Aktiivisuutta kyliin -teemahanke

Tilannetiedotus teemahankkeen haun osalta 2.11.2017

Kaikille tuen hakijoille tullaan esittämään seuraava kustannuksia koskeva pyyntö kuluvan ja seuraavan viikon aikana:

Olemme käyneet läpi saapuneita hakemuksia “lopullisten” kustannusten osalta ja tilanne on sellainen, että meille on tähän hakuun toimitettu 21 hakemusta, joiden kustannusarvio yhteensä ylittää reippaasti hakijoille varatun summan. Koska haluaisimme mahdollisimman monen hakijan saavan rahoitusta investointeihin, pyydämmekin kaikkia hakijoita miettimään onko kustannuksissa jotain mikä voitaisiin rahoittaa muulla tavalla tai muuten päätyä edullisempiin ratkaisuihin, tai vaihtoehtoisesti karsia jotain kustannuksia?

Eli nyt toivoisimme kaikkien hakijoiden miettivän oman hakemuksen osalta, ovatko kustannukset realistiset hankintoihin nähden? Toimenpiteiden tulee kustannusten osalta toteutua täytenä, emmekä missään tapauksessa halua nähdä alitoteutuneita hankkeita kustannusten osalta!

Haku päättynyt 16.10.2017

Teemahankkeen hakuaika on päättynyt ja hakemuksia tuli runsaasti. Hankkeisiin tullaan pyytämään vielä syksyn aikana tarkennuksia ja täydennyksiä. Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu 30.11. päättämään hankkeiden rahoituksesta ja hakijoille ilmoitetaan päätöksestä mahdollisimman pian.

HUOM! Älkää aloittako hankkeen toimenpiteitä ennen kuin olette solmineet tuensiirtosopimuksen Kuudestaan ry:n kanssa ja saaneet luvan aloittaa toimenpiteiden toteuttamisen! Ennen lupaa syntyneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä ja tukikelpoisia kustannuksia.

Aktiivisuutta kyliin – pienten investointien teemahankehaku avautuu 14.8.2017

Rahoituksen haku

Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden hankintaan ja harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamiseen ja kunnostukseen. Toimenpiteen toteuttajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö.

Teemahankkeen kriteerit

 1. Haettavan toimenpiteen kokonaiskustannukset ovat 2 000 – 10 000 € välillä.
 2. Tukitaso 75%.
 3. Hakuaika 14.8.2017 – 16.10.2017.
 4. Toteutusaika: alatoimenpiteiden tulee toteutua 31.10.2018 mennessä.
 5. Omarahoitusosuutta (25%) on mahdollisuus kuitata talkootöillä (0-100%).
 6. Paikallista kulttuuria, viihtyvyyttä ja harrastustoimintaa edistävä.
 7. Sosiaalista pääomaa vahvistava.
 8. Hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita.
 9. Hanke hyödyntää ja edesauttaa rakennetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan paperilomakkeella 3325B. Hakemukset tullaan laittamaan paremmuusjärjestykseen, joten ole erityisen huolellinen hankehakemusta täyttäessäsi, että vastaat mahdollisimman täydellisesti kysymyksiin ja että siinä tulee esille investoinnin yleishyödyllisyys sekä muut toimenpiteille asetetut kriteerit!

Tarkista myös, että toimenpiteen suunnitelmassa on kerrottu mikä tulee olemaan investoinnin sijoituspaikan tarkka osoite.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 1. Voimassaoleva yhdistysrekisteriote ja säännöt, tai julkisyhteisöltä johtosääntö. Huomioi sääntömääräiset allekirjoitukset hakemuspapereihin!
 2. Pöytäkirjaote hakijan päätöksestä hakea Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen rahoitusta Kuudestaan ry:ltä.
 3. Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat.
 4. Rakentamisinvestointiin: asemapiirustukset, pääpiirustukset ja erikoissuunnitelmat joilla on merkitystä kustannuksia arvioitaessa, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset tarvittavista viranomaisluvista, palovakuutus.
 5. Kaikkiin investointeihin eritelty kustannusarvio, jonka voi esittää myös toimenpiteen suunnitelmassa lomakkeella 3325B. Huomioi kustannusarviossa, että sen tulee sisältää mahdollinen talkootyön osuus, josta tuki lasketaan. Laittakaa tähän myös erillinen lauselma: “Toimenpiteeseen ei tulla hakemaan muuta julkista rahoitusta”. Voit ottaa mallia kustannuserittelystä tästä: Esimerkki kustannuserittelystä
 6. Tiloista jossa toimitaan vuokrasopimus/käyttöoikeussopimus jos tilat eivät ole omat, tai selvitys tilojen omistuksesta(kiinteistötunnus).
 7. Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta 2 500 euroa ylittävältä hankinnalta samalta tavaran- tai palveluntoimittajalta. Hintaselvityksen antamiseen voit halutessasi käyttää lomaketta: hintaselvitys.
 8. Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F. Löytyy kyseisen nettisivun alaosasta. Julkisorganisaatiot huomio! Talkoo tulee olla yksityishenkilöiden tekemää palkatonta työtä, ei organisaation työntekijöiden tekemää! Henkilötyö on 15€/h, konetyö 30€/h.
 9. Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (indikaattorilomake) 3306Lind. Löytyy kyseisen nettisivun alimmaisena.

Toimita valmiit ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitetut hakemuspaperit Kuudestaan ry:n toimistolle 16.10.2017 mennessä:

Taitotie 1 (Fasadi 3krs.), 63300 Alavus

Kuudestaan ry:n hallitus tekee valinnat toteutukseen valituista hankkeista. Valituille hakijoille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian, sekä tämän jälkeen järjestämään koulutusta toimenpiteiden toteutukseen ja hallinnointiin.

Huomio!

Hankkeen toimenpiteitä ei saa vielä aloittaa!

Kuudestaan ry:n hallitus käsittelee hakemukset 30.11.2017.

Myönteisen päätöksen saaneille hakijoille tullaan pitämään aloituspalaveri.


Tarvittavat lomakkeet:


Lomakkeiden toimitus:

Leader Kuudestaan

Taitotie 1 (Fasadi 3 krs.)

63300  Alavus