Aktiivisuutta kyliin – pienten investointien teemahankehaku avautuu 14.8.2017

Rahoituksen haku

Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden hankintaan ja harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamiseen ja kunnostukseen. Toimenpiteen toteuttajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö.

Teemahankkeen kriteerit

 1. Haettavan toimenpiteen kokonaiskustannukset ovat 2 000 – 10 000 € välillä.
 2. Tukitaso 75%.
 3. Hakuaika 14.8.2017 – 16.10.2017.
 4. Toteutusaika: alatoimenpiteiden tulee toteutua 31.10.2018 mennessä.
 5. Omarahoitusosuutta (25%) on mahdollisuus kuitata talkootöillä (0-100%).
 6. Paikallista kulttuuria, viihtyvyyttä ja harrastustoimintaa edistävä.
 7. Sosiaalista pääomaa vahvistava.
 8. Hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.
 9. Hanke hyödyntää ja edesauttaa rakennetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan paperilomakkeella 3325B. Hakemukset tullaan laittamaan paremmuusjärjestykseen, joten ole erityisen huolellinen hankehakemusta täyttäessäsi, että vastaat mahdollisimman täydellisesti kysymyksiin ja että siinä tulee esille investoinnin yleishyödyllisyys sekä muut toimenpiteille asetetut kriteerit!

Tarkista myös, että toimenpiteen suunnitelmassa on kerrottu mikä tulee olemaan investoinnin sijoituspaikan tarkka osoite.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 1. Voimassaoleva yhdistysrekisteriote ja säännöt, tai julkisyhteisöltä johtosääntö. Huomioi sääntömääräiset allekirjoitukset hakemuspapereihin!
 2. Pöytäkirjaote hakijan päätöksestä hakea Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen rahoitusta.
 3. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat.
 4. Rakentamisinvestointiin: asemapiirustukset, pääpiirustukset ja erikoissuunnitelmat joilla on merkitystä kustannuksia arvioitaessa, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset tarvittavista viranomaisluvista, palovakuutus.
 5. Kaikkiin investointeihin eritelty kustannusarvio, jonka voi esittää myös toimenpiteen suunnitelmassa lomakkeella 3325B. Huomioi kustannusarviossa, että sen tulee sisältää mahdollinen talkootyön osuus.
 6. Tiloista jossa toimitaan vuokrasopimus/käyttöoikeussopimus jos tilat eivät ole omat, tai selvitys tilojen omistuksesta(kiinteistötunnus).
 7. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta 2 500 euroa ylittävältä hankinnalta samalta tavaran- tai palveluntoimittajalta. Hintaselvityksen antamiseen voit halutessasi käyttää lomaketta: hintaselvitys.
 8. Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F. Löytyy kyseisen nettisivun alaosasta. Julkisorganisaatiot huomio! Talkoo tulee olla yksityishenkilöiden tekemää palkatonta työtä, ei organisaation työntekijöiden tekemää!
 9. Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (indikaattorilomake) 3306Lind. Löytyy kyseisen nettisivun alimmaisena.

Toimita valmiit ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitetut hakemuspaperit Kuudestaan ry:n toimistolle 16.10.2017 mennessä:

Taitotie 1 (Fasadi 3krs.), 63300 Alavus

Kuudestaan ry:n hallitus tekee valinnat toteutukseen valituista hankkeista. Valituille hakijoille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian, sekä tämän jälkeen järjestämään koulutusta toimenpiteiden toteutukseen ja hallinnointiin.

Tarvittavat lomakkeet:


Lomakkeiden toimitus:

Leader Kuudestaan

Taitotie 1 (Fasadi 3 krs.)

63300  Alavus