Leader Kuudestaan muodostaa yhdessä seitsemän muun Leader-ryhmän (Pirkan Helmi, Joutsenten reitti, Aisapari, Pohjois-Satakunta, PoKo, Kantri ja Linnaseutu) kanssa Kuha-Suomen Kalaleaderin eli kalatalouden paikallisen toimintaryhmän.

Kuha-Suomen Kalaleader rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tutun Leader-toimintamallin mukaisesti.  ”Järvestä lautaselle”-strategian keihäänkärjet ovat lähikalan, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun sekä vesiviljelyn toimintaedellytysten kehittämisessä. Kuha-Suomen kalatalousryhmän toiminta rahoitetaan Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahastosta (EMKVR) kaudella 2022–2027. Kuntien sitoutuminen on neuvoteltu Leader-ryhmien kuntarahoitusneuvotteluiden kautta. Koko ohjelmakauden rahoituspotti on noin 834 000 euroa. Kalaleaderin toiminta on jaettu neljään toimintalinjaan:

Toimintalinja 1: Lähiruokaa ja -palveluja kestävästi kuluttajille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi

· kalastuslupien saannin edistäminen ja uusien lupa-alueiden muodostaminen vähemmän kalastetuille alueille

· kaupallisen kalastuksen mitoittaminen kestävästi suhteessa kalakantoihin

· suoramyynnin, keräilyn ja logistiikan kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen myynnin edistämisessä

· kaupallisen kalastuksen ja lähikalatuotteiden imagon kohottaminen ja laadun parantaminen kotimaisen kalankasvatuksen edistäminen

· tekniikan ja välineistön kehittäminen koko ketjussa

Toimintalinja 2: Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· kalastamisen monipuolistaminen ja kohdistaminen useisiin eri kalalajeihin

· kestävään kalastukseen liittyvät selvitykset

· varautuminen huonoihin talvikalastuskausiin esimerkiksi kalustoa uusimalla ja monipuolistamalla

· vesiin jäävien pyydysten määrän vähentäminen ja haamupyydysten poisto

· vanhan kaluston kierrätyksen tehostaminen / asianmukainen hävitys

Toimintalinja 3: Kalatalouden bisneksen kehittäminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· jatkojalostuksen lisääminen, korkean arvon tuotteiden kehittäminen, sivuvirtojen hyötykäyttö

· oman ammattitaidon, pyyntimenetelmien ja uusien kalastustapojen kehittäminen turvallisuuden lisääminen, ergonomiasta huolehtiminen, työterveyshuolto ja vakuutukset

· kalatalouselinkeinojen tuotteiden ja palveluiden vastaaminen eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin; markkina/markkinointiselvitykset ja toimenpiteiden tekeminen tuotteiden ja palveluiden näkyvyyden lisääminen eri foorumeilla

· tietotekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Toimintalinja 4: Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· mestari-kisälli -toimintatavan lanseeraus

· yhteisyritysten ja osuuskuntien toiminnan käynnistäminen

· verkostoitumisen edistäminen, hyvien toimintamallien kehittäminen

· uusien, etenkin nuorten toimijoiden alalle saanti alan houkuttelevuutta lisäämällä: tiedottaminen kalatalousyrittäjyydestä opetussektorille

Rahoitettavat hankkeet käsittelee ja valitsee 12 henkinen kalatatalousryhmä, jossa on monipuolinen edustus julkiselta taholta, yrityksistä, yhteisöistä sekä yksittäisistä toimijoista. Varsinaisen virallisen hankepäätöksen tekee ELY-keskuksen viranomainen. Strategiaan ja Kalatalousryhmään voi tutustua osoitteessa: www.kuha-suomi.fi

Sosiaalisessa mediassa Instagramissa (@kuhasuomi) ja Facebookissa: www.facebook.com/kuhasuomi

Euroopan Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta voi lukea lisää osoitteessa: www.merijakalatalous.fi