Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Henna Raiski, Elina Latvanen ja Hanna Vainionpää ovat perustaneet Ähtäriin sijaishuoltoa alle 18-vuotiaille lapsille tarjoavan Aarreranta Oy:n, joka on kuudessa vuodessa laajentunut jo kahteen yksikköön. Vuonna 2015 avattiin ensimmäinen yksikkö, Aarreranta ja vuonna 2019 toinen yksikkö, Aarreharju. Molemmat yksiköt ovat täynnä ja nyt suunnitelmana on laajentaa toimintaansa avopalveluiden parissa. Yritystoimintansa eri vaiheissa yrittäjät ovat hyödyntäneet monipuolisesti Leader-rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia.

-Alun perin ryhtyessämme suunnittelemaan tämän alan yritystoimintaa, saimme Leader-tukea liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja konsultin käyttöön. Sosiaalialan yrittäjyys on niin monimuotoista ja sisältää niin paljon esimerkiksi lupakäytäntöjä, että konsultin palkkaaminen oli todella tärkeää. Lisäksi konsultista oli suuri apu muun muassa laskelmien tekemisessä, Aarreranta Oy:n johtaja Henna Raiski kertoo.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma tehtiin vuonna 2013. Sen jälkeen jäätiin odottamaan Ähtäristä tai lähialueelta vapautuvia lastensuojeluyksikkötoimintaan soveltuvia tiloja. Aarreranta Oy ja ensimmäinen yksikkö perustettiin sopivan tilan löydyttyä Ähtäriin vuonna 2015. Toinen yksikkö, Aarreharju avautui muutaman kilometrin päähän sopivien tilojen löydyttyä, remontin jälkeen vuonna 2019.

Aarrerannan ja Aarreharjun tilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät.

 

Perustamistuella toiminta käyntiin

Yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjät hakivat Kuudestaan ry:stä yrityksen perustamistukea. Tukea käytettiin yksikön perustamiseen laadukkaasti ja suunnitelmallisesti.

-Tuella esimerkiksi koulutettiin osa työntekijöistä neuropsykiatrisiksi valmentajiksi ja hankittiin ulkopuolista työnohjausta työntekijöille. Lisäksi tukea saatiin konsultin palkkioon, josta oli iso apu esimerkiksi ensimmäiseen kilpailutukseen osallistumisessa. Oli hyödyllistä ja tärkeää, että heti alusta alkaen saatiin koulutus- ja työnohjausasioita kuntoon. Toisaalta oli vielä tukihakemusta kirjoittaessa haastavaa tietää, mitä kaikkia tarpeita yrityksen perustaminen voisi tuoda tullessaan, Raiski kuvailee hakuprosessia.

Toiminta lähti heti alusta alkaen vauhdilla käyntiin. Jo loppuvuodesta 2015 Aarrerannan paikat olivat täynnä. Avattu seitsemänpaikkainen, kodinomainen pieni yksikkö pystyy tarjoamaan lapsille yksilöllisen kasvun tuen. Moniammatillisessa tiimissä työskentelee sosionomeja (YAMK, AMK), sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Yrityksessä panostetaan henkilökunnan pysyvyyteen, jaksamiseen ja kouluttamiseen. Henkilöstön vahvalla ammattitaidolla pystytään vastaamaan psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten haasteisiin. Henkilöstössä on osaamista myös lasten koulunkäynnin tukemiseen.

-Meillä lapset elävät ihan tavallista arkea: käyvät koulua, osallistuvat kotitöihin ja kutsuvat kavereita käymään, Raiski kertoo.

 

Toiseen yksikköön investointitukea, jatkosuunnitelmia haastaa koulutetun henkilöstön puute 

Aarrerannan toiminta lähti hyvin käyntiin ja kysyntää oli lähes alusta alkaen jatkuvasti enemmän kuin sijaishuoltopaikkoja pystyttiin tarjoamaan. Yrittäjät päättivät avata toisen, niin ikään seitsemän paikkaisen yksikön Ähtäriin. Aarreharju-niminen yksikkö avattiin 2019 jälleen pitkään jatkuneen tilojen etsinnän päätteeksi.

Aarreranta Oy sai Kuudestaan ry:ltä investointitukea myös toisen yksikön toimintaan tarvittavan tilan ostoon ja remonttiin. Tiloja remontoitiin, rakennettiin lisäsiipi ja hankittiin uusia kalusteita. Yksikössä on Aarreharjun tapaan seitsemän sijoituspaikkaa. Raiski kuvailee tuen hakemisen olleen toisella kerralla helpompaa muun muassa siksi, että oli selkeä mielikuva siitä, mihin tukea tarvitaan ja miten hakeminen tapahtuu.

Molemmat yksiköt pyörivät tänä päivänä hyvin ja paikat ovat täynnä. Rinnalla tehdään avopalveluita, esimerkiksi ammatillista kuntoutusta talon ulkopuolisille nuorille Etelä-Pohjanmaan alueella. Lisäksi järjestetään esimerkiksi valvottuja tapaamisia biologisille vanhemmille ja lapsille, jotka on sijoitettu koteihin. Kaksi yrityksen työntekijää on osittain kiinni näissä tehtävissä.

-Avopalvelutoimintaa lisättäisiin, mikäli taloon saataisiin lisää koulutettua henkilöstöä. Alueella on pulaa erityisesti sosionomeista, Raiski kertoo.

Yrittäjät toivovatkin, että alueella järjestettäisiin sosionomikoulutusta esimerkiksi lähihoitajille. Yksiköissä on pääsääntöisesti pitkiä sijoituksia. Tutut ja pysyvät työntekijät ovat nuorille tärkeitä.

Jokaisella lapsella on talossa oma huone. Yhteisissä tiloissa vietetään paljon aikaa. 

 

Korona-aika haastoi aluksi, yhteistä joulua vietetään talossa koulujen lomien alkaessa

Nuorille korona-aika on ollut haastavaa. Erityisesti aluksi, kun tilanne oli uusi ja koulua käytiin kotoa käsin, nuoret ja perheet olivat lujilla. Tilanteet kriisiytyivät ja sijaishuollon tarve kasvoi. Nyt tilanteeseen on jo totuttu ja yrittäjien on vaikea arvioida, miten sijaishuollossa koronatilanne tällä hetkellä näkyy.

Kun koulut päättyvät, vietetään Aarrerannassa ja Aarreharjussa joulua jo hiukan etukäteen. Syödään jouluruokaa ja joulupukki jakaa lahjat.

-Jouluksi osa lähtee biologisten vanhempien luo ja osa ei. Joulu voi olla vaikeaa aikaa, jos kotiin ei pääse, yrittäjät kertovat.

 

Leader-tukea harkitseville yrittäjille kannustusta

-Leader-tuki toi meille tärkeää apua ja helpotusta yritystoiminnan alkuvaiheeseen, Raiski kertoo.

Yrittäjät kannustavat asioiden selvittämiseen ja tarkkaan suunnitteluun jo etukäteen, se helpottaa tuen hakemista huomattavasti. Paperityötä toki on, mutta se palkitaan, Raiski päättää.