Tuen hakeminen

//Tuen hakeminen
Tuen hakeminen2017-08-10T14:17:43+00:00

Tuen hakeminen                                               

Vuoden 2017 Kuudestaan ry:n yritystukien Leader-rahoituslinjaukset

Kuudestaan ry:n hallitus on tehnyt yritystukien osalta rahoituslinjauksen vuodelle 2017. Kuudestaan ry rahoittaa kustannusarvoltaan enintään 100.000 euron investointihakemuksia tänä vuonna. Pääsääntöisesti yli 100.000 eur kustannusarvon ylittävät yritysten investointitukihakemukset ohjataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitukseen.

Hankkeen eteneminen: 

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa. Hakijan tulee tehdä hankintojen hintatason selvitys.
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Tästä löydät yritystukien Hyrrän käyttöohjeet. Ennakkoon voi tutustua paperilomakkeeseen 3305 ja tarkempiin täyttöohjeisiin tästä linkistä.
 4. Hakija saa vireilletuloilmoituksen, jos hakemus täyttää vireilletuloehdotMikäli hakemus on epätäydellinen, on hakemusta täydennettävä puuttuvilta osin ennen kuin hakemus on vireillä.
 5. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä vireilletuloilmoituksen jälkeen.
 6. Tarvittaessa hakemusta voidaan vielä täydentää.
 7. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 8. E-P:n ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle joko sähköisesti tai e-postina.
 9. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelmaan tulee muutoksia matkan varrella, ota ensin yhteyttä Leader toimistoon ennen muutoksen toteuttamista!
 10. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä. Maksatusta haetaan hyrrän kautta, lisätietoja maksatuksesta. Maksua voi hakea myös toteutuksen aikana useampia kertoja.
 11. Maksupäätös.
 12. Rahat hakijan tilille.