrästä. 

Kuudestaan ry on hakenut ja saanut rahoitusta useaan Erasmus+ –nuorisovaihtoon viime vuosina. Vaihdot on toteutettu yhteistyössä paikallisen nuorten parissa toimivien organisaatioiden ja kuntien kanssa. Tulevina vuosina koronapandemian helpottaessa vaihtoja tullaan toteuttamaan lisää yhteistyössä Kuudestaan ry:n alueen toimijoiden, Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, sillä akkreditoinnin myötä on varmistunut rahoitus nuorisovaihtojen toteuttamiseen tulevina vuosina. Mikäli koronapandemia jatkuu, myös virtuaalivaihtojen toteuttaminen on mahdollista. 

Alueen nuorten kiinnostus nuorisovaihtoja kohtaan on ollut suurta ja tulevina vuosina nuoria vaihtoihin tullaan hakemaan osallistujia avoimella hakumenettelyllä. Vaihdon toteuttaminen on mahdollista myös esimerkiksi harrastusporukan, kuten urheilujoukkueen kanssa. Kansainvälisiä vaihtoja toteuttavia tahoja löytyy ympäriEurooppaa, esimerkiksi Leader-verkostoista sekä suomalaisten nuorisokeskusten kautta. Vaihtoa suunnitellaan, valmistellaan ja kohdemaata pohditaan aina yhdessä nuorten kanssa. Nuoret keräävät myös omarahoitusosuutta yhteisillä tempauksilla. Erasmus+ -vaihdot on pystytty tähän saakka järjestämään siten, että perheille ei nuorisovaihdoista ole koitunut kustannuksia lainkaan. Yhdessä kerätystä omarahoitusosuudesta on pystytty jakamaan nuorille myös matkakassaa. Näin pyritään toimimaan myös jatkossa, mikäli matkustuskustannukset säilyvättasolla, jolla ne olivat ennen koronapandemiaa. 

Muita akkreditoituja tahoja olivat Helsingin kaupunki, Nuorisokeskus Villa Elba, Nuorten Ystävät ry, Rauhankasvatusinstituutti, Valo-Valmennusyhdistys ry, Nuorten Ystävät ry, Paraisten kaupunki ja Helsingin nuorten miesten kristillinenyhdistys ry YMCA.