Toteutettavuustutkimukset

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma.

Tuki toteutettavuustutkimukseen ei  edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

HYRRÄ-OHJE – Yritystuet

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tukea maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan invenstoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea myönnetään minimissään 1 500 euroa, eli kustannusten oltava vähintään 3 000 euroa.

Tuki myönnetään muille kuin maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyrityksille de minimis -tukena.

Hakemuksen tekeminen ja liitteet

Suosittelemme hakemuksen tekemistä sähköisesti. Hakemuksen liitteeksi Hyrrään on liitettävä pdf-tiedostoina:

  •  Yrityksen päivitetty liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvaus yrityksen toiminnasta ja suunnitellun toteutettavuustutkimuksen tarve ja vaikutus yrityksen toimintaan.  Liiketoimintasuunnitelman teossa/päivityksessä voivat olla apuna kuntasi elinkeinoasiamiehet tai yritysasiantuntijat.
  • Kopio tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta.

Kirjaudu sisään – HYRRÄ