Maaseudun hanketuet

Vuoden 2019 Kuudestaan ry:n Leader-rahoituslinjaukset ovat seuraavat:

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

 • Selvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio noin 5 600 – 10 000 euroa, tuki 90%.
 • Kehittämishankkeet kustannusarvio noin 10 000 – 70 000 euroa, tuki 80%.
 • Yhden kunnan alueella toimiva hanke voi pääsääntöisesti olla kustannusarvoltaan max 30 000 euroa.
 • Yli 70 000 euron hankkeet ohjataan pääsääntöisesti Ely-keskukselta rahoitettavaksi. Hakijan ei tällä hetkellä tarvitse hakea kuntarahaa kunnalta kehittämishankkeisiin, joita haetaan Ely-keskuksesta.

Yleishyödylliset investointihankkeet

 • Kuudestaan ry rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, tukiprosentti max 65% ja tukimäärä on maksimissaan 14 000 euroa. Hankkeet voivat olla kustannusarvoltaan noin 7 700 – 21 500 eur. Yleishyödyllisistä investoinneista rahoitetaan hankkeita, jotka kohdistuvat hyvinvointiin, harrastustoimintaan, ympäristöön ja turvallisuuteen. Vuodelle 2019 varataan Kuudestaan ry:n julkisesta rahoituksesta yleishyödyllisiin investointeihin jaettavaksi yhteensä tukea 100.000 euroa. Haku on jatkuva ja hakeminen tapahtuu sähköisen hyrräjärjestelmän kautta.
 • Yleishyödyllisiä investointeja voidaan rahoittaa teemahankerahoituksella. Tukiprosentti, sekä hakukriteerit ilmoitetaan teemahankehaun yhteydessä, mikäli avaamme erillisen teemahankehaun. Avautumisesta tiedotetaan lehti-ilmoituksilla, netti- ja Facebook -sivuillamme.
 • Pääsääntöisesti suuremmat investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. ELY-keskuksesta haettaessa julkinen tuki on 75%, josta kuntarahan osuus on 20%. Hakijan on itse haettava hankkeeseen kuntaraha, kun taas Kuudestaan ry:ltä haettaessa kuntaraha on jo mukana.

Vuoden 2017-2018 Kuudestaan ry:n Leader-rahoituslinjaukset ovat seuraavat:

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

 • Selvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio noin 5.600 – 10.000 euroa, tuki 90%.
 • Kehittämishankkeet kustannusarvio noin 10.000 – 70.000 euroa, tuki 80%.
 • Yli 70.000 euron hankkeet ohjataan pääsääntöisesti ELY-keskukselta rahoitettavaksi.

Yleishyödylliset investointihankkeet

 • Yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan teemahankerahoituksella. Tukiprosentti ilmoitetaan teemahankehaun yhteydessä.
 • Pääsääntöisesti investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. ELY-keskuksesta haettaessa julkinen tuki on 75%, josta kuntarahan osuus on 20%. Hakijan on itse haettava hankkeeseen kuntaraha.

Maaseudun hanketuet avautuivat 11.5.2015

Maaseudun hanketukien haku avautui ensimmäistä kertaa sähköisenä. Suurin osa hauista alkoi 11.5.2015.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Leader-ryhmät ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää tuen hakemisesta lisälehdeltä Tuen hakeminen.