Tuen hakeminen

//Tuen hakeminen
Tuen hakeminen2018-11-08T10:44:38+00:00

Tuen hakeminen                                               

Vuoden 2017-2018 Kuudestaan ry:n yritystukien Leader-rahoituslinjaukset

Kuudestaan ry:n hallitus on tehnyt yritystukien osalta rahoituslinjauksen vuodelle 2017, joka jatkuu vuoden 2018 puolella. Kuudestaan ry rahoittaa kustannusarvoltaan noin 100.000 euron investointihakemuksia. Merkittävästi yli 100.000 eur kustannusarvon ylittävät yritysten investointitukihakemukset ohjataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitukseen. Vuoden 2019 osalta rahoituslinjaukset julkistetaan myöhemmin.

Hankkeen eteneminen: 

 1. Hakijalla on idea ja tarve. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa. Hakijan tulee tehdä hankintojen hintatason selvitys ja laatia kustannusarvio.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Tästä löydät yritystukien Hyrrän käyttöohjeet. Ennakkoon voi tutustua halutessaan paperilomakkeeseen 3305 ja tarkempiin täyttöohjeisiin tästä linkistä.
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen, jos hakemus täyttää vireilletuloehdotMikäli hakemus on epätäydellinen, on hakemusta täydennettävä puuttuvilta osin ennen kuin hakemus on vireillä.
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa, eli tilata sekä ostaa tuotteita ja palveluita hakijan omalla riskillä vasta sähköisen vireilletuloilmoituksen jälkeen!
 6. Tarvittaessa hakemusta voidaan vielä täydentää.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 8. E-P:n ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle sähköisesti.
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunniteltuihin hankintoihin tms. tulee muutoksia matkan varrella, ota ensin yhteyttä Leader toimistoon ennen muutoksen toteuttamista!
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä. Maksatusta haetaan hyrrän kautta, lisätietoja maksatuksesta. Maksua voi hakea myös toteutuksen aikana useampia kertoja.
 11. Maksupäätös.
 12. Rahat hakijan tilille.