Kuudestaan ry:n verkkosivut uudistuvat

Kauden 2023-2027 tukimuodot tulevat yksityiskohtineen uusille Kuudestaan ry:n verkkosivuille, jotka julkaistaan toukokuussa. Lue koontiartikkeli uuden kauden tuista;

Maaseudun hanketuet

Vuoden 2022 Kuudestaan ry:n Leader-rahoituslinjaukset ovat seuraavat:

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

  • Selvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio noin 5 600 – 10 000 euroa, tuki 90%.
  • Kehittämishankkeet kustannusarvio noin 10 000 – 40 000 euroa, tuki 80%.
  • Yhden kunnan alueella toimiva hanke voi pääsääntöisesti olla kustannusarvoltaan korkeintaan 40 000 euroa. Kehittämishankkeet, jotka toimivat useamman kunnan alueella voivat pääsääntöisesti olla kustannusarvioltaan korkeintaan 70 000 euroa (tuki 80 %).
  • Yli 70 000 euron hankkeet ohjataan pääsääntöisesti Ely-keskukselta rahoitettavaksi. Hakijan tulee hakea kuntaraha osuus erikseen kunnalta kehittämishankkeisiin, joita haetaan Ely-keskuksesta. Kuntarahan osuus on 15 %:ia kokonaiskustannuksista.

Yleishyödylliset investointihankkeet

  • Kuudestaan ry rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, tukiprosentti max 65% ja kustannusarvoltaan maksimissaan 50 000 euroa, jolloin tuen määrä on 32 500 euroa. Yksityisen rahan 35% voi kattaa osittain tai kokonaan talkoona. Pienin myönnettävä tuki on 5.000 euroa, jolloin tukiprosentin ollessa 65%:ia, kustannusarvio on oltava vähintään 7.700 euroa sisältäen mahdollisen talkootyön.
  • Haku on jatkuva ja hakeminen tapahtuu sähköisen hyrräjärjestelmän kautta.
  • Yleishyödyllisiä investointeja voidaan rahoittaa teemahankerahoituksella. Tukiprosentti, sekä hakukriteerit ilmoitetaan teemahankehaun yhteydessä, mikäli avaamme erillisen teemahankehaun. Avautumisesta tiedotetaan lehti-ilmoituksilla, netti- ja Facebook -sivuillamme.
  • Pääsääntöisesti suuremmat investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. ELY-keskuksesta haettaessa julkinen tuki on 75%. Hakijan tulee hakea kuntarahaosuus erikseen kunnalta investointihankkeisiin, joita haetaan Ely-keskuksesta. Kuntarahan osuus on 15%:ia kokonaiskustannuksista.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Maaseudun asukkaat voivat kehittämishankkeiden avulla esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Leader-ryhmät ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-järjestelmän käytössä. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää tuen hakemisesta lisälehdeltä Tuen hakeminen.