Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen mediaja uutiskirjeiden ohjelmien käyttöä.  

Digiosaamisen merkitys korostuu 

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti yritysten ja kolmannen sektorin toimintaympäristöön ja kiihdyttänyt digitalisoitumiskehitystä. Henkilöstö on kohdannut uusia osaamisvaatimuksia, sillä etänä ja verkossa toimiminen vaatii uudenlaista viestinnällistä osaamista ja heittäytymistä. Hanke pyrkii madaltamaan kynnystä siirtyä uusiin viestinnän muotoihin, kuten podcasteihin ja videoihin. Webinaareissa käsitellään muun muassa näiden viestinnän muotojen teknistä käyttöä ja si, miten kussakin mediassa on tarkoituksenmukaista toimia. Webinaareissa käsitellään myös vaikuttavaa esiintymis ja heittäytymistä 

Yritysten liiketoiminnassa ja kolmannen sektorin viestinnässä käytetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Digitaalisia palveluja hyödyntämällä toimijat kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, jolloin potentiaalinen asiakaskunta laajenee. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoituminen onnistuu etäisyyksistä riippumatta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja.  

Hankkeen tavoitteet 

Toimijat saavat uusia mahdollisuuksia kohderyhmiensä tavoittamiseen ja kehittävät osaamistaan siten, että he pystyvät vastaamaan nykyajan asettamiin haasteisiin. Hankkeessa tuodaan esille esimerkkejä, joiden avulla on mahdollista laajentaa kohderyhmiä ja parantaa vaikuttavuutta.  

Kehittynyt digitaalisen viestinnän osaaminen palvelee osallistujia monipuolisesti. Uusien viestintäkanavien kautta tavoitetaan laajempi joukko potentiaalisia asiakkaita tai kohderyhmiä, kehitetään kommunikointia yhteistyökumppaneiden kanssa ja mahdollistetaan uusia ulottuvuuksia päivittäiseen toimintaan. Kasvanut osaaminen palvelee myös osallistumista muiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä lisää osallistujien työllistymismahdollisuuksia jatkossa. Digitaalisen viestinnän hyödyntäminen esimerkiksi yritystoiminnassa palvelee asiakaskunnan laajentamista oman alueen ulkopuolellekin ja uusien asiakkaiden tavoittaminen helpottuu. Digitaalisten viestintävälineiden hyödyntäminen vähentää myös kustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä, kun pitkien välimatkojen vaikutus poistuu. 

Hankkeen koulutukset

28.4.2021 Teams-koulutus

Ensimmäinen Digiviestintä haltuun -hankkeen koulutus koulutus käsitteli Teamsin monipuolisia ominaisuuksia. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa kokouksen järjestämistä ja koolle kutsumista, äänestyksen järjestämistä ja tehokasta esiintymistä etänä.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/PDF3M0pGpeY.

11.5.2021 Sosiaalisen median ja sähköpostimarkkinoinnin koulutus

Koulutus käsitteli sosiaalista mediaa ja sähköpostimarkkinointia. Koultuksessa käytiin läpi muun muassa sosiaalisen median kanavat ja niiden mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta sekä sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeiden ohjelmia.

26.5.2021 Podcast-koulutus

Koulutuksessa käsiteltiin podcastin perustamisen vaiheita, suunnittelua ja tekniikkaa.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/15eDnxvIzwc.

Digiviestintä haltuun -hankkeen koulutuksia järjestetään taas elokuussa. Tulevista koulutuksista tiedotetaan Kuudestaan ry:n sosiaalisen median kanavissa ja kotisivuilla. 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ideoita, joita hankkeella voisi lähteä toteuttamaan, 

ota yhteyttä!

Emma Viitala

emma.viitala(at)kuudestaan.net

puh. 045-78310731