Valintakriteerit

Leader Kuudestaan ry:n hallitus käyttää yritystukien valintakriteereitä arvioidessaan ja valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Hakumenettely on jatkuva. Jokainen hanke käsitelläänt erikseen ja päätöksentekoon vaikuttavat monet eri seikat.
Leader Kuudestaan ry:n  hallitus on asettanut pakolliset valintakriteerit, jotka kaikkien hankkeiden on täytettävä tullakseen hyväksytyksi. 

Lisäksi on määritetty yleiset valintakriteerit yritysten ja yhteisöjen hankkeille sekä kansainvälisille hankkeille. Yleisistä valintakriteereistä tulee saada tietty minimipistemäärä, jotta hanke voidaan rahoittaa.

Rahoituslinjaukset

Kuudestaan ry:n hallitus on tehnyt yritystukien osalta rahoituslinjauksen vuodelle 2017-2018. Kuudestaan ry rahoittaa kustannusarvoltaan noin 100.000 euron investointihakemuksia näinä vuosina. Merkittävästi yli 100.000 eur kustannusarvon ylittävät yritysten investointitukihakemukset ohjataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitukseen. Hallitus voi tehdä ohjelamakauden aikana myös muita rahoituslinjauksia, joilla suljetaan pois esim. tiettyjä toimialoja tai hakijoita. Rahoituslinjauksilla voidaan myös päättää poikkeavasta tukiprosentista tai kohdistaa rahoitusta erityisesti jollekin tietylle toimialalle, hakijalle tai hanketyypille. Hallitus voi ohjelmakauden aikana päättää myös jonkin asian rahoittamisen lopettamisesta kokonaan.

Leader-toiminta mahdollistaa monialaisen hankerahoituksen mahdollisuudet, joten ehdotonta rajausta ei tehdä etukäteen.  

Hakijoita ohjataan tarvittaessa muihin rahoituslähteisiin, jos yritystä ei voida rahoittaa Leaderista.

Ladattavat tiedostot:

Kuudestaan ry yritystukikriteerit (pdf)