Leader Kuudestaan ry:llä on kehittämistoimintaan varattuna 7,5 miljoonan euron rahoituskehys vuosille 2023-2027.

Maa- ja metsätalousministeriön valintakomitea on myöntänyt Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella toimivalle Leader Kuudestaan ry:lle 4,9 miljoonan euron julkisen rahoituspotin paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön vuosille 2023–2027. Tällä julkisella rahoituksella pystytään toteuttamaan 7,5 miljoonan euron kehittämistoimet vuosina 2023-2027. Leader-ryhmien jakama rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien myöntämästä rahoituksesta.

Etelä-Pohjanmaalla toimii neljä Leader-ryhmää: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja, joille myönnettiin yhteensä 19,6 miljoonan julkinen rahoituspotti.

Leader-ryhmät myöntävät yritys- ja hankerahoitusta paikallisista tarpeista syntyneisiin kehittämistoimiin alueillaan. Rahoituksella tavoitellaan elinkeinojen ja elinvoimaisuuden lisääntymistä sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kasvamista.

Valtakunnallisesti Leader-toimintaan on rahoituskaudelle 2023–2027 varattu 180 miljoonaa euroa julkista rahoitusta (EU+valtio+kunta). Leader-toiminnan varoja kasvatettiin uudelle rahoituskaudelle valtakunnallisesti 11 miljoonaa euroa. Leader-rahoituksen osuus CAP27-suunnitelman maaseudun kehittämisvaroista on siten 5,6 prosenttia. Kasvua perustellaan muun muassa vaikuttavilla tuloksilla: toiminnalla on edesautettu viime vuosina tuhansien uusien työpaikkojen sekä yritysten syntymistä, ja yhteisöllisissä hankkeissa on saatu upeita tuloksia hankkeiden eteen tehdyillä miljoonilla talkootyötunneilla.

Uuden ohjelmakauden rahoitushaku avautuu keväällä

Leader-ryhmät ovat valmistelleet paikallisia kehittämisstrategioita ja uutta rahoituskautta jo pitkään. Strategiat, jotka ohjaavat Leader-tukien myöntämistä, on tehty osallistavaa valmisteluprosessia hyödyntäen, yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen, mutta ennen kaikkea alueidensa asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Strategioissa on huomioitu alueiden nykytila ja erityispiirteet, joten suunnitellut toimenpiteet vastaavat suoraan alueen tarpeisiin.

Uuden ohjelmakauden rahoitusten haku käynnistyy kevään 2023 aikana. Tällä hetkellä uuden kauden aloitusta vielä valmistellaan Maa-ja metsätalousministeriön toimesta. Haun virallisesta aukeamisesta tiedotetaan erikseen.