Alun perin vuosina 2004-2006 perustettua, yli 400 kilometrin mittaista Kuuden tähden reitistöä laitetaan kuntoon kolmen Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoiman Leader-hankkeen voimin.  Tavoitteena on saada aikaan nykyistä kompaktimpi, hyvin ylläpidetty reitistö, joka tarjoaa liikuntamahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailijoille ympäri vuoden. Hankkeissa kunnostettavat osuudet kartoitetaan ja tehdään pohjatyöt, jotta investointihankkeita voidaan hakea ja reittejä päästään kunnostamaan käytännössä. Lisäksi huolehditaan reitistöjen markkinoinnista sekä otetaan mukaan alueen yrityksiä, jotka voivat jatkossa tarjota oheispalveluita matkailijoille.

 

Kuuden tähden reitistö kuntoon! -hankkeessa käytiin läpi alkuperäisen reitistön käyttöaste ja nykyinen kunto sekä tehtiin suunnitelmat siitä, mitkä osuudet reitistöstä tullaan kunnostamaan. Hankkeessa olivat mukana kaikki alkuperäisen Kuuden tähden reitistön paikkakunnat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri sekä Alajärvi Lehtimäen reittien osalta. Hankkeen projektipäällikkö Emilia Etula on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen yhdistysten kanssa, jotka tulevat hakemaan rahoitusta kukin omalle alueelleen reittien kunnostustoimia varten nyt, kun suunnitelmat on tehty.

-Maanomistajien luvat olivat aikaa vievin osuus, niitä on tarvittu satoja, jotta suunniteltuja reittiosuuksia voidaan lähteä kunnostamaan. Nyt luvat alkavat olla kokonaisuudessaan kasassa ja tarkoitus olisi, että mahdollsimman monet suunnitellut osuudet reiteistä kunnostetaan ensi kesään mennessä, Etula kertoo.

Kuuden tähden reitistö -hankekokonaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta alueella. Elokuussa Soinin luonto- ja erämessuilla projektipäällikkö Emilia Etula sai vastata lukuisiin kysymyksiin hankkeesta. 

 

Retkeilyreittejä muutettava nykyistä kysyntää vastaaviksi

Kuuden tähden reitistö perustettiin vuosina 2004-2006. 15 vuoden aikana retkeilykulttuuri on muuttunut. Tänä päivänä moni arvostaa kohtuullisen mittaisia ympyräreittejä sekä selkeyttä ja helppoutta. Opasteiden on oltava kunnossa ja reittien on löydyttävä verkosta. Toisaalta uusia vaatimuksia reiteille asettaa maastopyöräilyn huimasti kasvanut suosio.

-Kuuden tähden reitistö viestii! -hanke luo perustettavalle reitistölle yhtenäisen ilmeen ja huolehtii siitä, että reitistö on helposti löydettävissä eri viestintäkanavissa ja on matkailijoille houkutteleva kokonaisuus. Kuuden tähden reitistön verkkosivusto julkaistaan alkuvuodesta ja sinne tullaan kokoamaan alueen reitit karttoineen siten, että ne ovat helposti niin alueen asukkaiden kuin matkailijoidenkin löydettävissä. Tällaista koontisivustoa on toivottu niin reittien käyttäjien kuin palveluntarjoajienkin puolelta, Etula kertoo.

Perustettavilta verkkosivuilta löytyy niin ammattikuvaajan ottamia kuvia kuin videopätkiäkin. Lisäksi sivuille tullaan lisäämään retkeilijöiden lähettämiä kuvia, joita kerätään parhaillaan vuoden loppuun saakka jatkuvalla kuvakampanjalla. Kampanjan säännöt ja ohjeet löytyvät: www.fasadi.com/kuvakampanja.

 

Oheispalveluita reittien käyttäjille

Korona-aika on saanut reiteille paljon uusia kävijöitä ja intoa retkeilyyn riittää tällä hetkellä kaiken ikäisillä. Hyvät retkeilymahdollisuudet ovat aiempaa enemmän mielessä, kun mietitään kotimaan lomakohdetta. Toimiva ja hyvin verkossa esille tuotu ja tunnetuksi tehty reitistö palveleekin aluetta kokonaisuudessaan ja tarjoaa vapaa-ajanmahdollisuuksia paikallisille sekä täydentää alueen muuta monipuolista matkailutarjontaa.

Hankekokonaisuuden kolmannessa osuudessa panostetaankin alueen yritysten ja muiden oheispalveluja tarjoavien tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa retkeilyreittejä käyttäville monipuolisesti erilaisia palveluita. Jo olemassa oleva Visit Alavus Doerz verkkokauppa-alusta toimii yhtenä myyntikanavana. Etula kannustaa pohtimaan, millaisia oheispalveluita eri toimijat voisivat matkailijoille tarjota.

-Palvelut voivat olla mitä vain retkeilyn ympärillä, esimerkiksi opastettuja eräretkiä tai kuljetus- ja eräruokapalveluita. Palveluntuottajia voivat olla niin yritykset, yhteisöt kuin yksityishenkilötkin.

Lokakuussa Kuuden tähden reitistö palvelee! -hanke teki opintomatkan Keski- ja Itä-Suomeen kohteisiin, joissa luontomatkailua ja siihen liittyvää palveluiden tuotteistusta on tehty onnistuneesti. Matkalla oli mukana yhdistysväkeä, matkailuyrittäjiä ja matkailun kehittäjiä. Vuoden 2022 aikana on luvassa toinen opintomatka. Kohde tarkentuu myöhemmin ja ehdotuksia kohteesta otetaan vastaan.

Benchmark-matkat antavat ideota ja esimerkkejä, joita Kuuden tähden reitistö oheispalveluineen voi tarjota jatkossa kävijöilleen.