Valintakriteerit

Leader Kuudestaan ry:n hallitus käyttää valintakriteerejä arvioidessaan ja valitessaan rahoitettavia hankkeita.

Hakumenettely on jatkuva. Jokainen hanke käsitellään erikseen ja päätöksentekoon vaikuttavat monet eri seikat.

Leader Kuudestaan ry:n  hallitus on asettanut pakolliset valintakriteerit, jotka kaikkien hankkeiden on täytettävä tullakseen hyväksytyksi.   Hankemuodoille on lisäksi määritelty erilliset valintakriteerit, joista saa yhden pisteen jokaisesta kohdasta. Jokaisessa hankemuodossa tulee hankkeen saada vähintään viisi pisteytettävää kriteeriä tullakseen rahoitetuksi. Yleishyödyllisten pienhankkeiden osalta hankkeen tulee täyttää pakolliset valintakriteerit ja lisäksi viidestä kriteeristä vähintään kaksi. Kuudestaan hallitus voi halutessaan tarpeen vaatiessa muokata valintakriteerejä. Rahoituspäätöstä tehtäessä hankkeet asetetaan hankemuodoittain tärkeysjärjestykseen pisteytyksen mukaan. Valintapäätöksen tekee Kuudestaan ry:n hallitus.

Valintakriteerit ja niiden käyttö

Hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit. 

YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET

PAKOLLISET VALINTAKRITEERIT

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

PISTEYTETTÄVÄT KRITEERIT

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
5. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
6. Hanke mahdollistaa verkostoitumista
7. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
8. Hanke tukee kulttuuriympäristön säilyttämistä
9. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
10. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
11. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
12. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta
13. Hanke hyödyntää olemassa olevaa infraa
Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista
1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta

YLEISHYÖDYLISET KEHITTÄMISHANKKEET

PAKOLLISET VALINTAKRITEERIT

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

PISTEYTETTÄVÄT KRITEERIT

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke parantaa osaamisen tasoa
5. Hanke lisää tietojen ja taitojen vaihtoa
6. Hanke tukee alueen kansainvälistymistä
7. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
8. Hanke houkuttelee nuoria/nuoria aikuisia yhdistystoiminnan ja yhteisen tekemisen pariin
9. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
10. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
11. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
12. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
13. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella

Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke parantaa osaamisen tasoa
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella