Uuden, vuoden 2023 alusta alkaneen ohjelmakauden rahoitushakujen avautumista odotellessa on hyvä katsahtaa vielä päättyneen ohjelmakauden tuloksiin. Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) Leader Kuudestaan ry:n rahoittamilla hankkeilla on saavutettu vaikuttavia tuloksia. Aluetta on kehitetty aktiivisesti sekä yritys- että hanketukia hyödyntäen. Hanketukia Leader Kuudestaan myönsi ohjelmakauden aikana 238 kappaletta. Lukumäärään lasketaan mukaan niin kehittämis- kuin investointihankkeet sekä teemahankkeiden alahankkeet. Myönnettyjen yritystukien määrä ohjelmakauden aikana oli 92 kappaletta. Kaikkien hankkeiden kokonaisrahoituksen määrä nousi 14,6 miljoonaan euroon. Into hanketoimintaan säilyi vahvana läpi ohjelmakauden merkittävistä toimintaympäristön muutoksista ja vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Ohjelmakauden ohjenuorana toimi yhdistyksen Elävä maaseutu, hyvinvoivat ihmiset -strategia.

Tuloksia yhdeksältä vuodelta

EU:n maaseutupolitiikka jakautuu seitsemän vuoden mittaisiin ohjelmakausiin. Käytännössä ohjelmakaudet ovat kerta toisensa jälkeen venyneet ja uusi ohjelmakausi on päästy aloittamaan suunniteltua myöhemmin. EU:n ohjelmakautta 2014-2020 jatkettiin koko Euroopan unionin alueella vuoden 2022 loppuun saakka ja siirtymäkauden varat olivat käytössä viimeisen kahden vuoden ajan.

Hankkeiden avulla vauhditettiin uusien yritysten liikkeelle lähtemistä ja tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Yritystukia myönnettiin yhteensä 92 kappaletta. Uusia työpaikkoja hankkeiden vaikutuksesta syntyi puolestaan 84 henkilötyövuotta.

Yleishyödyllisten toimien tuloksia

Yleishyödylliset hankeideat lähtevät alueen ja sen asukkaiden tarpeista ja toiveista. Hankkeiden kohderyhmissä on ollut kaikenikäisiä lapsista ikäihmisiin. 238 yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa tehtiin talkootyötä yhteensä 50.619,00 euron edestä. Talkootyön taloudellisen merkityksen ohella se nostattaa kylän yhteishenkeä ja innostaa kehittämään omaa elinympäristöä entisestään.