Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry käynnisti toimintansa vuonna 1999.  Yhdistyksen toiminnasta on alusta alkaen vastannut 12-jäseninen hallitus sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Strategia on toiminut yhdistyksen toiminnan kulmakivenä ja ohjelmakausittaisuus on rytmittänyt toimintaa läpi matkan. Uuteen ohjelmakauteen yhdistys on laatinut strategian, joka on luotu alueen tarpeiden pohjalta.

20 vuoteen on mahtunut yhteensä kolme ohjelmakautta ja kolme strategiaa sekä lyhyitä välikausia, joilla on turvattu toiminnan jatkuminen.  Strategian julkisesta rahoituksesta 80 % on alusta alkaen ollut EU:n ja valtion osuutta ja 20 % kuntien rahoitusosuutta.

Hankkeiden luovuudelle ja uusille toimintatavoille on aina annettu arvostusta. Hankkeet ovat voineet liittyä esimerkiksi alueen vetovoiman lisäämiseen, yritystoiminnan vahvistamiseen tai uuden yrityksen perustamiseen. Paikallisia palveluita ja tuotteita on myös kehitetty, jatkojalostettu ja markkinoitu Leader-rahoituksen voimalla.

 

Jokainen ohjelmakausi on tuonut tullessaan uutta

Yhdistyksen perustamisen jälkeen kirjoitettiin yhdistyksen ensimmäinen strategia. Yhdistyksen perustamisesta ensimmäisiin rahoituspäätöksiin kului aikaa pari vuotta. Ensimmäisellä ohjelmakaudella toiminta perustui kehittämishankkeisiin ja investointitukiin. Myös ensimmäinen teemahanke, jota tuolloin nimitettiin koordinaatiohankkeeksi, käynnistettiin. Matkailuhankkeet olivat keskeisessä roolissa Kuusiokuntien alueella jo tuolloin ja se näkyi rahoitettavissa hankkeissa.

Vuonna 2007 alkanut ohjelmakausi toi tullessaan yritystuet, joka vahvisti merkittävästi toimintaa ja yhdistyksen roolia alueen kehittäjänä. Lisäksi ohjelmakaudella kansainvälinen yhteistyö saatiin konkreettisesti käyntiin, kun ensimmäinen varsinainen kansainvälinen hanke, nuorille suunnattu IdeaCamp, käynnistyi.

Nykyinen vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi toi tullessaan onnistuneen strategiatyön johdosta historian suurimman kehyksen ja mahdollisuuden rahoittaa entistä enemmän hankkeita alueen kehittämiseen. Toimintaan vaikutti voimakkaasti sähköisen hakujärjestelmän eli Hyrrän käyttöönotto, joka toi erityisesti alkuun myös omat haasteensa toimintaan. Kuluvalla ohjelmakaudella Kuudestaan ry:n toiminta on vakiintunut ja vahvistunut entisestään.

Uuden ohjelmakauden valmistelu alkaa aina hyvissä ajoin ja seuraavan ohjelmakauden osalta ollaankin valmistelutyössä jo hyvässä vauhdissa. Muun muassa haastattelujen ja kyselyjen avulla selvitetään, mitä tulevassa strategiassa painotetaan ja millaiseksi tuleva ohjelmakausi muodostuu.

Ohjelmakausien painostuksessa on eroja. Silti toiminnan ydintavoite: elinvoimainen maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset, ei muutu miksikään. Tämän tavoitteen eteen Kuudestaan ry:ssä tehdään töitä nyt ja tulevaisuudessa.