Kuudestaan ry:n toimialueella: Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä on kylien toimintaa aktivoitu lähes koko Leader-yhdistyksen olemassaolon ajan. On tärkeää, että kylissä on elämää ja yhteisöllisyyttä, jotta alueella elämisen edellytykset pysyvät hyvinä. Reilun kymmenen viime vuoden ajan kylien aktivointia on tehty erilaisten kylien kehittämishankkeiden avulla. Koska yhdistystoimijat järjestävät toimintaa kylillä vapaa-ajallaan, on ollut tarpeen antaa heille vinkkejä ja ideoita kylätoiminnan monipuolistamiseen. Lisäksi konkreettista tapahtumien järjestämistä on tehty paljon. Kyläaktivointia on tehnyt kehittämissuunnittelija Jaana Sippola, joka myös tiedottaa ja neuvoo yleishyödyllisten investointihankkeiden hakuprosessissa. Uutta kylähanketta ryhdytään suunnittelemaan vielä tämän kevään aikana.

Viimeiset kolme vuotta kylien aktivointia on tehty KYLILLE III -hankkeen toimesta.  Hanke tulee päätökseensä kesän lopulla. Hankkeessa on ollut neljä pääteemaa, jotka ovat näytelleet isoa osaa toimintojen järjestämisessä. Teemoina on turvallisuus, hyvinvointi, osallisuus ja kiertotalous. Näiden teemoista on järjestetty erilaisia tapahtumia ja tiedotusta.

Turvallisuus-teeman puitteissa on järjestetty 72tuntia -varautumistilaisuuksia, joissa on käsitelty varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin sekä kotivara-asioita. Lisäksi Sydänpiirin kanssa on järjestetty opastuksia elvytyksestä ja sydäniskurin käytöstä. Kylien kokoontumistiloihin on tehty varautumissuunnitelmia yhdessä kylien toimijoiden kanssa. Varautumissuunnitelmat voivat hyödyttää myös kuntia mahdollisten häiriötilanteiden sattuessa. Vapepan toimintaan on aktivoitu väkeä ja sen toiminnasta on kerrottu. Lisäksi Kuortaneella järjestettiin hätäensiapukurssi. Ajoturvallisuusluennot järjestettiin jokaisen kunnan alueella syksyllä 2022.

Hyvinvointiteemaan liittyen on järjestetty monipuolisia tapahtumia. Esimerkiksi Ähtärissä ja Töysässä on järjestetty hyvinvointi-iltapäiviä. Avantouintitapahtumassa Soinissa, Alasen rannassa on tutustutettu lajiin ja kerrottu talviuinnin hyödyistä. Naisten retkeilystartti järjestettiin webinaarina keväällä 2021. Lumikenkäretkiä järjestettiin Kuortaneella ja Alavudella, lisäksi on järjestetty erilaisia patikkatapahtumia. Laasalan kylässä järjestettiin myös kesäaikaan rantatapahtuma, jossa ohjelmassa oli vesijumppaa, lasten uintineuvontaa sekä vesipelastusta.

Osallisuus-teeman puitteissa on järjestetty kumppanuuspöytäkeskustelut jokaisen kunnan alueella keväällä 2021, jolloin kokoontumisrajoitukset ohjasivat tapahtumia virtuaalisiksi. Senioreiden Digikahviloita on järjestetty Alavudella, Kuortaneella ja Ähtärissä lukuisia. Soinissa kunta tulee kylään -kiertueella käytiin jokaisen kunnan alueen kylässä vierailulla ja KYLILLE -hanke oli myös mukana. Erilaisia kyläiltoja ja kylätapaamisia on pidetty koko alueella. Keväällä 2023 järjestettiin ensimmäistä kertaa maakunnan viiden eri kylän yhteiset virtuaaliset kyläiltamat, jotka onnistuivatkin oikein hyvin. Tästä innostuneena päätettiin jatkaa virtuaalisia kyläkokeiluja, jolloin voidaan tutustua eri kylien toimintaan omalta kylätalolta käsin. Lisäksi on järjestetty usean kylän yhteisiä tapaamisia, joilla on pyritty edistämään fyysiseltä sijainniltaan lähellä olevien kylien yhteistyötä. Vuosittain kesäkuussa järjestettävään valtakunnalliseen Avoimet kylät -tapahtumapäivään on aktivoitu osallistumaan kyliä. Lisäksi päivään liittyviä kylien tapahtumia on markkinoitu.

Kiertotalous-teeman toimenpiteisiin kuuluu Alavudella järjestetty Kestävä kylä -tapahtuma, jonne koottiin useita eri toimijoita kertomaan kestävistä ratkaisuista ihmisten arjessa. Kuortaneella ja Ähtärissä oltiin 2021 kesätorilla yhdessä Thermopolisin edustajan kanssa kertomassa energia-asioista ja jakamassa lajitteluinfoa. Hävikkiruoasta on tiedotettu, kuten myös lähiruokaringeistä ja

lähiruokapäivistä. Energiailta järjestettiin Alavudella ja JigiGurun kalastusluento Ähtärissä. Kokoontumisrajoitusten aikana keväällä 2021 järjestettiin Satoa lavaviljelystä -webinaari. Jätevesilain muutoksista järjestettiin infotilaisuus Alavudella ja tilaisuus oli Lakeuden Etapin alueen asukkaille (Alavus, Kuortane ja Ähtäri).

Hankevetäjä on ollut lisäksi useilla eri messuilla kertomassa kylähankkeesta ja sen toimenpiteistä sekä yleishyödyllisten investointien rahoituksesta.

KYLILLE -hanke toimii koko maakunnan alueella ja yhteisesti hanke on järjestänyt useita eri tapahtumia, kuten syksyllä 2022 retken Sälgrundin majakkasaareen. Tänä keväänä 6.5.2023 järjestetään retki Tampereen Piha & Luonto -messuille. Yhdessä oltiin myös Pytinki -messuilla Seinäjoella keväällä 2022. Yhteistyötä on tehty niin maakunnallisesti, kuin valtakunnallisestikin lukuisien eri tahojen kanssa.