Aktiivisuutta kyliin -teemahanke

Maksatukset hakijoille alkaneet

Maksuhakemuksemme on tarkastettu ja kustannukset hyväksytty. Tuen kuntarahaosuudet maksettiin hakijoiden tileille 13.5.2019. Loput Kuudestaan ry:n myöntämästä tuesta (EU ja valtio osuus) maksetaan toukokuun loppuun mennessä, kunhan raha ohjautuu Kuudestaan ry:n tilille Ruokavirastosta.

Maksuhakemus otettu käsittelyyn Elyssä 7.3.2019

Maksuhakemuksemme on toimitettu Elyn tarkastukseen 20.2.2019 ja tänään 7.3. se on Elyssä nostettu käsittelyyn. Varsinainen tarkastus hankkeelle tehdään kuitenkin paljon myöhemmin ja arvioitu käsittelyaika on tällä hetkellä 20.6.2019 mennessä. Mikäli hakijoiden investoinneista tulee täydennyspyyntöjä tarkastuksen yhteydessä, otan yhteyttä tästä hakijaan sähköpostilla.

Hankkeen toteutusaika päättymässä!

Vipinää kinttuihin mikäli teemahankkeenne toteutus on vielä kesken! Viimeiset toimet, talkoot ja mielellään myös maksut suoritettava 31.10.2018 mennessä. Mikäli jotain ongelmia ilmenee, ottakaa heti yhteyttä: Päivi Rintala, 040 591 9728 tai paivi.rintala(at)kuudestaan.net Toivottavasti hankkeenne ei myöskään alitoteudu, eli että kustannuksia menee vähemmän kuin oli tarkoitus. Mikäli näin uhkaa käydä, miettikää yhdessä mihin jäljellä olevaa rahoitusosuutta voitaisiin vielä käyttää ja ottakaa yhteyttä minuun, niin vahvistan onko hankinta mahdollinen.

Täydennyspyyntö toimitettu Ely-keskukselle

Täydennyspyyntö saatiin toimitettua joidenkin hakijoiden asiakirjojen viivästymisen vuoksi vasta 12.9.2018 Ely-keskukselle lopullista tarkistusta varten. Tämän viivästymisen vuoksi Ely ei ole voinut tehdä vielä lopullista päätöstä tälle hankkeelle. Laitan päätöksen tiedoksenne sähköpostilla heti sen saatuani.

Täydennyspyyntö Ely-keskukselta

Olen lähettänyt sähköpostitse 6.6. kaikille sellaisille hakijoille täydennyspyynnön, jota tämä koskee. Mikäli sinun yhdistykselle ei ole täydennyspyyntöä tullut, hakemuksesi ei ole vaatinut Ely-keskuksen tarkastajan puolelta mitään täydennettävää ja voit näin ollen olla rauhallisin mielin.

Koostan täydennyksen yhteisesti Elylle, joten toivon, että saan skannatut täydennykset minulle sähköpostiin viimeistään 18.6.2018 mennessä. Mikäli tarvitsette lisäaikaa, ilmoittakaa asiasta minulle. Virallisen päätöksen saaminen hankkeelle riippuu siitä, miten kauan kestää ennen kuin saamme täydennyksen toimitettua.

Aloituspalaveri pidetty

Kiitos teille kaikille, yhteensä 40 henkilölle, jotka osallistuitte Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen aloituspalaveriin neljän kunnan alueella. Oli hyvä, että jokaisesta organisaatiosta paikalle pääsi ainakin yksi henkilö kuuntelemaan hankkeen toteutukseen ja maksatukseen liittyvistä asioista. Vielä odottelen muutamalta taholta tuensiirtosopimuksen toista kappaletta allekirjoitettuna, sen jälkeen voin lähettää kaikki paperit laillisuustarkastukseen Ely-keskukselle.

Tuensiirtosopimukset

Tuensiirtosopimukset on lähetetty kaikille hakijoille. Palauta meille toinen kappale tai tuo mukanasi aloituspalaveriin!

Aloituspalaverit tulossa vuoden 2018 puolella

Hakijoille järjestetään aloituspalaverit jokaisen kunnan alueella seuraavasti:

– ti 16.1. klo 17.30 Soini, Yhteistalo /Multiantie 29

– to 18.1. klo 17.30 Alavus, Fasadi 3.krs /Taitotie 1

– ti 23.1. klo 17.30 Kuortaneen kunnantalon /Keskustie 52 (käynti sivuovesta)

– to 25.1. klo 17.30 Ähtäri, SEDU Tuomarniemi /Tuomarniementie 55

ILMOITTAUDU tai ILMOITA yksi tai useampi henkilö organisaatiostanne viimeistään 12.1.2018! Ilmoitukset Päivi Rintala, 040 591 9728 tai paivi.rintala(at)kuudestaan.net

Alahankkeiden toimenpiteet voi aloittaa 20.12.2017

Teemahankkeiden alatoimenpiteiden toteutus voidaan aloittaa 20.12. alkaen, jonka jälkeen syntyneet talkootyöt ja hankinnat katsotaan toteutusaikana syntyneiksi ja siltä osin hyväksytyiksi kustannuksiksi.

