Maksatuksen hakeminen

Maksatusta voit hakea heti saatuasi virallisen tukipäätöksen hakemuksellesi E-P:n Ely-keskukselta. Maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrän kautta maksupäätössivulta. Hyvä ohje tähän löytyy linkistä: Hyrrä-ohje yritystukien maksaminen

Tuettavan toimenpiteen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

INVESTOINTITUKIEN MAKSATUS:

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä. Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

Tarvittavat liitteet investointitukien maksatuksessa on liitettävä hyrrään PDF -muodossa:

– ote yrityksen kirjanpidon pääkirjasta, josta käyvät ilmi maksuhakemuksen kustannukset merkittyinä yrityksen taseeseen

– kopiot laskuista, joista näkyy kirjanpidon tositenumero (jatkumo kirjanpitoon), laskuista käytävä ilmi vastaanotettu tavara tai palvelu (selventäviä merkintöjä kannattaa tehdä maksutarkastajia varten)

– rakennusta tai kiinteistöä hankittaessa maksuhakemukseen on liitettävä kopio kauppakirjasta, josta tulee näkyä rakennuksen ja maan arvo erikseen

– maksutositteet laskuista, esim. pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti

– mielellään ei käteiskuitteja, jos niitä kuitenkin on, rahanlähde on osoitettava kirjanpidon kirjauksilla

– mikäli hakuvaiheessa ei ole tehty hintavertailua, on viimeistään maksuhakemuksella tehtävä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta (yli 2500 euroa ylittävissä hankinnoissa tavanomainen hintatason selvitys)

– viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä, muista täyttää seurantatiedot hyrrään ohjeen mukaisesti

PERUSTAMISTUKIEN MAKSATUS:

Aloittava yrittäjä voi hakea ensimmäistä maksatusta heti saatuaan virallisen tukipäätöksen, jolloin yrityksen perustamistoimenpiteiden aloitus helpottuu. Maksatusta voi hakea vähintään kahdessa erässä, mutta enintään kolmessa erässä.

Maksuhakemuksen liitteet tulee olla PDF -muotoisia tiedostoja. Hakemuksessa on annettava tai maksuhakemukseen on liitettävä selvitys tai raportti tukipäätöksellä hyväksyttyjen liiketoimintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksuhakemuksen ajalta. Lisäksi maksuhakemukseen on liitettävä tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat (nämä voivat olla valokuvia, kuvakaappauksia, kurssitodistuksia tms.).

Maksuhakemuksen viimeiseen erään on myös liitettävä alustava tuloslaskelma yrityksen perustamisen ja maksuhakemuksen laatimisen väliseltä ajalta sekä alustava tase. Kun perustamistuki on myönnetty toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan, alustava tuloslaskelma ja tase on laadittava tai vastaavat tiedot ilmoitettava yksinomaan uuden yritystoiminnan osalta.


Lisätietoja maksuhakemuksen tekemisestä voit tiedustella: Päivi Rintala, puh. 040 591 9728 tai paivi.rintala(at)kuudestaan.net

Vinkit maksuhakemuksen tekemiseen:

Maksuhakemus hyrrässä 

Paperinen maksuhakemus ja virallinen ohje:

Maksuhakemus 3315 ja ohje