Kuudestaan ry myöntää keväästä 2021 alkaen Ensiaskel-yritystukea alle 30-vuotiaille nuorille yrittäjille (myös sivutoimiset yrittäjät ja 4H-yrittäjät).  Tukea haetaan sähköpostin liitetiedostona lähetettävällä lomakkeella; 

Ensiaskel-hakemuslomake

Tuen myöntämisen edellytyksiä ja toimintaperiaatteita: 

1. Ensiaskel tukea myönnetään aloittaville nuorille, alle 30-vuotiaille yrittäjille (voi olla myös 4H-yrittäjä, kevytyrittäjä tai sivutoiminen yrittäjä), jotka ovat Kuudestaan ry:n yrittäjäjäseniä. Liity jäseneksi tästä linkistä: https://kuudestaan.net/tietoa-meista/liity-jaseneksi/

Huoltajan suostumus tarvitaan, mikäli hakija on alaikäinen.

2. Yrityksen kotipaikka tulee olla Kuudestaan alueella (Alavus, Kuortane, Soini tai Ähtäri).

3. Hallitus tarkastaa vuosittain jaettavan tukirahoituksen määrän. Tukea voidaan jakaa vuoden aikana vain rahastossa olevien varojen verran.

4. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Kuudestaan hallitus varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemuksen.

5. Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan, eikä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle toimenpiteelle. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on otettu käsittelyyn Kuudestaan ry:ssä.

6. Tuki kohdennetaan aineettomiin ja aineellisiin investointeihin sekä kehittämistyöhön. Rahoittaa voidaan esimerkiksi investointien osalta kone- ja laitehankintoja, aineettomia investointeja sekä pieniä kunnostustöitä. Kehittämistoimet voivat sisältää säännöissä mainittuja yrityksen/ yrittäjän tarvitsemia asiantuntijatöitä.

7. Tukea voi hakea maksimissaan kaksi kertaa.

8. Tuen määrä investointien osalta on maksimissaan 50 % ja kustannusarvio voi olla 500-1500 euroa.

9. Tuen määrä kehittämisen osalta on 80 % ja kustannusarvio voi olla 500-1500 euroa.

10. Hakijalla ei saa olla aikaisempaa yrittäjätaustaa. Toivottavaa on, että toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja hankkeella luodaan jotain uutta.

11. Rahoitusta haetaan lomakkeella ja hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

A. Hankkeen julkinen kuvaus, selvitys mihin rahoitusta halutaan käyttää.
B. Selvitys hakijasta
C. Hankkeen tarve ja tausta
D. Hankkeen tavoitteet ja T2 eli tulossuunnitelmalomake tai vastaavat tiedot
E. Hankkeen toimenpiteet
F. Kustannusarvio, josta käy ilmi rahoituksella toteutettavat haettavat hankinnat. Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen Kuudestaan toimistolle. Hakemus toimitetaan Leader-ryhmään sähköpostilla.

Tuki maksetaan hakijalle kahdessa osassa. 50 % myönnetystä summasta maksetaan hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Toinen 50 %, kun hakija on toimittanut tehdyistä hankinnoista laskun ja pankin maksutositteen, josta käy ilmi, että hankinnat on maksettu yrityksen / hakijan tililtä. Tositteet toimitetaan sähköpostilla hyväksyttäväksi ja maksettavaksi. Kuluvan vuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen kuin tuki maksetaan. Ellei jäsenmaksua ole maksettu, vähennetään se tukisummasta. Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.