Leader Kuudestaan ry:n sivutoimipiste on auennut Kuortaneen kunnantalolla

Leader Kuudestaan on avannut uuden sivutoimipisteen Kuortaneen kunnantalolle marraskuussa. Kuortaneen kunnantalon lisäksi yhdistyksellä on toimipiste Alavudella Fasadissa. Kuudestaan ry:n henkilökunta työskentelee satunnaisesti sivutoimispisteellä ja on Kuortaneen kunnantalolla tavattavissa sopimuksen mukaan. Otathan yhteyttä Kuudestaan ry:n henkilökuntaan, mikäli haluat varata ajan hankeneuvotteluun tai rahoitusmahdollisuuksien kartoitukseen.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haku tapahtuu Hyrrässä

Valtaosa maaseudun yritys- ja hanketukien hauista on auennut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 Hyrrä-asiointipalvelussa. Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään saapuneita hakemuksia. Kokouksessa käsiteltävät hakemukset tulee olla jätettynä Hyrrä-asiointipalvelussa kahta viikkoa ennen hallituksen kokouksia. Kuudestaan ry:n henkilökunnan kanssa kannattaa keskustella hankeideasta jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa.

Kuudestaan Leader -ryhmän rahoituksen valintajaksot:

Valintajakson päättyessä hakemuksen tulee olla valmiina Hyrrä-järjestelmässä, jotta hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Valintajakso päättyy 15.11.2023, hallituksen kokous 29.11.2023
Valintajakso päättyy 29.11.2023, hallituksen kokous 13.12.2023
Valintajakso päättyy 15.01.2023, hallituksen kokous helmikuussa