Yhteisöille

/Yhteisöille
Yhteisöille2018-10-04T14:14:11+00:00

Maaseudun hanketuet

Vuoden 2017-2018 Kuudestaan ry:n Leader-rahoituslinjaukset ovat seuraavat:

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

  • Selvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio noin 5.600 – 10.000 euroa, tuki 90%.
  • Kehittämishankkeet kustannusarvio noin 10.000 – 70.000 euroa, tuki 80%.
  • Yli 70.000 euron hankkeet ohjataan pääsääntöisesti ELY-keskukselta rahoitettavaksi.

Yleishyödylliset investointihankkeet

  • Yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan teemahankerahoituksella. Tukiprosentti ilmoitetaan teemahankehaun yhteydessä.
  • Pääsääntöisesti investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. ELY-keskuksesta haettaessa julkinen tuki on 75%, josta kuntarahan osuus on 20%. Hakijan on itse haettava hankkeeseen kuntaraha.

Maaseudun hanketuet avautuivat 11.5.2015

Maaseudun hanketukien haku avautuu ensimmäistä kertaa sähköisenä. Suurin osa hauista alkoi 11.5.2015.

Tästä löydät esitteen Kuudestaan ry:n kehittämishankkeista: Kehittämishankkeet Kuudestaan (pdf).

Päätöksenteko alkaa nykyisen tiedon mukaan paperipäätöksinä joulukuun puolivälissä 2015 Hyrrän teknisten ongelmien vuoksi.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeet tavoittelevat käytäntölähtöistä maa- ja metsätalouden, elintarvikkeiden jalostuksen tai biotalouden innovaatiota. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee noin 10 EIP-ryhmää kaudelle 2014-2020.
Leader-ryhmät ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää tuen hakemisesta lisälehdeltä Tuen hakeminen.