Nuoriin halutaan panostaa yhä enemmän maaseudun kehittämistyössä. Kansainvälinen kasvatus on luonteva tehtävä Leader-ryhmille. Kuluvalla ohjelmakaudella Leader Kuudestaan on toteuttanut nuorille suunnattuja kehittämishankkeita. Nuorten ensisijaisena toiveena on ollut mahdollisuus kansainvälistyä, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ennen koronapandemian alkua vuosina 2017–2019 Leader Kuudestaan toteutti yli kymmenen kansainvälistä leiriä. Koronapandemian hellittäessä ja siihen sopeuduttaessa jatkuu kansainvälinen nuorisotyö tärkeänä osana yhdistyksen nuorille suunnattua toimintaa. Pitkäjänteisen kansainvälisen nuorisotyön mahdollistaa Kuudestaan ry:lle myönnetty Erasmus+ -ohjelman akkreditointi.

 

Pandemian jälkeen kansainvälisiä kokemuksia arvostetaan eri tavalla

Kuudestaan ry on saanut rahoitusta useaan Erasmus+ –nuorisovaihtoon ennen koronapandemiaa. Vaihdot on toteutettu yhteistyössä paikallisen nuorten parissa toimivien organisaatioiden ja kuntien sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, kuten eurooppalaisten Leader-ryhmien kanssa. Lisäksi Leader-rahoituksella on toteutettu nuorille suunnattuja kansainvälisiä kehittämishankkeita, joissa nuorisovaihdot ovat olleet tärkeässä roolissa.

Hiljalleen on alettua siirtyä uuteen normaaliin pandemiatilanteen kanssa ja vaihtojen valmistelu on päässyt jälleen käyntiin. Aiempaa epävarmemmat olosuhteet vaikuttavat vaihtojen suunnitteluun ja ulkomaalaisten toteuttajakumppaneiden etsintään edelleen. Toisaalta kansainvälisiä kokemuksia osataan nuorten keskuudessa arvostaa uudella tavalla.

Moni haluaa vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä erityisesti lentomatkustamista vähentämällä ja osa nuorista pohtii tarkkaan matkustamistaan. Hyvin suunniteltu nuorisovaihto tarjoaa osallistujilleen usein tavallista lomamatkaa opettavaisemman kokemuksen; tutustumisen kohdemaan ihmisiin ja elämäntapaan sekä paljon uutta tietoa yhdessä valitusta teemasta sekä kokemuksen kansainvälisestä yhteistyöstä. Vaihtoa myös suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä ennen varsinaista matkaa, jolloin osallistujat pääsevät oppimaan uutta ja ystävystymään jo kotimaan kamaralla.

 

Nuorille vastuuta ja päätäntävaltaa vaihtojen kaikissa vaiheissa

Vaihtoa suunnitellaan, valmistellaan ja kohdemaata pohditaan aina yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat aikuisten ryhmänjohtajien avustuksella pareittain vetovastuussa tietyistä ohjelmaosuuksista vaihdon aikana. Nuoret myös keräävät ennen vaihtoa omarahoitusosuutta yhteisillä tempauksilla. Erasmus+ -vaihdot on pystytty tähän saakka järjestämään siten, että perheille ei nuorisovaihdoista ole koitunut kustannuksia lainkaan. Yhdessä kerätystä omarahoitusosuudesta on pystytty jakamaan nuorille myös matkakassaa. Näin pyritään toimimaan myös jatkossa, mikäli matkustuskustannukset eivät merkittävästi nouse.

Nuorille halutaankin tuoda vaihtojen kautta ikimuistoisia elämyksiä, rohkeutta toimia kansainvälisessä ympäristössä sekä oppia siitä, että yhteisellä tekemisellä ja vaivannäöllä on mahdollista saavuttaa ikimuistoisia kokemuksia ja elämyksiä.

Nuoret vetävät itse mahdollisuuksien mukaan osan kansainvälisten leirien ohjelmasta. Ranskassa suomalaiset nuoret pitivät työpajan, jossa vanhoja vaatteita tuunattiin uusiokäyttöön.

 

Akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisen kansainvälisen nuorisotyön

Leader Kuudestaan on yksi kahdeksasta suomalaisesta nuorten parissa toimivasta organisaatiosta, jolle myönnettiin Erasmus+ akkreditointi ensimmäisellä hakukierroksella keväällä 2021. Muita akkreditoituja organisaatioita olivat muun muassa Helsingin kaupunki ja Nuorisokeskus Villa Elba. Myönnetty akkreditointi takaa Kuudestaan ry:lle ja yhdistyksen yhteistyökumppaneille vuosittaisen rahoituksen nuorisovaihtoihin vuosina 2021–2027.

Akkreditoiduille organisaatioille rahoituksen saaminen on varmaa, sillä he ovat hakemuksessa ja aiempien nuorisovaihtojen muodossa todentaneet toimintansa laadun. Aiemmin jokaiseen nuorisovaihtoon on haettu rahoitusta erikseen. Akkreditoidut organisaatiot ilmoittavat vuosittain kansalliselle toimistolle rahoitusehdotuksensa. Organisaation saama vuosittainen budjetti on 25 000–100 000 euroa riippuen esimerkiksi toteutettavien hankkeiden määrästä.

 

Osallistujia haetaan avoimella hakumenettelyllä

Kuudestaan toimialueen nuoret ovat olleet hyvin kiinnostuneita nuorisovaihdoista ja tulevina vuosina vaihtoihin tullaan hakemaan osallistujia avoimella hakumenettelyllä. Vaihdon toteuttaminen on mahdollista myös esimerkiksi harrastusporukan, kuten urheilujoukkueen kanssa. Myös yhteistyövaihtoja muiden eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa on tulossa useita. Vaihdoista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Kuudestaan ry:hyn.