Hanketuki maksettu hakijoiden tileille 27.11.2019

Kertakorvausmenettely maksatuksessa sai hakijoilta kiitosta maksatusvaiheen helppoudesta. Näin myös tuet saatiin tavallista nopeammin maksetuksi hakijoiden tileille täysimääräisinä. Kiitos hakijoille sujuvasta yhteistyöstä!

Maksatuksen haun ohjeistus 19.8.2019

Investointien toteutusaika päättyy 31.8.2019. Maksatuksen hakua varten toimittakaa heti kun mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.2019 mennessä seuraavat dokumentit:

 1. Valokuvat tehdyistä investoinneista (kaikista investoinneista)
 2. Pieni vapaamutoinen kuvaus tehdyistä toimenpiteistä, oliko ongelmia, tuliko hyvä, ollaanko tyytyväisiä, miten lisäsi turvallisuutta jne. Koostan näistä Elyn tarkastukseen laajemman raportin.
 3. Tavoite- eli indikaattorilomake täytettynä toteuman osalta, eli sama paperi joka pyydettiin jo hakuvaiheessa tavoitteen osalta, eli nyt vaaditaan mikä on toteuma. Linkki lomakkeeseen löytyy sivusta.

Toimittakaa yllä olevat minulle sähköpostilla: paivi.rintala(at)kuudestaan.net. Mitä nopeammin saatte dokumentit toimitetuksi, sitä nopeammin saadaan rahoitus haettua ja hanke päätökseen. Ottakaa yhteyttä, mikäli kaipaatte lisätietoja!

Myönteinen rahoituspäätös saatu Ely-keskukselta 16.8.2019

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on tehnyt laillisuustarkastuksen hankkeelle ja kaikki alatoimenpiteet on hyväksytty haetun mukaisesti.

Hakijoille tuensiirtosopimukset

Hakijoille toimitettiin tuensiirtosopimukset sähköpostitse 26.6.2019. Samalla pyydettiin täydennykset hakemukseen. Täydennykset ja tuensiirtosopimus tulee toimittaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.7.2019 mennessä.

Rahoituspäätös Turvallisuutta kyliin teemahankkeeseen

Kuudestaan ry:n hallitus teki päätöksen 18.6.2019 kokouksessaan rahoittaa seuraavat hankkeet:

 • Alastaipaleen kyläseura; Defibrillaattori, valvontakamera ja sähköinen lukko
 • Eläkeliiton Töysän yhdistys; Pyörätuoli, rollaattorit, kainalosauvat, megafoni ja mikrofonit
 • Hakojärven Kyläyhdistys; Defibrillaattori
 • Kätkänjoen Kyläseura; Defibrillaattori
 • Töysän Nuorisoseura; Lämpöelementtilasit

