​Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallituksen tiedossa olevat kokoukset vuonna 2021:

7.4.2021 klo 18 Kuortaneella

29.4. vuosikokous (tarkempi ajankohta ja -paikka tarkentuu 7.4. kokouksessa)

Seuraavat hallituksen kokousajankohdat päätetään myöhemmässä kokouksessa.

Hakemukset tulee jättää Hyrrään kaksi viikkoa ennen kokousta, että ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä ja lähettää ne hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, että saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.

Kuudestaan ry:n vuoden 2020 vuosikokous pidettiin Ähtärissä 29.9. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Jukka Kotola.  Kaikki uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet näkyvät alla olevassa listauksessa.

Hallituksen jäsenet kaudella 2020 – 2021

Alavuden edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Mauri Haapasaari

Teuvo Viitasaari

Pauli Suutala

varajäsen             

Hanna Murtomäki-Kukkola

Harri Kleimola

Helli Loukasmäki

Kuortaneen edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Jukka Kotola, pj.

Katja Karjala

Auli Viitasaari

varajäsen             

Arto Ojala

Asko Yli-Rantala      

Mika Viitanen

Soinin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Kari Laasala

Heikki Lehisalo

Timo Hyvösaho           

varajäsen             

Marjastiina Sorvali

Seija Ojajärvi

Päivi Laitila

Ähtärin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Arja Väliaho

Auni Syrjänen

Juhani Suojaranta

varajäsen             

Jani Takamaa

Katriina Hyvölä

Johanna Kankaanpää

Kuudestaan ry hallitus

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kotola, joka valittiin jatkamaan myös vuonna 2020. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 


Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).