Tuensiirtosopimukset toimitetaan hakijoille, muista palauttaa toinen kappale virallisella allekirjoituksella täytettynä meille.

Hankkeiden toimenpiteet tulee olla hankittuna, toteutettuna ja maksettuna 31.10.2018 mennessä.

Kuudestaan ry:n hallitus käsitteli hakemukset 30.11.2017

Seuraavat hakijat ja hakemukset saivat myönteisen rahoituspäätöksen:

 • Alavuden kaupunki; Tusan maisemareitin rakentaminen Luomanpuistoon Kirkkojärven rannalle.
 • Boxing Ähtäri ry; Nyrkkeilyvälineiden sekä -varusteiden hankinta.
 • Hautakylän kyläyhdistys ry; Luistelukentän pohjan ja laitojen uusinta, luistinten teroituskoneen hankinta.
 • Kuortaneen kunta; Kulttuuripyöräreitin opastaulut asennuksineen.
 • Kuortaneen kunto ry; Kukun majan lattian uusinta, julkisivun remontointi ja pihavalaistuksen parantaminen.
 • Laasalan kyläseura ry; Saunamökin rakentaminen Alasen lammen uimarantaan.
 • Leppälän maa- ja kotitalousseura; Maamiesseurantaloon rakennetaan näyttämö, hankitaan näyttämövalot ja karaokelaitteet.
 • Lions Club Kuortane ry; Terwa-Frisbeegolfradan 9-väylän jatko Aholankankaalle.
 • Mäyryn kyläyhdistys ry; Hankitaan harrastevälineitä (kanootti, kajakki jne.). Korjataan Piilopirtin ja saunan portaat.
 • Rantatöysän metsästysseura r.y.; Hankitaan porakaivo ja aggregaatti.
 • Saurun seudun maa- ja kotitalousseura ry; Hankitaan sup-laudat, melat ja kelluntaliivit.
 • Savolankylän maa- ja kotitalousseura ry; Hiekkakenttä mm. pääsiäiskokkoa ja pysäköintiä varten, laavupaikka.
 • Sedu, Ähtäri Tuomarniemi; Tuomarniemen puulajipuistoreitin kunnostus, esteetön taukopaikka ja QR-koodit.
 • Soinin Eläinystävät ry; Koirapuiston rakentaminen.
 • Soinin sisu ry; Fatbiket (5kpl) tarvikkeineen ja telttakatos.
 • Suomenselän koskikalastajat ry; Niemisjoen retkeily- ja kalastusreitin kunnostaminen opasteineen ja siltoineen.
 • Suomenselän Pegasus ry.; Tähtitornin korjaus ja aurinkokaukoputken hankinta.
 • Suomenselän Satanen ry; Taukopaikan: puolikota tulipaikkoineen ja liiterin rakentaminen.
 • Tohnin Kyläseura Ry; Ilmalämpöpumppu, keittiökalusteet, saneerataan talousvesijärjestelmää, umpisäiliö rantasaunalle jne.

Tilannetiedotus teemahankkeen haun osalta 2.11.2017

Kaikille tuen hakijoille tullaan esittämään seuraava kustannuksia koskeva pyyntö kuluvan ja seuraavan viikon aikana:

Olemme käyneet läpi saapuneita hakemuksia ”lopullisten” kustannusten osalta ja tilanne on sellainen, että meille on tähän hakuun toimitettu 21 hakemusta, joiden kustannusarvio yhteensä ylittää reippaasti hakijoille varatun summan. Koska haluaisimme mahdollisimman monen hakijan saavan rahoitusta investointeihin, pyydämmekin kaikkia hakijoita miettimään onko kustannuksissa jotain mikä voitaisiin rahoittaa muulla tavalla tai muuten päätyä edullisempiin ratkaisuihin, tai vaihtoehtoisesti karsia jotain kustannuksia?

Eli nyt toivoisimme kaikkien hakijoiden miettivän oman hakemuksen osalta, ovatko kustannukset realistiset hankintoihin nähden? Toimenpiteiden tulee kustannusten osalta toteutua täytenä, emmekä missään tapauksessa halua nähdä alitoteutuneita hankkeita kustannusten osalta!