Huomioita ja ohjeita teemahankkeen toteutusaikana

 • Teemahanke on yleishyödyllinen hanke:
  • julkinen tuki 65% -> tehdyillä hankinnoilla yhdistys/organisaatio ei voi tehdä voittoa esim. perimällä vuokraa (kulut voidaan peittää perimällä käyttömaksua, tai pyytää pantti)
  • investoinnit oltava kaikkien, ei vain pienen piirin hyödynnettävissä, muista avoimuus
 • Saatuamme allekirjoitetut tuensiirtosopimukset kaikilta hakijoilta, Kuudestaan ry toimittaa hakemukset kootusti ja sähköisesti Ely-keskukselle laillisuustarkastusta varten. Tarkastuksessa voi tulla vielä hankintoihin liittyviä lisäkysymyksiä. Kun kaikki ok, saamme virallisen päätöksen hankkeelle, josta ilmoitan erikseen kaikille hakijoille sähköpostilla. Vaikka tarkastuksen tekee Ely-keskus, rahoitus on Leader -rahaa ja tulee Kuudestaan ry:ltä.
 • Mahdolliset muutokset investointeihin tulee hyväksyttää ennen muutosta Kuudestaan ry:llä! Ota siis välittömästi yhteyttä toimistoon ja varmista, että muutos on mahdollinen. Toimitamme hyväksynnästä teille sähköpostilla kuittauksen. Vasta sen jälkeen on mahdollista esim. tehdä tilaus tai muu muutos suunnitelmaan.
 • Suosittelemme talkoovakuutuksen ottamista, erityisesti rakentamiseen liittyvissä investoinneissa.
 • Muistakaa dokumentointi toteutuksen aikana ja papereiden säilytys hankkeen jälkeen, tarkastuksia kohteisiin voi tulla vielä viiden vuoden kuluttua maksatuksesta! Investointien tulee myös löytyä tarkastuksen yhteydessä yhdistyksen tiloista tai säilytyspaikasta.
 • Laina julkiselta taholta (esim. kunnalta) on ok, kunhan se on laina, joka maksetaan tietyn ajan kuluessa takaisin. Julkiselta taholta saatu avustus tai muu tuki juuri tämän hankkeen toteuttamista varten pienentää Kuudestaan ry:n maksamaa julkista tukea! Sen sijaan yksityistä rahaa esim. yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä voitte hakea ja vastaanottaa vapaasti näihin hankintoihin.
 • On suotavaa tiedottaa hankkeesta avoimesti toteutusaikana ja/tai investointien valmistuttua. Muistakaa tiedotuksessa tuoda ilmi, että investointeihin tulee tuki Kuudestaan ry:n Leader-rahoituksesta.
 • Maksatusasioista laitetaan syksyn tullen ohjeita ennen maksuhakemuksen viimeistä jättöaikaa, joka on 31.10.2019. Mikäli haluat, voit toimittaa maksatusta varten paperit meille heti kun hankinnat ovat tehtynä ja kirjanpito siltä osin valmis.

Turvallisuutta kyliin rahoitushaku on avautunut!

Kenelle?

Hankehakijana voi olla yhdistys tai säätiö Alavudella, Kuortaneella, Soinissa tai Ähtärissä.

Mihin tarkoitukseen?

Yhdistys tai säätiö voi hakea tukea investointeihin, jotka kohentavat turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi sydäniskurit, poistumisvalot, paloturvallisuuslaitteet, varavoiman sähkökytkimet sekä ilmalämpöpumput ja aurinkopaneelit.

Kuinka paljon

Investoinnin kustannusarvio voi olla 1 000–3 000 € sisältäen talkootyön.

Tukea myönnetään 65 % hankkeen kustannuksista. Loput ovat hakijan omaa rahaa ja/tai hankkeeseen tehtävää talkootyötä.

Hakuaika ja hakutapa

Hakuaika on 2.5.–10.6.2019.

Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen kuudestaanry@gmail.com tai kirjallisena Kuudestaan ry:n toimiston osoitteeseen Taitotie 1, 63300 ALAVUS. Hakemukset pitää allekirjoittaa ennen lähettämistä.

Mitkä hakemukset rahoitetaan?

Kuudestaan ry:n hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet valintakriteerien perusteella. Tämän jälkeen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus tekee hankkeille vielä laillisuustarkistuksen.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Hakijoilla on aikaa toteuttaa investointi 31.8.2019 mennessä. Tuen voi hakea maksuun investoinnin valmistuttua.

HUOMIO!

♦ Tuki 65%

♦ Toteutus 31.8.2019 mennessä

♦ Maksuhakemukset 31.10.2019 mennessä

____________________________________________

Hakulomake (word)

Hakulomake (pdf)

Tavoitelomake 3306Lind (word)

Tavoitelomake 3306Lind (pdf)

Hakuohje

Hintavertailulomake

____________________________________________

Lomakkeiden toimitus:

kuudestaanry@gmail.com

tai

Leader Kuudestaan

Taitotie 1 (Fasadi 3. krs)

63300  ALAVUS