Tuen hakeminen                                               

Vuoden 2022 Kuudestaan ry:n yritystukien Leader-rahoituslinjaukset

Yritysten investointituella rahoitetaan pääosin alkavia ja pieniä yrityksiä. Suurimmat pääosin yli 150.000 euron investoinnit ohjataan ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoitettavaksi toimialat huomioiden.

Hankkeen eteneminen:

HUOM! Hanketta EI saa aloittaa, eikä sille saa syntyä kustannuksia ennen hakemuksen jättämistä ja sen vireilletuloa!

 1. Hakijalla on idea ja tarve. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa. Hakijan tulee tehdä hankintojen hintatason selvitys ja laatia kustannusarvio.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Tästä löydät yritystukien Hyrrän käyttöohjeet. Ennakkoon voi tutustua halutessaan paperilomakkeeseen 3305 ja tarkempiin täyttöohjeisiin tästä linkistä.
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen, jos hakemus täyttää vireilletuloehdotMikäli hakemus on epätäydellinen, on hakemusta täydennettävä puuttuvilta osin ennen kuin hakemus on vireillä.
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa, eli tilata sekä ostaa tuotteita ja palveluita hakijan omalla riskillä vasta sähköisen vireilletuloilmoituksen jälkeen!
 6. Tarvittaessa hakemusta voidaan vielä täydentää.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 8. E-P:n ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle sähköisesti.
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunniteltuihin hankintoihin tms. tulee muutoksia matkan varrella, ota ensin yhteyttä Leader toimistoon ennen muutoksen toteuttamista!
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä. Maksatusta haetaan hyrrän kautta, lisätietoja maksatuksesta. Maksua voi hakea myös toteutuksen aikana useampia kertoja.
 11. Maksupäätös.
 12. Rahat hakijan tilille.