Tartu Maisemaan -hankkeen aiheina talous- ja media­kasvatus

Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen mediaja uutiskirjeohjelmien käyttöä.  

Pakopelissä opitaan vastuullista ja suunnitelmallista rahankäyttöä ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä. 

Soinin syyslomaleirillä kuultiin toimittajan työstä Kalle Järvelän kertomana. 

Talouskasvatusaiheinen pakopeli

Talouskasvatusaiheinen pakopeli kiertää Kuudestaan alueen kunnissa syksyllä 2021 ja alkuvuodesta 2022. Peliin on osallistunut jo yli sata lasta ja nuorta. Pakopelissä ystäväporukka on lähdössä ekologiselle lomamatkalle, jota on valmisteltu ja odotettu pitkään. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että matkakassasta uupuu suuri summa ja rahat on saatava kasaan ennen lähtöpäivää. Pelin tiimellyksessä ryhmä oppii vastuullista ja suunnitelmallista rahankäyttöä ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä. Pakopeliin voi osallistua kerrallaan 2-6 lasta tai nuorta. Lapsille ja nuorille on suunniteltu pelistä omat, ikätasoon sopivat versiot.

Lasten leirit

Lapsille järjestetään hankkeen aikana talous- ja mediakasvatuaiheisia leirejä, joissa käsitellään muun muassa oman talouden hallintaa ja medianlukutaitoa. Teemoihin tutustutaan monipuolisten, käytännönläheisten tehtävien avulla.  Lisäksi omaan kotiseutuun tutustuminen ja sen näkeminen uusin silmin on tärkeä osa leirejä.  Leirejä on pidetty useita kesällä 2021 sekä syyslomalla 2021 yhteistyökumppaneiden, kuntien nuorisotoimien ja 4H-yhdistysten kanssa. 

Erasmus+ -vaihdot ja muut kansainväliset leirit

Kuudestaan ry on yksi kahdeksasta suomalaisesta nuorten parissa toimivasta organisaatiosta, joille myönnettiin tänä vuonna Erasmus+ akkreditointi ensimmäisellä hakukierroksella. Myönnetty akkreditointi takaa Kuudestaan ry:lle ja yhteistyökumppaneille vuosittaisen rahoituksen nuorisovaihtojen toteuttamiseen vuosina 2021-2027. Rahoitus tuo lukuisille alueen nuorille mahdollisuuden kansainvälistyä tulevina vuosina.

Hankkeen aikana tullaankin toteuttamaan nuorisovaihtoja Erasmus+ -rahoituksella. Vaihtoihin tulee lähtemään nuoria kaikista toiminta-alueen kunnista. Korona vaikeuttaa matkustamista edelleen, mutta tulevia vaihtoja valmistellaan jo. Ryhmiä lähtee ja otetaan vastaan, kun koronatilanne Euroopassa sen sallii ja organisaatiot laajemmin ryhtyvät jälleen vaihtoja toteuttamaan. Leirejä toteutetaan myös yhteistyössä Leader-kumppani Espanjan kanssa. Suomesta lähtee ryhmä Espanjaan ja Espanjasta saapuu ryhmä Suomeen.

Vaihtoa suunnitellaan, valmistellaan ja kohdemaata pohditaan aina yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat aikuisten ryhmänjohtajien avustuksella pareittain vetovastuussa tietyistä ohjelmaosuuksista vaihdon aikana. Nuoret myös keräävät ennen vaihtoa omarahoitusosuutta yhteisillä tempauksilla. Erasmus+ -vaihdot on pystytty tähän saakka järjestämään siten, ettei perheille ole koitunut nuorisovaihdoista kustannuksia lainkaan. Yhdessä kerätystä omarahoitusosuudesta on pystytty jakamaan myös matkakassaa nuorille.

Nuorisovaihdosta kiinnostuneet nuoret voivat olla yhteydessä Kuudestaan ry:hyn, tällä hetkellä vaihtoja valmistelevissa ryhmissä on vielä joitakin vapaita paikkoja ja yksi uusi ryhmä on syksyn 2021 aikana vielä mahdollista perustaa.

Kuvateksti, valokuvaaja

Muut toimenpiteet:

Hankkeen teemat ovat sidotut, mutta toimenpiteissä kuullaan alueen lasten ja nuorten toiveita, pyrkien toteuttamaan niitä mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi Ähtärissä on syksyn 2021 aikana järjestetty videokuvauskerho 3-6 -luokkalaisille, jossa opeteltiin videokuvauksen perusteita, mm. editointia ja efektien lisäämistä helppokäyttöisillä älypuhelinsovelluksilla sekä tehtiin omat videot.

Mikäli haluat osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin tai sinulla on ideoita hankkeen toimenpiteiksi, ota yhteyttä hankevetäjään.

Jenni Savolainen
jenni.savolainen(at)kuudestaan.net
puh. 040 051 3744