​Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallituksen tiedossa olevat kokoukset vuonna 2023:

◊ Ähtäri, 23.8.

Soini, 27.9.

Kuortane, 28.10.

Alavus, 29.11.

Ähtäri, 13.12.

Hakemukset tulee jättää Hyrrään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä sekä lähettää hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, jotta saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.

Kuudestaan ry:n vuoden 2023 vuosikokous pidettiin Soinissa 19.4.2023. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Puheenjohtajan tavoitat: johanna.kankaanpaa@outlook.com. 

Kaikki hallituksemme jäsenet ja varajäsenet näkyvät alla olevassa listauksessa.

Hallituksen jäsenet kaudella 2023 – 2024

Alavuden edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Ulla Björn

Markku Ylinen

Pauli Suutala

varajäsen             

Mari Ylinen 

Minna Liikala

Juha Veittiaho

Kuortaneen edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Aapo Petäjäniemi

Jouni Uusipaasto

Kristiina Vainiola

varajäsen             

Teemu Puolijoki

Jani Peräkangas      

Jari Takanen 

Soinin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Suvi Vuorenmaa

Tiina Silvonen

Maria Leppälä

varajäsen             

Johanna Rannanjärvi

Sami Sironen

Jaana Hyvösaho

Ähtärin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Seppo Karjala

Johanna Kankaanpää, pj.

Paula Leino

varajäsen             

Jarmo Pienimäki

Tuulikki Kortteinen

Mikko Annala

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2023 puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 


Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja/tai yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).