Maakunnan kylät koolla ystävänpäivänä

Tulevaisuuden kylät 2.0 -hanke kokosi maakunnan kylät ystävänpäivänä yhteen hankkeen aloitustilaisuuteen Seinäjoelle. Hankkeessa on kolme teemaa; imagokylät, digitaaliset kylät ja energiakylät. Tilaisuuden aluksi kylät kuulivat hankkeen toimenpiteistä, lisäksi kuultiin kaikkien kolmen teeman asiantuntijoita. Tämän jälkeen salin täytti innostunut puheensorina, kun kylätoimijat verkostoituivat keskenään ja kävivät teemojen pisteillä antamassa ideoitaan ja jututtamassa teemojen asiantuntijoita. Viimeiseksi käytiin loppukeskustelu ja sovittiin jatkotoimenpiteistä.

Hankkeessa kehitetään mukaan ilmoittautuneita kyliä heidän valitsemiensa teemojen puitteissa asiantuntijoiden sparrauksen avulla. Kylät voivat kokeilla paikallisia tai maakunnallisia toimintamalleja yhdessä tai erikseen. Kylät kokoontuvat jatkossa teemoittain paikallisesti tai maakunnan tasolla. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle kylälle tehdään suunnitelma teeman toimenpiteisiin liittyen. Hankkeeseen osallistuville kylille myönnetään mahdollisuuksien mukaan paremmalla tukiprosentilla rahoitusta toimenpiteisiin, jotka liittyvät hankkeeseen.

Kyliä otetaan mukaan hankkeeseen vielä maaliskuun aikana. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Jaanaan; jaana.sippola@kuudestaan.net, 040 571 0184.