Tuen hakeminen

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Kuudestaan ry:n toimistolta neuvotaan tarvittaessa Hyrrän käytössä.          

Hankkeen eteneminen: 

 1. Hakijan idea. Hakija ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa. HUOM! Hanketta EI saa aloittaa, eikä sille saa syntyä kustannuksia ennen hakemuksen jättämistä!
 3. Tarkista viimeistään tässä vaiheessa, että yhdistyksesi tiedot ovat ajantasalla yhdistysrekisterissä. Yhdistys tarvitsee y-tunnuksen Katso-tunnisteen hankkimista varten. Vasta tämän jälkeen, yhdistys voi jättää sähköisen hakemuksen. Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä. Mikäli haluat jättää hakemuksen paperisena, tai katsoa ennakkoon mitä tietoja sähköisessä lomakkeessa tulee olla, löydät hakemuslomakkeen 3306A täältä.
 4. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään. Tästä löydät myös Hyrrän käyttöohjeet.
 5. Hakija saa vireilletuloilmoituksen, mikäli hakemus täyttää vireilletuloehdotMikäli hakemus on epätäydellinen, on hakemusta täydennettävä puuttuvilta osin ennen kuin hakemus on vireillä.
 6. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä vireilletuloilmoituksen jälkeen.
 7. Tarvittaessa hakemusta voidaan vielä täydentää.
 8. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 9. E-P:n ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hakijalle joko sähköisesti tai e-postina.
 10. Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti. Mikäli huomaat toteutuksen aikana, että suunnitelmaan tulisi tehdä merkittävä muutos, ota yhteyttä Leader -toimistoon ennen muutoksesta aiheutuvien kustannusten tai toimenpiteiden syntymistä!
 11. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 12. Maksupäätös.
 13. Rahat hakijan tilille.