Maksuhakemuksen täydennyspyynnöt on lähetetty hakijoille sähköpostilla  16.11.2018

Maksuhakemukset olivat kaiken kaikkiaan hyvin tehtyjä ja vain muutamaan Ely-keskuksen tarkastaja on pyytänyt pientä täydennettävää. Saan täydennykset lähetettyä todennäköisesti viimeistään ke 21.11. Tämän jälkeen on vuorossa tarkastuskäynnit noin viidessä kohteessa. Tulen ottamaan puhelimitse yhteyttä sopivan ajankohdan löytämiseksi. Heti kun tarkastus on tehty, maksan niille hakijoille kuntarahan, jotka eivät ole hakeneet ja saaneet ennakkomaksua. Maaseutuvirasto maksaa meille rahat noin kahden viikon kuluessa tästä, jonka jälkeen tullaan loput summat tilittämään hakijoille viipymättä.

Tiedoksi teemahankkeen maksatuksesta 1.10.2018

Harraste -teemahankkeen maksuhakemus on vasta nyt pystytty ottamaan käsittelyyn Ely-keskuksella. Asiasta ilmoitettu hakijoille sähköpostitse tänään. Mikäli maksuhakemukseen tarvitaan täydennyksiä, tulen ottamaan hakijoihin yhteyttä. Tällä hetkellä käsittelyn kestoa on vielä vaikea arvioida.

Ajankohtaista teemahankkeen maksatuksesta 25.9.2017

Harraste -teemahankkeelle joudutaan tekemään Elyssä vielä pieni muutos, ennen kuin maksatusasiat voivat liikahtaa eteen päin. Koska Hyrrän ”muutospalikka” ei ole vielä valmis, joudumme vielä odottamaan tämän muutospalikan valmistumista. Mikäli yhdistyksenne ei ole hakenut ennakkoa Kuudestaan ry:ltä, voitte sen toki vielä tehdä. Ottakaa yhteyttä, niin toimitan teille sitoumuspaperin ennakon maksua varten; Päivi Rintala, 040 591 9728 tai etunimi.sukunimi@kuudestaan.net

HARRASTE teemahankkeen maksatus 16.3.2017

Kuudestaan ry:n hallitus päätti kokouksessaan 16.3.2017, että Kuudestaan ry maksaa “ennakkona” osan hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista hakijoille lähiaikoina. Hyrrä-järjestelmän viivästyminen teemahankkeiden päätöksen ja maksatuksen teon osalta on johtanut hakijat ikävään tilanteeseen heidän odottaessa tuen maksua. Poikkeuksellisesta maksujärjestelystä tullaan ilmoittamaan hakijoita sähköpostilla viikon 13 aikana.

HARRASTE teemahanke on päättynyt 31.12.2016.

Teemahankkeiden päätöksen tekeminen ei ole vielä Hyrrä-järjestelmässä mahdollista, minkä vuoksi maksatusta ei olla vielä voitu ELY-keskukselta hakea alatoimenpiteille. Kaikki hakijat ovat jo maksuhakemuksensa Kuudestaan ry:lle toimittaneet kuvien kera. Päätimme julkaista hankkeiden kuvista kalenterin vuodelle 2017!

Haku teemahankkeeseen päättyi 31.3.2016

Kuudestaan ry:n hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen 16 alatoimenpiteelle seuraavasti:

 • Alavuden Eräveikot ry
 • Alavuden Peli-veikot ry
 • Kukonkylän kyläyhdistys ry
 • Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökkiseura ry
 • Kätkänjoen kyläseura ry
 • Länsipuolen metsästysseura ry
 • Partiolippukunta Soinin Suopöllöt ry
 • Soinin naisvoimistelijat ry
 • Soinin nuorisoseura ry
 • Soinin Sisu ry
 • Töysän 4H-yhdistys ry
 • Töysän Nuorisoseura ry
 • Vehun maa- ja kotitalousseura ry
 • Ähtärin ilmailijat ry
 • Ähtärin kameraseura ry
 • Ähtärin Voimistelijat ry

Kokonaiskustannukset hakijoiden alatoimenpiteisiin olivat yhteensä 77.592,51 euroa. Tuki on 75% eli 46.555,51 euroa. Yksityinen osuus katetaan rahalla ja talkoolla.

Kuudestaan ry on avannut Harraste -teemahankkeen 7.1.2016 alkaen

Tavoitteena on rahoittaa 10 – 20 pientä investointihanketta kuten harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen rakentamista ja kunnostamista tai harrastevälineiden hankintaa Kuudestaan ry:n alueella.

Hankkeiden kustannusarvion tulee olla 1000 – 7000 euroa sisältäen arvonlisäveron sekä mahdollisen talkootyön määrän. Kuudestaan ry tulee esittämään hankkeille max 75% julkista tukea. Hankkeen yksityinen rahoitus 25% voi olla kokonaisuudessaan talkootyötä, mikäli se muutoin on hankkeelle mahdollista.

Hankkeet tullaan pisteyttämään ja niiden tulee täyttää kaikki pakolliset valintakriteerit, sekä lisäksi vähintään 5 pistettä yhteisöinvestointihankkeiden pistemäärästä.

Tukihakemus liitteineen toimitetaan Kuudestaan ry:lle 7.1.-31.3.2016 välisenä aikana.

Tarvittava lomake: Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B

Excel -versio tästä: Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B

Suunnitelman täyttöohje: Suunnitelman täyttöohje

Tarvittavat liitteet kaikille hankkeille (kopiot riittävät):

– Yhdistyksen säännöt

– Tilinpäätösasiakirjat

– Pöytäkirja siitä kokouksesta, missä on päätetty hakea Kuudestaan ry:ltä Leader-rahaa hankkeen toteuttamiseksi

Muut liitteet soveltuvin osin:

– Mikäli hanke sisältää talkoota ja lomakkeessa oleva tila ei riitä talkoon selvittämiseksi, täyttäkää oheinen lomake:

Arvio vastikkeeton työ

– Yli 2500 euron hankinnoissa on liitettävä selvitys tavanomaisesta hintatasosta, esim. kolme tarjousta tai muu selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida kustannusten kohtuullisuus, apuna voitte käyttää liitteenä olevaa lomaketta: Hintatason selvitys Kuudestaan oma.pdf

– Rakentamisen osalta: pääpiirustukset, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, viranomaisluvat, palovakuutustodistus (ehto maksun saamiselle) sekä erikoissuunnitelmat jos niitä on

HUOM! Kustannusarviota laadittaessa, mahdollisen talkoo-osuuden on sisällyttävä kokonaiskustannuksiin josta tuki 75% lasketaan! Voit hyödyntää Hankeneuvos.fi sivustoa kustannusten laskemisessa.

Laskuri löytyy sivun oikeasta alakulmasta. Käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen, mutta laskurin käyttö on ilmaista.

– Jos hanke sisältää talkoota, täyttäkää oheista listaa talkootyön todentamiseksi: Talkoolista tuntikirjanpito 2325L

Maksatusta tullaan hakemaan syksyllä 2016, asiasta tiedotetaan hakijoita myöhemmin!

Lisätietoja meiltä ja oheisesta esitteestä! Harraste teemahanke-esite.pdf