Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahanke

Ensimmäinen maksuhakemus tarkastettu ja maksettu 8.2.2023

Ensimmäinen teemahankkeen maksatus on nyt tarkastettu ja maksettu hakijoiden tileille. Tuen osuus maksettiin kahdessa erässä:

 1. maksu oli kuntarahaosuus, joka on 20%:ia julkisen tuen osuudesta maksupäivä 2.2.
 2. maksu EU + valtio-osuudet 80%:ia julkisen tuen osuudesta maksupäivä 8.2.

Mikäli teillä on jäänyt vielä haettavaa tai ette ole vielä ollenkaan tehneet maksuhakemusta, huolehtikaa, että toimitatte hakemuksenne liitteineen ja kuvineen 30.4. mennessä meille.

Toinen maksuhakemus toimitettava 30.4.2023 mennessä

Toinen, eli viimeinen maksuhakemus tulee toimittaa 31.3.2023 mennessä syntyneistä kustannuksista. Hakemukset tulee olla Kuudestaan ry:llä 30.4. mennessä joko postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Käytä liitteenä olevaa maksuhakemuslomaketta ja toimita kaikki tarvittavat liitteet, tämä nopeuttaa käsittelyä merkittävästi. Toimita myös kuvia hankinnoista sähköpostin liitteenä! Lisätiedot: paivi.rintala@kuudestaan.net tai 040 591 9728.

Ensimmäinen maksuhakemus tarkastetaan alkuvuodesta 2023

Hakijat, jotka toimittivat 30.9.2022 mennessä syntyneistä kustannuksista maksuhakemukset, voivat odottaa mahdollisia täydennyspyyntöjä tammi-/helmikuun vaihteessa 2023. Mitä nopeammin täydennykset saadaan toimitettua, sitä nopeammin saamme tuen tileillenne maksettua. Muistakaa tiedottaa yhdistyksenne kirjanpidosta vastaavaa henkilöä maksatustilanteesta. Mikäli haluat tuen suuruuteen liittyvää lisätietoa osaltanne, ottakaa yhteyttä!

Tästä voit tutustua ensimmäisen maksuhakemuksen osalta laadittuun väliraporttiin.

Maksatusohjeet lähetetään sähköpostilla kaikille hakijoille

Olemme lähettäneet maksatusohjeet hakijoille. Päätimme, että maksatusta voi hakea nyt kahteen kertaan, eli sellaiset jotka ovat saaneet tehtyä hankintansa kesän 2022 aikana, voivat hakea vaikka kaikki kulunsa ensimmäisessä maksatuksessa. Ne joilla esim. hankintojen toimitukset viivästyvät, voivat hakea jälkimmäisessä maksatuksessa. Voi toki hakea kustannuksia molemmilla kerroilla, mikäli kustannuksia syntyy pidemmällä aikavälillä.

Muistakaa tehdä myös lyhyt loppuraportti kohdaltanne silloin kun haette loppumaksatusta! Täyttäkää seurantalomake ja toimittakaa kuvia hankkeesta ja talkoista. Näistä koostetaan yhteinen maksatuksen ajankohdan raportti, sekä loppuraportti hankkeen päätettyä.

Ottakaa yhteyttä mikäli herää kysymyksiä hankkeen toimiin ja maksatukseen liittyen.

Tuensiirtosopimukset tehty ja toimet voi aloittaa

Hakijoiden kanssa on tehty tuensiirtosopimukset ja viimeistään nyt hakijat voivat aloittaa hankinnat ja toimet. Hakemus etenee nyt Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukseen laillisuustarkastukseen. Tarvitsemme virallisen päätöksen hankkeelle ennen kuin voimme hakea hankkeen ensimmäistä maksatusta.

Kuudestaan ry:n hallitus päätti rahoitettavista hankkeista

Hakemusten määrä Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahankkeeseen yllätti meidät Kuudestaan ry:llä positiivisesti. Saimme 30.4. päättyneeseen teemahankehakuun 23 kpl hyvin perusteltua rahoitushakemusta paikallisilta yhdistyksiltä. Joukossa oli myös seitsemän meille uutta hakijaa!

Valitettavasti suosio aiheutti myös sen, että teemahankkeelle varattu rahoitus ylittyi ja näin ollen Kuudestaan ry:n hallitus teki eilen illalla päätökset valintakriteereihin perustuen. Hakemusten joukossa oli myös rakentamiseen liittyviä hankintoja, tai muutoin teemaan sopimattomia investointeja, joihin ei voitu tällä kertaa rahoitusta myöntää.

