Tukimuotoihin tulee uudistuksia; uuden kauden tukien yksityiskohdat tulevat Kuudestaan ry:n uudistuville verkkosivuille kesäkuun aikana.

Yritysryhmän kehittämistuki

Kuudestaan ry ohjaa yritysryhmien kehittämishankkeet pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta rahoitettavaksi.

Yritysryhmähankkeessa on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita.  

Yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä ja toteuttajan tulee olla joku kehittäjäorganisaatio. 

Yhteistyöhankkeissa voi kehittää jonkin toimialan yritysten verkostoitumista esimerkiksi:

  • muodostamalla ketjuja tai klustereita
  • pilotoimalla
  • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
  • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
  • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Yritysryhmähankkeella voi edistää muun muassa lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä. Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmä on lähes ainoa mahdollisuus, koska yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti. Erityisenä tavoitteena on tuoda biotalouden toimijoita yhteen ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta.

Tuen määrä

Yritysryhmähankkeeseen voi saada tukea 75%. Hankkeeseen tarvitaan myös yritysten omaa rahaa.