Kulunut vuosi on ollut suoraan sanottuna vaativa, työntäyteinen ja vaiherikas. Vuoden 2021 alusta kiirehdimme valmistelemaan kauden 2014-2020 viimeisiä rahoitushakemuksia päätöskäsittelyyn. Huolellisella työllä saimme kiireestä huolimatta kaikki hankkeet päätöksentekoon ja kaikki alueelle myönnetyt varat sidottua.

Siirtymäkausi alkoi virallisesti huhtikuun 2021 alussa. Siirtymäkausi tulee päättymään vuoden 2022 lopussa. Kuudestaan Leader-rahaa on hyvin haettavissa siirtymäkaudella. Rahoituksen tarve onkin ollut suuri ja hallitus on käsitellyt kokouksessaan runsaasti yleishyödyllisiä hankkeita ja yritystukia. Yleishyödylliset hankkeet ovat olleet  pitkälti vapaa-ajanviettoon liittyviä. Kehittämistoimet ovat sisältäneet muun muassa selvityksiä ja reitistöjen kehittämistä, joukossa on ollut myös yhteistyötä ja osaamista lisääviä hankkeita. Yritystukia on myönnetty hyvin monipuolisesti eri alojen yrittäjien tarpeisiin, muun muassa kone-, laite ja toimitilahankintoihin sekä tuotekehitykseen. Hankeneuvonnan lisäksi olemme olleet mukana useissa tapahtumissa sekä järjestäneet niitä itse.  Tapahtumissa olemme aktivoineet alueen asukkaita kehittämään omaa osaamistaan ja parantamaan hyvinvointiaan.  Tulevana vuonna jatkamme yhteisöjen ja yritysten tukemista samalla tavoin.

Uuteen ohjelmakauteen 2023-2027 olemme valmistelleet paikallista kehittämisstrategiaa ja siihen olemme keränneet tietoa monin eri menetelmin, sekä digitaalisesti että henkilökohtaisissa tapaamisissa. Toukokuun lopussa toimitimme Maa- ja metsätalousministeriöön ensimmäisen vaiheen hakemuksen, joka sisälsi paikallisen kehittämisstrategialuonnoksen liitteineen. Marraskuun lopussa saimme hakemukseemme palautteen, joka oli myönteinen ja kannustava. Loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana tulemme täydentämään strategiaamme yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kulunut vuosi on vaatinut työyhteisöltä paljon ja ollut haasteita täynnä, olemme kuitenkin puskeneet niiden läpi yhtenä rintamana tuloksekkaasti. Olen ylpeä yhdistyksestämme, sen työntekijöistä ja hallituksesta. Odotan innolla yhteistä tulevaisuuttamme ensi vuonna ja tulevina uuden ohjelmakauden vuosina. Suuri kiitos kuuluu myös alueemme asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille, jotka ovat uskoneet tulevaan ja toteuttaneet kehittämistoimia haastavasta ajankohdasta huolimatta. Alueemme kunnat ovat tärkeimmät kumppanimme ja ilman kuntien tukea toimintamme ei olisi mahdollista. Kaiken kaikkiaan mennyt vuosi on osoittanut, että yhteistyössä on voimaa. Yhteistyöhön tukeudumme myös tulevina vuosina.

 

Paula Erkkilä

Kuudestaan ry:n toiminnanjohtaja