Maksatuksen haku

//Maksatuksen haku
Maksatuksen haku 2017-08-10T14:26:23+00:00

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta voit hakea heti saatuasi virallisen tukipäätöksen hakemuksellesi E-P:n Ely-keskukselta. Tällä hetkellä maksatusta voi sähköisesti Hyrrän kautta tai paperilomakkeella.

 

TÄRKEÄÄ!

Mikäli maksua haetaan yrityksen investointitukeen useammassa kuin yhdessä erässä, on viimeisen maksuhakemuksen kustannusten oltava vähintään 20% kokonaiskustannuksista!

Tarvittavat liitteet (pdf) investointitukien maksatukseen:

– raportti tai selvitys suunnitelman mukaisista toimenpiteistä tai hankinnoista maksuhakemusajalta, raporttiin voit lisätä myös kuvia hankinnasta

– ote yrityksen kirjanpidon pääkirjasta, josta käyvät ilmi maksuhakemuksen kustannukset merkittyinä yrityksen taseeseen

– kopiot laskuista, joista näkyy kirjanpidon tositenumero (jatkumo kirjanpitoon), laskuista käytävä ilmi vastaanotettu tavara tai palvelu (selventäviä merkintöjä kannattaa tehdä maksutarkastajia varten)

– rakennusta tai kiinteistöä hankittaessa maksuhakemukseen on liitettävä kopio kauppakirjasta, josta tulee näkyä rakennuksen ja maan arvo erikseen

– maksutositteet laskuista, esim. pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti

– mielellään ei käteiskuitteja, jos niitä kuitenkin on, rahanlähde on osoitettava kirjanpidon kirjauksilla

– mikäli hakuvaiheessa ei ole tehty hintavertailua, on viimeistään maksuhakemuksella tehtävä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta (yli 2500 euroa ylittävissä hankinnoissa tavanomainen hintatason selvitys)

Tarvittavat liitteet (pdf) perustamistuen maksatukseen:

Maksuhakemuksessa on annettava tai maksuhakemukseen liitettävä selvitys tukipäätöksellä hyväksyttyjen liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta. Lisäksi maksuhakemukseen on liitettävä tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat (nämä voivat olla valokuvia, kurssitodistuksia tms.).

Maksuhakemukseen on myös liitettävä alustava tuloslaskelma yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä ajalta sekä alustava tase. Kun perustamistuki on myönnetty toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yksinomaan uuden yritystoiminnan osalta.

Huom! Mikäli haet maksatusta paperisena, ELY-keskus ottaa mielellään sen liitteet pdf-muotoisina sähköpostilla anne.palokoski(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja maksuhakemuksen tekemisestä voit tiedustella: Päivi Rintala, puh. 040 591 9728 tai paivi.rintala(at)kuudestaan.net

Toimita hakemus paikalliseen ELY-keskukseen:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki

Vinkit maksuhakemuksen tekemiseen:

Maksuhakemus hyrrässä 

Paperinen maksuhakemus ja virallinen ohje:

Maksuhakemus 3315 ja ohje