Kotiseudun metsätarinat talteen Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa

Ähtäri Zoo Resort Oy:n Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa syvennettiin luonnontuntemusta, tallennettiin kotiseudun tarinoita ja luotiin uutta näkökulmaa lähiulkoilureiteille. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Sedu. Hankkeen aikana järjestettiin asiantuntijoiden ohjaamia luontoretkiä, jotka toimivat samalla aineistonkeruuretkinä. Nyt hankkeen julkaisut ja kotiseudun tarinat ovat luettavissa hankkeen verkkosivuilla.

– Alavuden, Soinin ja Ähtärin seudulle Etelä-Pohjanmaan peltolakeuksien suunnasta tultaessa peltoaukeat pienenevät, ja metsä alkaa silminnähden hallita maisemaa. Näissä kunnissa kerättiin Metsiemme salaisuuksia -hankkeessa lähitienoon metsiin liittyviä tarinoita. Kussakin kunnassa järjestettiin metsäretki, jatkotilaisuus ja tarinatyöpaja. Metsäretket toimivat samalla aineistonkeruuretkinä: luontohavainnot, kohteisiin liittyvät faktatiedot ja tarinat otettiin retkien aikana talteen, hankekoordinaattori Tiina Tarkkonen kertoo.

Hankkeen tarve on noussut esiin erityisesti viime vuosina, kun kiinnostus retkeilyä ja luontoa kohtaan on kasvanut. Myös metsätalouden merkitys hankkeen toimialueella: Alavudella, Soinissa ja Ähtärissä on merkittävä ja metsänomistajien joukko nuorenee. Samalla metsiin liittyvä paikallistuntemus uhkaa huveta. On tärkeää kertoa myös paitsi iältään nuoremmalle, myös metsänomistajina nuorelle sukupolvelle, mitä metsiemme historiassa on tapahtunut.

Tiina Tarkkonen on ollut mukana mm. messuilla keräämässä paikallistietoa ja kertomassa hankkeesta ja seudun metsäluonnosta. 

Tarinat esiin kiinnostavalla tavalla

Hankkeen aikana osallistujat pääsivät ammentamaan paikallistuntemustaan ja asiantuntemustaan, tuoden tarinoita ja tietoa tallennettavaksi tulevaisuuden käyttöä varten. Hankkeen työpajoissa kokoonnuttiin käymään läpi kuhunkin valittuun kohteeseen liittyvää paikallistuntemusta.  Hankkeen kautta saatiin tietoa esimerkiksi siitä, mistä kunkin paikan nimet tulevat.  Lisäksi hankkeen aikana työstettiin tarinankerronnan taitoja ammattilaisen johdolla. Työpajat auttoivat esittämään tiedossa olevat tarinat kiinnostavalla ja vaikuttavalla tavalla.

Varsinaisten omien tilaisuuksien ja retkien ohella hanke on ollut mukana mm. messuilla ja yhdistysten kokouksissa ja tapahtumissa keräämässä paikallistietoa ja kertomassa hankkeesta ja seudun metsäluonnosta.  Esimerkiksi Soinin Erämessuilla esiteltiin metsätarinoita hankkeessa mukana olevista kunnista. Metsäalan asiantuntemusta hankkeeseen saatiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun Tuomarniemen yksiköstä. Metsäalan opettaja oli mukana retkien vetäjänä ja asiantuntijana hankkeen eri vaiheissa. Hankkeen digitaalinen koeluontoinen osuus puolestaan toteutettiin Outdooractive -sovellusta hyödyntäen, sovelluksesta löytyy nyt tarinoita Töysän Lintukallion lenkin yhteydestä.

Tarkkonen korostaa hankkeessa mukana olleiden talkoolaisten roolia. Heillä on ollut ensisijainen rooli hankkeen tiedontuottajina ja alueen historian tietäjinä.

-Hankkeen lopputuotteena syntyi monipuolista materiaalia, joka on tarkoitettu tukemaan luontoharrastajien, retkeilijöiden ja muiden metsiä rakastavien ymmärrystä ja oppimista kotiseudun metsäympäristöstä. Materiaalia on tuotettu tarinallistamista hyödyntäen. Hankkeessa koostetut materiaalit ovat nyt kokonaisuudessaan luettavissa hankkeen kotisivuilla metsiemmesalaisuuksia.fi. Kauniisti kuvitetun, metsätarinoita sisältävän julkaisun lisäksi materiaalipankista löytyy mm. tietovisa kotiseudusta. Jatkossa toiveissa olisi saada hankkeen aikana kerättyä materiaalia ulkoilureittien yhteyteen sopiviin paikkoihin, jotta ne tukisivat luonnossa liikkumista ja luonnon havainnointia.