Haku päättynyt 16.10.2017

Teemahankkeen hakuaika on päättynyt ja hakemuksia tuli runsaasti. Hankkeisiin tullaan pyytämään vielä syksyn aikana tarkennuksia ja täydennyksiä. Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu 30.11. päättämään hankkeiden rahoituksesta ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian.

HUOM! Älkää aloittako hankkeen toimenpiteitä ennen kuin olette solmineet tuensiirtosopimuksen Kuudestaan ry:n kanssa ja saaneet luvan aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen! Ennen lupaa syntyneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä ja tukikelpoisia kustannuksia.

Aktiivisuutta kyliin – pienten investointien teemahankehaku avautuu 14.8.2017

Rahoituksen haku

Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden hankintaan ja harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamiseen ja kunnostukseen. Toimenpiteen toteuttajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö.

Teemahankkeen kriteerit

 1. Haettavan toimenpiteen kokonaiskustannukset ovat 2 000 – 10 000 € välillä.
 2. Tukitaso 75%.
 3. Hakuaika 14.8.2017 – 16.10.2017.
 4. Toteutusaika: alatoimenpiteiden tulee toteutua 31.10.2018 mennessä.
 5. Omarahoitusosuutta (25%) on mahdollisuus kuitata talkootöillä (0-100%).
 6. Paikallista kulttuuria, viihtyvyyttä ja harrastustoimintaa edistävä.
 7. Sosiaalista pääomaa vahvistava.
 8. Hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.
 9. Hanke hyödyntää ja edesauttaa rakennetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan paperilomakkeella 3325B. Hakemukset tullaan laittamaan paremmuusjärjestykseen, joten ole erityisen huolellinen hankehakemusta täyttäessäsi, että vastaat mahdollisimman täydellisesti kysymyksiin ja että siinä tulee esille investoinnin yleishyödyllisyys sekä muut toimenpiteille asetetut kriteerit!

Tarkista myös, että toimenpiteen suunnitelmassa on kerrottu mikä tulee olemaan investoinnin sijoituspaikan tarkka osoite.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 1. Voimassaoleva yhdistysrekisteriote ja säännöt, tai julkisyhteisöltä johtosääntö. Huomioi sääntömääräiset allekirjoitukset hakemuspapereihin!
 2. Pöytäkirjaote hakijan päätöksestä hakea Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen rahoitusta Kuudestaan ry:ltä.
 3. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat.
 4. Rakentamisinvestointiin: asemapiirustukset, pääpiirustukset ja erikoissuunnitelmat joilla on merkitystä kustannuksia arvioitaessa, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset tarvittavista viranomaisluvista, palovakuutus.
 5. Kaikkiin investointeihin eritelty kustannusarvio, jonka voi esittää myös toimenpiteen suunnitelmassa lomakkeella 3325B. Huomioi kustannusarviossa, että sen tulee sisältää mahdollinen talkootyön osuus, josta tuki lasketaan. Laittakaa tähän myös erillinen lauselma: ”Toimenpiteeseen ei tulla hakemaan muuta julkista rahoitusta”. Voit ottaa mallia kustannuserittelystä tästä: Esimerkki kustannuserittelystä
 6. Tiloista jossa toimitaan vuokrasopimus/käyttöoikeussopimus jos tilat eivät ole omat, tai selvitys tilojen omistuksesta(kiinteistötunnus).
 7. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta 2 500 euroa ylittävältä hankinnalta samalta tavaran- tai palveluntoimittajalta. Hintaselvityksen antamiseen voit halutessasi käyttää lomaketta: hintaselvitys.
 8. Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F. Löytyy kyseisen nettisivun alaosasta. Julkisorganisaatiot huomio! Talkoo tulee olla yksityishenkilöiden tekemää palkatonta työtä, ei organisaation työntekijöiden tekemää! Henkilötyö on 15€/h, konetyö 30€/h.
 9. Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (indikaattorilomake) 3306Lind. Löytyy kyseisen nettisivun alimmaisena.

Toimita valmiit ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitetut hakemuspaperit Kuudestaan ry:n toimistolle 16.10.2017 mennessä:

Taitotie 1 (Fasadi 3krs.), 63300 Alavus

Kuudestaan ry:n hallitus tekee valinnat toteutukseen valituista hankkeista. Valituille hakijoille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian, sekä tämän jälkeen järjestämään koulutusta toimenpiteiden toteutukseen ja hallinnointiin.

Huomio!

Hanke on päättynyt 31.12.2018.

Loppuraportti


Tarpeellisia lomakkeita:


Lomakkeiden toimitus:

Leader Kuudestaan

Taitotie 1 (Fasadi 3 krs.)

63300  Alavus