​Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallituksen tiedossa olevat kokoukset:

Keskiviikko 19.1.2022 klo 18.00, Alavus

Perjantai 18.2.2022 klo 18.00, Kuortane

Hakemukset tulee jättää Hyrrään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä sekä lähettää hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, jotta saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.

Kuudestaan ry:n vuoden 2021 vuosikokous pidettiin Alavudella 29.4.2021. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Jukka Kotola. Puheenjotajan tavoitat: puh. 0400 012 129 tai jukka.kotola(at)kuortane.fi. Varapuheenjohtajana toimii Juhani Suojaranta.

Kaikki hallituksemme jäsenet ja varajäsenet näkyvät alla olevassa listauksessa.

Hallituksen jäsenet kaudella 2021 – 2022

Alavuden edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Mauri Haapasaari

Teuvo Viitasaari

Pauli Suutala

varajäsen             

Hanna Murtomäki-Kukkola

Harri Kleimola

Minna Liikala

Kuortaneen edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Jukka Kotola, pj.

Katja Karjala

Mika Viitanen

varajäsen             

Arto Ojala

Asko Yli-Rantala      

Kati Pasto

Soinin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Kari Laasala

Tiina Silvonen

Maria Leppälä

varajäsen             

Marjastiina Sorvali

Sami Sironen

Seija Ojajärvi

Ähtärin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Arja Väliaho

Auni Syrjänen

Juhani Suojaranta

varajäsen             

Katja Urrila-Virtanen

Katriina Hyvölä

Johanna Kankaanpää

Kuudestaan ry hallitus

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin kaksivuotiskaudeksi Jukka Kotola, joka valittiin jatkamaan myös vuonna 2020 ja 2021. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 


Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja/tai yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).