Rahoitushakujen avautumista odotellessa on hyvä hetki valmistella tulevia hankkeita.  Leader Kuudestaan järjestää infotilaisuudet kauden 2023-2027 tukimuodoista ja rahoituslinjauksista kaikissa toimialueen kunnissa. Ennen ja jälkeen varsinaisen tilaisuuden on mahdollisuus keskustella kahvittelun lomassa omasta hankeideasta yhdistyksen henkilökunnan kanssa. Hankevalmistelun ohella Suomi.fi -valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon hakemuksen jättämistä varten.

Myös alkavalla kaudella Leader-yritystukia voivat hakea sekä alkavat että toimivat yrittäjät. Uudella kaudella tukia voivat saada myös osa-aikaiset yrittäjät sekä maatilat. Hanketukien hakijana voivat toimia erilaiset yhteisöt, esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, oppilaitokset ja kunnat.

Tuet yrityksille:  

Leader-yritystuet on suunnattu pääosin yrityksille, jotka työllistävät enintään 5 henkilötyövuotta. Jatkossa tukea voivat hakea myös osa-aikaiset yrittäjät. Aiemmalta kaudelta tuttua investointitukea täydentämään on saatu kokonaan uusia tukimuotoja, kuten kokeilutuki ja tuki omistajanvaihdokseen.

Investointitukea voidaan myöntää päätoimisille yrittäjille ja jatkossa myös osa-aikaisille yrittäjille. Tukea voi hakea esimerkiksi koneiden ja kaluston hankintaan sekä toimitilojen rakentamiseen, kunnostamiseen tai hankkimiseen. Leader-tukea (tuki 20 %) myönnetään 5000 – 100 000 euron investointeihin.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa. Tukea voi hakea muun muassa käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pienkalustohankintoihin. Tuen määrä on osa-aikaisille yrittäjille 5000 euroa ja päätoimisille yrittäjille 7500 euroa. Lisäksi tukea voi hakea yrittäjyyskokeiluun. 2500 euron tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta. Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada 5000 euroa tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Yrityksen kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Tukea voi hakea muun muassa asiantuntijapalveluihin ja tuotekehitykseen. Tuen määrä on 3000 euroa. Lisäksi kehittämisen suunnitteluun on mahdollista hakea 1000 euron tukea ja kehittämisen aloittamiseen 2000 euron tukea.

Maatalouden kokeilutukea voi hakea pienimuotoisiin kokeiluihin alkutuotannossa, jotka voivat liittyä esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien ja markkinakanavien kokeilemiseen. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tuki voi olla 2500-7500 euroa.

Yritysryhmähankkeessa 3–10 yritystä tai maatilaa kehittää yhdessä toimintaansa. Lisäksi hanke voi sisältää jonkin verran yksittäiseen yritykseen kohdistuvia toimenpiteitä.  Tavoitteena voi olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyön  kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Tukea myönnetään 75 % hallinoivalle organisaatiolle.

Tuet yhteisöille

Leader-hanketuet on suunnattu yhteisöille. Hakijoina voivat toimia muun muassa yhdistykset, seurat ja säätiöt sekä oppilaitokset ja kunnat. Hanke voi olla paikallinen, alueiden välinen tai kansainvälinen.

Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai elinkeinollisia. Tukea myönnetään yhteisöille toiminnan ja palveluiden kehittämiseen tai jonkin asian kokeilemiseen. Yleishyödyllisen hankkeen teemana voivat olla esimerkiksi palveluiden ja kylien kehittäminen, digitalisaation edistäminen, nuorten osallistuminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Tuki on maksimissaan 90 % hankkeen kustannuksista. Tukea myönnetään, kun kustannukset ovat yli 8000 euroa.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet ovat suunnattu alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten osaamisen ja tiedon lisäämiseen. Hankkeen teema voi olla esimerkiksi digitaalisuus, ympäristöasiat tai muu ajankohtainen aihe, johon liittyen osaamista ja tietoisuutta olisi tarpeen lisätä.

Yleishyödyllinen investointituki on suunnattu esimerkiksi yhteisten kokoontumistilojen tai harrastus- ja virkistyspaikkojen rakentamiseen sekä ympäristön kunnostamiseen. Tukea voidaan myöntää myös esimerkiksi yleishyödyllisiin kone- ja kalustohankintoihin. Tukea myönnetään, kun kustannukset ovat yli 8000 euroa. Tuki on maksimissaan 65 % hankkeen kustannuksista.

Kehittämis- ja investointihankkeet voi toteuttaa jatkossa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2000-8000 euroa. Uusi tukimuoto mahdollistaa yhteisöjen pienimuotoiset kehittämistoimet kevyemmällä hakuprosessilla. Tuki myönnetään kertakorvauksena.