Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Käytettyjä koneita ja laitteita voi hankkia pääsääntöisesti silloin, kun ne ovat tehdaskunnostettuja.

Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

HYRRÄ-OHJE – Yritystuet

Tuen taso

Tukea myönnetään 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.
Minimi-investointi on 10 000 € alv 0%. 

Hakemuksen tekeminen ja liitteet

Hakemus tehdään sähköisesti hyrräjärjestelmässä. Hakemuksen liitteeksi Hyrrään on liitettävä pdf-tiedostoina:

 •  Yrityksen päivitetty liiketoimintasuunnitelma, mistä käy ilmi suunniteltujen investointien tarve ja vaikutus yrityksen toimintaan. (liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien teossa/päivityksessä voivat olla apuna kuntasi elinkeinoasiamiehet tai yritysasiantuntijat)
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet T2 ja T4) tai muut vastaavat tiedot.
 • Velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake lomake T7) tai muut vastaavat tiedot. Huom. Mikäli yritys tarvitsee lainaa investointia varten, tulee hakuvaiheessa liittää mukaan myös pankin luottolupaus tai lainatarjous.
 • Yrityksen tasekirjat allekirjoitettuna hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta.
 • Hankittavan irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. ja selvitys niiden hintatasosta.
 • Rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on:
  • pääpiirustukset
  • rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
  • rakennusselostus
  • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • Jos kysessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus, tai rakentaminen vuokramaalle, jäljennös vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä.
 • Muun työn osalta kustannusarvio.
 • Jäljennökset tarvittavista luvista.

Kirjaudu sisään – HYRRÄ

Investointituki