Valintakriteerit

Leader Kuudestaan ry:n hallitus käyttää yritystukien valintakriteerit arvioidessaan ja valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Hakumenettely on jatkuva. Jokainen hanke käsitelläänt erikseen ja päätöksentekoon vaikuttavat monet eri seikat.
Leader Kuudestaan ry:n  hallitus on asettanut pakolliset valintakriteerit, jotka kaikkien hankkeiden on täytettävä tullakseen hyväksytyksi. 

Lisäksi on määritetty yleiset valintakriteerit yritysten ja yhteisöjen hankkeille sekä kansainvälisille hankkeille. Yleisistä valintakriteereistä tulee saada tietty minimipistemäärä, jotta hanke voidaan rahoittaa. Hallitus voi tehdä ohjelamakauden aikana rahoituslinjauksia, joilla suljetaan pois esim. tiettyjä toimialoja tai hakijoita. Rahoituslinjauksilla voidaan myös päättää poikkeavasta tukiprosentista tai kohdistaa rahoitusta erityisesti jollekin tietylle toimialalle, hakijalle tai hanketyypille. Hallitus voi ohjelmakauden aikana päättää myös jonkin asian rahoittamisen lopettamisesta kokonaan.

Leader-toiminta mahdollistaa monialaisen hankerahoituksen mahdollisuudet, joten ehdotonta rajausta ei tehdä etukäteen.  

Hakijoita ohjataan tarvittaessa muihin rahoituslähteisiin, jos hanketta ei voida rahoittaa Leaderista.