Mikä on teemahanke?

Teemahankkeen avulla yleishyödylliset yhdistykset ja mahdollisesti myös julkisorganisaatiot pääsevät toteuttamaan pieniä kehittämisideoitaan. Tavanomaisissa hankkeissa on 5000 euron minimitukiraja, mikä tarkoittaa noin 7000 euron kokonaiskustannusta riippuen tukiprosentista.

Teemahankkeessa Leader Kuudestaan kokoaa yhteen yhdistysten pieniä hankkeita muodostaen näin yhden isomman kokonaisuuden. Yhdistysten omien hankkeiden minimikustannusarvio voi tällöin olla huomattavasti pienempi, jopa noin 1000 euroa, riippuen kulloisistakin kriteereistä.

Kuudestaan ry:n hallitus päättää teemahankkeelle yhteisen teeman, jonka puitteissa yhdistykset voivat suunnitella omia hankkeitaan. Teemahanke voi olla investointia tai kehittämistä. Investointia sisältävässä hankkeessa voidaan rakentaa, kunnostaa tai esimerkiksi hankkia koneita tai laitteita. Kehittämishankkeissa voidaan kustannuksia osoittaa esimerkiksi jonkun toiminnan tai palvelun aloittamiseen tai laajentamiseen.

Tarvittaessa Kuudestaan ry auttaa hankkeen suunnittelussa, ja hakuajan jälkeen hallitus pisteyttää hankkeet ja päättää mukaan otettavista hankkeista.

Kuudestaan ry avasi 1.3. – 30.4.2022 väliselle ajalle uuden  Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahankehaun, jossa yhdistykset ja säätiöt voivat toteuttaa pieniä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kone-, kalusto- ja laiteinvestointeja.

Kuudestaan ry on toteuttanut aikaisempina vuosina kolme teemahanketta: Harraste -teemahankkeen,  Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen ja Turvallisuutta kyliin -teemahankkeen. 

Rahoitushaku avattu 1.3. – 30.4.2022:

Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahanke.

Katso lisätiedot!