Hallitus

Hallitus 2018-01-11T09:35:03+00:00

​Hallituksen tulevat kokoukset

  • 17.2.2018 Kauhajoella hallituksen koulutuksen yhteydessä mikäli koulutus toteutuu, jos koulutus ei toteudu, varalla 21.2.2018 Ähtäri
  • 21.3.2018 Alavudella
  • 25.4.2018 Kuortaneella
  • 23.5.2018 Soinissa

Kokouksiin tulevat hakemukset oltava toimistolla tai hyrrässä kaksi viikkoa ennen kokousta ehtiäkseen esityslistalle.

Kuudestaan ry:n vuoden 2017 vuosikokous pidettiin Kuortaneella torstaina 27.4. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle ja myös puheenjohtaja vaihtui. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet näkyvät alla olevassa listauksessa.

​Kuudestaan ry:n seuraava hallituksen kokous on joko koulutuksen yhteydessä 17.2.2018 tai Ähtärissä 21.2.2018.

Hallituksen jäsenet kaudella 2017 – 2018 

Alavuden edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Ulla Koivisto

Heikki Ylinen            

Erkki Holkko              

varajäsen             

Terttu Liesmäki

Ari Hakola                                    

Maritta Rinta-aho              

Kuortaneen edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Jyri Saranpää, pj.

Risto Kiilunen       

Raimo Saari               

varajäsen             

Tauno Lampinen

Asko Yli-Rantala      

Auli Viitasaari

Soinin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Pirkko Ylätalo

Seija Ojajärvi        

Timo Hyvösaho           

varajäsen             

Saija Källi

Heikki Lehisalo

Päivi Laitila

Ähtärin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Seppo Karjala

Ari Hyvölä                                    

Tapani Tasanen

varajäsen             

Eija Kuoppa-aho

Altti Syrjänen                      

Elina Paananen  

Kuudestaan ry hallitus

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Vuonna 2017 puheenjohtajaksi valittiin Jyri Saranpää. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 


Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).