Seuraavat hakijat (20) saivat myönteisen päätöksen aakkosjärjestyksessä:

Alavuden Ampujat ry; elektroninen liikkuvan maalin ampuma-aserata
Alavuden Länsipuolen maamiesseura ry; harrastusvälineitä
Alavuden Tervajalat ry; harrastus- ja retkeilyvälineitä
Eläkeliiton Töysän yhdistys ry; sydäniskuri
Hakojärven kyläseura ry; turvakamera ja harrastusvälineitä
Hautakylän kyläyhdistys ry; harrastusvälineitä
Itä-Ähtärin kyläyhdistys ry; sydäniskuri
Kolun Woima ry; retkeilykiikarit
Kukonkylän kyläyhdistys ry; harrastusvälineitä
Kuortane Golf ry; turvallisuusvälineitä ja sydäniskuri
Laasalan kyläseura ry; soutuvene
Leppälän maa- ja kotitalousseura; paloturvallisuus- ja harrastusvälineitä, sydäniskuri
Myllymäen kyläseura ry; ensisammutus- ja harrastusvälineitä
Partiolippukunta Soinin Suopöllöt ry; retkeilyvälineitä
Peränteen Metsästys- ja Ampumaseura ry; ensiapuvälineistöä ja opasteita
Salmen kyläseura ry; sydäniskuri
Sapsalammin Kyläyhdistys ry; harrastus- ja turvallisuusvälineitä
Soinin Palloseura ry; jalkapallobiljardikenttä
Töysän Ylipään nuorisoseura ry; harrastus- ja turvallisuusvälineitä
Vehun maa- ja kotitalousseura ry; harrastus- ja turvallisuusvälineitä

Onnea myönteisen päätöksen saaneille hakijoille! Toivottavasti ensi vuoden rahoituksesta voimme avata uuden teemahankkeen, joka soveltuisi nyt rahoituksen ulkopuolelle jääneille hakijoille.

Huomioita ja ohjeita teemahankkeen toteutusaikana

 • Teemahanke on yleishyödyllinen hanke:
  • julkinen tuki 75% -> tehdyillä hankinnoilla yhdistys/organisaatio ei voi tehdä voittoa esim. perimällä vuokraa (kulut voidaan peittää perimällä käyttömaksua, tai pyytää pantti)
  • investoinnit oltava kaikkien, ei vain pienen piirin hyödynnettävissä, muista avoimuus
 • Lähetämme tuensiirtosopimukset myönteisen rahoituspäätöksen saaneille sähköpostilla tai kirjeitse. Saatuamme allekirjoitetut tuensiirtosopimukset kaikilta hakijoilta, Kuudestaan ry toimittaa hakemukset kootusti ja sähköisesti Ely-keskukselle laillisuustarkastusta varten. Tarkastuksessa voi tulla vielä hankintoihin liittyviä lisäkysymyksiä. Kun kaikki ok, saamme virallisen päätöksen hankkeelle, josta ilmoitetaan erikseen kaikille hakijoille sähköpostilla. Vaikka tarkastuksen tekee Ely-keskus, rahoitus on Leader -rahaa ja tulee Kuudestaan ry:ltä.
 • Muutokset hankintoihin eivät ole mahdollisia tässä hankkeessa. Ette voi siis esimerkiksi hankkia soutuveneen tilalle kajakkia päätöksen tultua. Voitte kuitenkin hankkia eri merkkisen tai eri toimittajalta soutuveneen kuin mitä hakemuksellanne on. Mikäli ilmenee tästä epävarmuutta, ottakaa välittömästi yhteyttä ennen kuin teette hankinnan!
 • Ne joiden hankkeeseen sisältyy talkootyötä, käyttäkää tällä nettisivulla olevaa talkootyölomaketta ja muistakaa pyytää sekä tekijän, että työn hyväksyjän (esim. yhdistyksen sihteeri, pj tms.) allekirjoitukset. Omaa talkootyötä ei voi itse hyväksyä, joten silloin on pyydettävä toisenkin henkilön allekirjoitus. Käyttäkää samoja talkootyönimikkeitä (esim. asentaminen) kuin mitä teillä on talkootyön arviossa hakemuksella.
 • Suosittelemme talkoovakuutuksen ottamista, mikäli talkootyössä voi olla esim. turvallisuuteen liittyviä vaaroja.
 • Muistakaa dokumentointi ja valokuvaus toteutuksen aikana ja papereiden säilytys hankkeen jälkeen, tarkastuksia kohteisiin voi tulla vielä viiden vuoden kuluttua maksatuksesta! Investointien tulee myös löytyä tarkastuksen yhteydessä yhdistyksen tiloista tai säilytyspaikasta.
 • Laina julkiselta taholta (esim. kunnalta) on ok, kunhan se on laina, joka maksetaan tietyn ajan kuluessa takaisin. Julkiselta taholta saatu avustus tai muu tuki juuri tämän hankkeen toteuttamista varten pienentää Kuudestaan ry:n maksamaa julkista tukea! Sen sijaan yksityistä rahaa esim. yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä voitte hakea ja vastaanottaa vapaasti näihin hankintoihin.
 • On suotavaa tiedottaa hankkeesta avoimesti toteutusaikana ja/tai investointien valmistuttua. Muistakaa tiedotuksessa tuoda ilmi, että investointeihin tulee tuki Kuudestaan ry:n Leader-rahoituksesta.
 • Maksatusasioista laitetaan elokuussa ohjeita ennen toteutusajan päättymistä 30.9. Maksuhakemuksen viimeinen jättöaika on 31.10.2022. Mikäli haluat, voit toimittaa maksatusta varten paperit meille heti kun hankinnat ovat tehtynä ja kirjanpito siltä osin valmis.

Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahankkeen rahoitushaku avautui 1.3.2022

Kenelle?

Hankehakijana voi olla yhdistys tai säätiö Alavudella, Kuortaneella, Soinissa tai Ähtärissä. Hyödynsaajina tulee olla alueemme asukkaat ja alueella vierailevat ihmiset.

Mihin tarkoitukseen?

Yhdistys tai säätiö voi hakea tukea investointeihin, jotka kohentavat turvallisuutta ja lisäävät harrastamisen mahdollisuuksia. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi sydäniskurit, elvytysnukke, invaluiskat ja -kaiteet, poistumisvalot, paloturvallisuuslaitteet tai muu kokoontumistilojen turvallisuutta lisäävä pienkalusto. Hyvinvointiin liittyvät harrastusvälineet voivat olla esimerkiksi yhteisölliseen käyttöön hankittavat peli- ja ryhmäliikuntavälineet, sekä muut hyvinvointia tukevat pienet investoinnit.

Kuinka paljon?

Investoinnin kustannusarvio voi olla 1 000–5 000 € sisältäen talkootyön.

Tukea myönnetään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Loput ovat hakijan omaa rahaa ja/tai hankkeeseen tehtävää talkootyötä.

Hakuaika ja hakutapa

Hakuaika on 1.3. – 30.4.2022.

Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen kuudestaanry@gmail.com tai kirjallisena Kuudestaan ry:n toimiston osoitteeseen Taitotie 1, 63300 ALAVUS. Hakemukset pitää allekirjoittaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ennen lähettämistä.

Mitkä hakemukset rahoitetaan?

Kuudestaan ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alahankkeet valintakriteerien ja pisteytyksen perusteella. Pakollisten kriteerien täyttyessä, alahankkeet laitetaan järjestykseen pisteytyksen perusteella. Suurimmat pistemäärät saaneet alahankkeet rahoitetaan. Mikäli samoilla pisteillä on enemmän alahankkeita kuin niille on varattu rahoitusta, pienennetään alahankkeille tulevaa tukea. Mikäli joissain alahankkeissa on useampia toimenpiteitä, voidaan joitakin osia karsia pois pisteiden painotusten perusteella. Hallituksen päätöksen jälkeen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus tekee alahankkeille vielä laillisuustarkistuksen.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Hakijoilla on aikaa toteuttaa investointi 30.9.2022 mennessä. Tuen voi hakea maksuun investoinnin valmistuttua.

Huomioitavaa!

♦ Tuki 75%

♦ Hakuaika päättynyt 30.4.2022.

♦ Hallitus päätti rahoitettavat hakemukset 18.5.2022.

♦ Toteutus 31.3.2023 mennessä.

♦ Maksatus 2:ssa erässä

 1. maksatus 30.9.2022 mennessä syntyneistä kustannuksista
 2. maksatus 31.3.2023 mennessä syntyneistä kustannuksista