Maksun hakeminen

Hankeprosessi päättyy vasta sen jälkeen, kun hankkeen loppumaksuhakemus on saanut hyväksytyn maksupäätöksen.

Muista hakea maksua

Viranomaispäätöksen ehdoista käy ilmi hankkeen maksun hakemisen määräajat. Maksun hakemisen määräajat riippuvat hanketyypistä ja hankkeen toteutusajasta.

Hyrrä-järjestelmä ei lähetä erillistä muistutusta määräaikojen umpeutumisesta. Pyrimme muistuttamaan asiakkaita maksun hakemisesta hyvissä ajoin, mutta maksun hakeminen on ensisijaisesti hankkeen toteuttajan vastuulla.

Muista myös nämä:

 • Tarkasta viranomaispäätöksestä maksun hakemiseen liittyvät määräajat.
 • Maksua on haettava viimeistään neljän kuukauden sisällä toteutusajan päättymisestä.
 • Hankkeiden maksuhakemusten käsittelystä vastaa ELY-keskus. Maksuhakemukseen liittyvää neuvontaa voi kysyä myös Kuudestaan ry:n henkilökunnalta ennen maksuhakemuksen lähettämistä ELY-keskukseen.

Muita yleisiä ohjeita maksun hakemisesta:

 • Maksuhakemus löytyy Hyrrän Pää­tös-välilehdeltä.
 • Ole tarkkana, että valitset oikean maksuhakemustyypin:
  • Maksuerää haetaan silloin, kun hankkeeseen syntyy vielä kuluja maksun jälkeen.
  • Loppumaksua haetaan, kun hanke on kokonaisuudessaan valmis eikä hankkeelle synny enää kustannuksia. Ensimmäinen maksuhakemus voi olla loppumaksu, mikäli hanke on valmis ja hankkeen kaikki kustannukset ovat syntyneet ennen ensimmäistä maksuhakemusta.

   Hakeminen tapahtuu Hyrrässä

 • Maksuhakemus täytetään huolellisesti ja hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet. Lopuksi hakemus allekirjoitetaan Allekirjoitus -välilehdellä ja lähetetään ELY-keskukseen klikkaamalla Lähetä – painiketta.
 • ELY-keskuksen maksatusasiantuntija voi pyytää hakemukseen lisätietoja erillisellä lisätietopyynnöllä. Lisätietopyynnöstä tulee ilmoitus hakemuksen vastuuhenkilön sähköpostiin.
 • ELY-keskus tekee maksupäätöksen, jonka jälkeen tuki maksetaan Ruokaviraston ja Kuudestaan ry:n toimesta.
 • Huolehdi hankkeen pysyvyysehdosta maksupäätöksen jälkeen.

Linkki Hyrrään: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html