​Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu seuraavasti:

16.2. Ilmajoki, Rakennuskulttuurikeskus Herrala, Könnintie 27 A, 60800 Ilmajoki (samalla koulutus E-P:n Leader-ryhmien hallituksille, ennakkoilmoittautuminen)
28.3. Ähtärissä
25.4. vuosikokous Alavudella

Vuoden 2019 loput kokousajankohdat päätetään myöhemmin. Hakemukset yllä mainittuihin kokouksiin on oltava Hyrrässä jätettynä kaksi viikkoa ennen kokousta, että ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä ja lähettää ne hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, että saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.

Kuudestaan ry:n edellinen vuosikokous vuonna 2018 pidettiin Kuortaneella 25.4. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle ja myös puheenjohtaja vaihtui. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet näkyvät alla olevassa listauksessa.

​Kuudestaan ry:n seuraava hallituksen kokous on lauantaina 16.2.2019.

Hallituksen jäsenet kaudella 2018 – 2019

Alavuden edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Ulla Koivisto

Heikki Ylinen            

Erkki Holkko              

varajäsen             

Terttu Liesmäki

Ari Hakola                                    

Maritta Rinta-aho              

Kuortaneen edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Jukka Kotola, pj.

Katja Karjala

Raimo Saari               

varajäsen             

Mari Heroja-Anttila

Asko Yli-Rantala      

Auli Viitasaari

Soinin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Pirkko Ylätalo

Merita Myllymäki

Timo Hyvösaho           

varajäsen             

Saija Källi

Heikki Lehisalo

Päivi Laitila

Ähtärin edustajat             

Julkinen taho

Yhteisöt                                        

Maaseudun asukkaat                 

Varsinainen jäsen           

Seppo Karjala

Katriina Hyvölä

Tapani Tasanen

varajäsen             

Eija Kuoppa-aho

Auni Syrjänen                      

Juhani Suojaranta

Kuudestaan ry hallitus

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kotola. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 


Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).