Y-tunnus ja Suomi.fi -valtuus

Yhdistysten tulee hankkia Hyrrän käyttöönottoa varten Y-tunnus ja siirtyä käyttämään 1.1.2021 alkaen SUOMI.FI -valtuutta. Lisäksi on tarkistettava, että yhdistyksen tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä.

Mikä on Y-tunnus?

Y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen antaa viranomainen, kun yhdistys tai muu yhteisö merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Tunnus on muotoa seitsemän numeroa väliviiva ja tarkistusmerkki eli 1234567-8.

Y-tunnus ei vielä kerro, onko yhdistys rekisteröity, vaan tieto pitää aina erikseen tarkistaa  yhdistysnetistä. 

Y-tunnus ei korvaa yhdistyksen rekisterinumeroa eikä tee yhdistyksestä oikeuskelpoista. Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys saa kuusinumeroisen rekisterinumeron.

  • Tunnus haetaan Y1-lomakkeella.
  • Lomakkeella ilmoitetaan ne rekisterit, joihin yhdistys haluaa liittyä
  • Ilmoitus on maksuton
  • Ilmoitukseen tulee liittää kopiot perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä

Y-tunnuksen saa selville noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Katso tieto www.ytj.fi.

Yhdistys voi tehdä ilmoituksen Y-tunnuksen saamista varten ennen kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

Suomi.fi -valtuus

Suomi.fi -valtuutta haettaessa yhdistysrekisterin tietojen on oltava ajan tasalla PRH:lla (www.prh.fi), YTJ:ssä (tietopalvelu.ytj.fi) tai Yhdistysrekisterissä. Voit asioida tällöin yhteisön puolesta ilman erikseen annettua valtuutta. Jos yhdistyksen säännöt edellyttävät kahta allekirjoittajaa, on tämän yhdistyksen valtuus haettava sähköisellä valtuushakemuksella vikrailijavaltuuttamispalvelusta.

Henkilö jolla on asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus, voi valtuuttaa muita asioimaan yrityksen nimissä Suomi.fi -valtuudessa.

Valtuuden myöntäminen henkilölle Suomi.fi-valtuudessa

 1. Mene osoitteeseen suomi.fi ja valitse ylä-valikosta Valtuudet ja tunnistaudu. Voit myös tunnistautua ensin ja sen jälkeen valita Valtuudet.
 2. Siirry asioimaan yrityksesi puolesta ja valitse yritys, jonka puolesta haluat Klikkaa sen jälkeen Vahvista ja jatka asiointipalveluun. Jos haluamaasi yritystä/yhdistystä ei löydy listalta, sinulle ei ole myönnetty asiointioikeuksia kaupparekisterissä tai Yritystietojärjestelmässä (YTJ).
 3. Valitse Anna valtuus
 4. Valitse valtuutustyyppi: asiointivaltuus tai valtuutusoikeus. Asiointivaltuudella annat toiselle henkilölle oikeuden asioida yhdistyksen nimissä. Valtuutettu henkilö voi valtuuttaa lisää henkilöitä asioimaan yhdistyksen nimissä.
 5. Anna valtuuttamasi henkilön tiedot (nimi ja henkilötunnus).
 6. Valitse asiakaskategoriaksi Maaseudun tuet ja Valitse valtuuskoodiksi jokin seuraavista:
  • Maaseudun ja kalatalouden tukien ja korvauksien hakeminen (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen, allekirjoittamiseen ja lähettämiseen Hyrrässä)
  • Maaseudunja kalatalouden tuki- ja korvaushakemusten valmistelu (oikeuttaa hakemuksen täyttämiseen)
  • Maaseudun ja kalatalouden tuki- ja korvaustietojen katselu (oikeuttaa hakemusten selailuun Hyrrässä).
 7. Määrittele valtuudelle voimassaoloaika. Valtuus on voimassa oletusarvoisesti viisi vuotta, mutta voit tarvittaessa määritellä lyhyemmän tai pidemmän voimassaoloajan.
 8. Tarkista valtuutuksen tiedot ja vahvista valtuutus klikkaamalla Vahvista.

Näin valtuutat jos allekirjoittaminen vaatii kaksi tai useamman yhdessä

Jos yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä, yhdistys voi valtuuttaa tekemällä valtuushakemuksen.

Valtuutusoikeus haetaan niihin asioihin, joita varten organisaatio tarvitsee Suomi.fi-valtuuksia − esimerkiksi veroilmoituksen tekemiseen tai Hyrrä asiointiin.

Organisaation edustaja voi tehdä valtuushakemuksen Suomi.fi:ssä. Valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus rekisteröidään yhdelle tai useammalle oman organisaation henkilölle. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi itselleen, tilitoimistolle tai oman yrityksen tai organisaation työntekijöille.

Tee valtuushakemus Suomi.fi:ssä

Yksityiskohtainen ohje valtuushakemuksen tekemiseen